Úvod > Aktuality > Klášter Zlatá Koruna slaví 750. výročí od svého založení
Klášter Zlatá Koruna slaví 750. výročí od svého založení
"> ">
Památky

Klášter Zlatá Koruna slaví 750. výročí od svého založení

  • Vydáno24. dubna 2013
Cisterciácký klášter Zlatá Koruna si právě v těchto dnech připomíná 750. výročí od jeho založení. Letošní oslavy vyvrcholí tradiční Mariánskou pouť v neděli 18. srpna 2013. Dalším výročním kulturním aktivitám vévodí výstavy věnované zakladateli kláštera a květinovým aranžmá, vydání poštovní známky a stříbrné pamětní mince a také zpřístupnění obnovené opatské kaple sv. Jiří.
klášter Zlatá KorunaSoučástí oslav budou také květinová aranžmá, která vyzdobí klášter v týdnu od 27. dubna do 5. května. Výstava ponese název Fleur de lys (Květ lilie). Lilie byla zvolena ústřední květinou jednak v souvislosti s letošním projektem Rok francouzské kultury, ale také jako připomínka znaku cisterciáckého řádu, který zdobí zlatá lilie na modrém poli. Lilie si můžete prohlédnout už v pátek 26. dubna – od 20:30 se zde chystá speciální večerní prohlídka.

Výstava Král a jeho Koruna představí návštěvníkům např. odlitky pečetí, originály mincí, kachle s dvouocasým lvem a další dobové artefakty, možná i kopii pohřební koruny Přemysla Otakara II. Návštěvníci se mohou přijít podívat i na podobizny krále, které jsou v klášteře v několika provedeních.

V srpnu si návštěvníci prohlédnou také originál zakládací listiny z roku 1263. Ta je uložena v Národním archivu v Praze. K výročí vyjde poštovní známka, pamětní mince, uskuteční se i hudební a divadelní festival. Česká pošta vydá v emisi Krásy naší vlasti příležitostní známku, která bude v nominální hodnotě 14 korun. Na ní bude vyobrazen detail architektury kláštera s přesahem gotické klenby. Se známkou pošta vydá obálku prvního dne včetně příležitostního poštovního razítka, na kterém je detail klenby a text.

Na Zlatokorunské oslavy navážou přednášky o nejstarších zlatokorunských Klášter Zlatá Korunalistinách (9. května), středověké architektuře a uměleckém díle zdejšího kláštera (23. května) a o fenoménu znakové řeči cisterciáků (19. září).

Zlatokorunský klášter patří k nejlépe zachovalým gotickým klášterům v Čechách. Založen byl listinou Přemysla Otakara II. v roce 1263. Zakladatel věnoval Zlaté Koruně rozsáhlé pozemky, k nimž pak přibyly další od jiných donátorů, což klášteru umožnilo velký rozkvět ve 14. století. Sláva Zlaté Koruny však pohasla během husitských válek. Pozdější rozvoj kláštera nečekaně ukončil zrušovací dekret císaře Josefa II. Budovy kláštera poté odkoupili krumlovští Schwarzenbergové, kteří je pronajímali pro nevhodné průmyslové provozy. Během druhé světové války byl klášter zkonfiskován, v roce 1948 přešel do vlastnictví státu. V roce 1995 byl zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní památkou.

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran

Několik kilometrů od Českého Krumlova stojí na ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, půvabný cisterciácký klášter, jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Místo vyzařuje zvláštní poklidnou atmosféru, tolik odlišnou od hektického tempa dnešního světa.