Úvod > Aktuality > Klatovské katakomby provoz v zimě nepřeruší

Klatovské katakomby provoz v zimě nepřeruší

Vydáno 6. listopadu 2019 Památky
Kam vyrazit na výlet, až teploty klesnou pod mez lákající k výletům do přírody? Zkuste klatovské katakomby! Kromě netradičního zážitku vám prohlídka pomůže porozumět důležitosti jezuitského řádu v jižních Čechách. Letos zrekonstruovaná expozice v nově zpřístupněných částech podzemí vás zavede k hrobce Koců z Dobrše, cisterně na vodu a ukáže vám i systém spouštění rakve do původně nepřístupných krypt.

Věčné místo odpočinku jezuitů, šlechty, vojáků i měšťanů

Historie klatovských katakomb sahá do druhé poloviny sedmnáctého století, kdy byly vybudovány jako součást kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. V době výstavby se podzemní prostor ovšem nejmenoval katakomby, nýbrž krypty, a podle plánu stavitelů sloužily jako pohřebiště místních jezuitů a představitelů šlechty, vojska a měšťanů. Od jejich otevření v roce 1676 do roku 1784, kdy bylo pohřbívání zakázáno Josefem II., zde bylo k věčnému spánku uloženo více než 200 těl.

Jak je vlastně možné, že se dodnes v podzemí kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce zachovaly téměř čtyři desítky prostě pohřbených těl? Díky důmyslnému ventilačnímu systému šachet, který nebožtíky "vysušil" a přeměnil jejich těla na dnešní mumie, lze pohlédnout do tváří těch, jejichž životy a činy se podílely na vytvoření dodnes viditelné tváře Klatov. Tím máme na mysli kostel, kolej, gymnázium a další objekty.

 

Zkáza mezi válkami

KatakombyPo téměř dvou stoletích, kdy mumie v dubových rakvích obložené chmelem v klidu ležely hluboko pod povrchem země, přišlo neštěstí. Při rekonstrukci kostela v meziválečném období došlo k zasypání větracích šachet v kostelní věži a většina perfektně mumifikovaných těl, vážících 8 – 10 kg se rozpadla.

Celkem 140 zničených mumií bylo v roce 1937 pohřbeno do hromadného hrobu na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech, místo uložení ostatků dnes připomíná pamětní kámen s textem. Dnes je ventilační systém plně obnoven a o posledních 38 mumifikovaných těl pečují konzervátoři. Na několika místech lze vidět zakončení otvorů původního barokního ventilačního systému.
 

Nová expozice v původních kryptách

Klatovy katakombyExpozice je instalována v původních prostorách krypt, dnes nazývaných katakomby, a jezuitského gymnázia. Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov. Obsahuje dobové listiny, historické předměty, modely staveb či dokumentární filmy. Expozice využívá multimediálních prvků. Součástí je i trojrozměrná projekce o historii Klatov a scénky ze života jezuitů.

V nově zpřístupněných částech lze vidět hrobku Koců z Dobrše, cisternu na vodu systém spouštění rakve do původně nepřístupných krypt. Pietní prostory, kde spočívají mumifikovaná těla, doplňuje seznam pochovaných a panel s nákresem ventilačního systému.

Letošní novinkou je také vznik zcela nové stálé výstavy věnované barokní hudbě. Ta představujeí skladatele a hudební styl této doby, nástroje, na které se hrálo a návštěvníci tam budou mít možnost pustit si i ukázky barokní hudby.
 

Kdy je otevřeno?

Katakomby lze po celý podzim a v zimě navštívit ve všední dny od 11:00 do 16:30 hod, o víkendech a svátcích od 9:00 do 17:00 hod.

Druhý a třetí prohlídkový okruh (Arciděkanský a Jezuitský kostel) je zpřístupněn pouze s průvodcem od začátku června do konce září.

Vstupné do katakomb stojí dospělé 90 korun, snížené je za 50 Kč a rodinné vyjde na 230 Kč.
Katakomby Klatovy - tajemství ukryté pod jezuitským kostelem

Katakomby Klatovy - tajemství ukryté pod jezuitským kostelem

V Klatovech najdete raritu evropského charakteru - krypty pod klatovským jezuitským kostelem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi, dnes známé jako klatovské katakomby. Podle plánů stavitelů se staly pohřebištěm příslušníků jezuitského řádu, šlechty, vojska i měšťanů.

Klatovské katakomby letos změní expozice

Klatovské katakomby letos změní expozice

Expozice v klatovských katakombách projdou letos obměnou. Nově zde mimo mumií návštěvníci naleznou expozici věnovanou barokní hudbě nebo trojrozměrnou projekci. Nová expozice by měla být hotová do konce dubna 2019.