Úvod > Aktuality > Kde objevíte málo známé řopíky, sruby a muzea čs. opevnění?
Kde objevíte málo známé řopíky, sruby a muzea čs. opevnění?
"> "> "> "> "> ">

Kde objevíte málo známé řopíky, sruby a muzea čs. opevnění?

Vydáno 24. června 2020 Památky
Haničku, Boudu, Hůrku a další velké dělostřelecké pevnosti zná každý, ale co méně známá opevnění a objekty, o které se starají soukromníci a party nadšenců? Prozradíme vám nejenom to, kde je najdete, jak se k nim dostanete a kdy mají letos otevřeno.

Tvrz Dobrošov zůstává nadále uzavřena

Pevnost v Dobrošově prochází, stejně jako v loni, velkou rekonstrukcí, takže v roce 2020 zůstává uzavřena. Objekt se zvětší zhruba na trojnásobek původní velikosti. Přibude velký promítací sál a také moderní audiovizuální expozice. Bude zvětšena a modernizována pokladna včetně zázemí pro návštěvníky.

V současné době je celá tvrz staveništěm, oploceným a nepřístupným. Dá se pouze projít okolo. Pro zájemce o vojenskou historii je však k dispozici naučná stezka, která je volně přístupná celoročně a spojuje Dobrošov s vojenskými pěchotními sruby Lom a Březinka. Zpřístupnění pevnosti je plánováno až na rok 2021. V blízkém okolí jsou další dvě muzea, Kahan a Březinka, která lze navštívit.
 

Běloveský skanzen

Poměrně rozsáhlým Běloveským skanzenem kolem několika objektů československého opevnění z let 1935–38 vás provede naučná stezka. Začíná v Náchodě-Bělovsi u bezbariérového pěchotního srubu N-S 84 Voda, kde je vystavena unikátní sbírka mapující historii československé armády první republiky i boj za svobodu během první a druhé světové války. Srdcem skanzenu je objekt těžkého opevnění N-S 82 Březinka, nejdůležitější prvek pevností linie, zrekonstruovaný do původní podoby z roku 1938 včetně veškerého vybavení a zbraní, prohlídku doplňuje třetí přístupný objekt N-S 81 Lom. Naučná stezka vás dovede téměř až k pevnosti Dobrošov; ta sice bude zavřená kvůli rekonstrukci, ale sruby Polsko, Hrobka, Jirásek a další součásti opevnění vám alespoň zvenčí představí naučná stezka Pevnost Dobrošov.

Všechny objekty Běloveského skanzenu jsou v sezoně otevřené každou sobotu, v červenci a srpnu denně včetně pondělí. Občas bývá otevřeno i v neděli, aktuální situaci si ověřte telefonicky, hlavně o víkendech máte velkou šanci uspět.
 

Pevnostní areál u Slavonic

Naučná stezka doplněná informačními tabulemi vás provede také Pevnostním areálem u Slavonic; část obranné pevnostní linie tvoří systém pozorovacích a palebných průseků, protipěchotní a protitankové překážky a hlavně devět řopíků aneb objektů lehkého opevnění vz. 37, rekonstruovaných do stavu z období mobilizace v září 1938. Areál je volně přístupný celý rok, s průvodcem se od května do září podíváte do dvou plně vybavených a vyzbrojených bunkrů.

Součástí areálu je Muzeum 20. století v přízemí barokní sýpky v ulici Jana Žižky ve Slavonicích; dozvíte se, jak bunkry na Slavonicku vznikaly a prohlédnete si i maketu plně vybaveného a vyzbrojeného bunkru vz. 37 typ C ve skutečné velikosti, kterou jinde v Česku neuvidíte.


Krkonošská tvrz Stachelberg

StachelbergDělostřelecká tvrz Stachelberg z let 1935-1938 na Babí u Trutnova měla být po svém dokončení největší dělostřeleckou tvrzí československého pevnostního systému. Pevnost s expozicí a zajímavým podzemím je přístupná pro návštěvníky v pěchotním srubu T-S 73, jediném vybetonovaném objektu na pevnosti. Jedná se o unikátní bunkr – svojí kubaturou betonu (3.177m3) představuje jeden ze tří největších pěchotních srubů československé pevnostní výstavby.

odzemí Stachelbergu představuje svým rozsahem naprosto unikátní systém – jedná se celkem o 3,5 km podzemních chodeb a sálů v hloubce 25 až 60 m pod povrchem. Za 11 měsíců výstavby tvrze se podařilo toto podzemí vylámat a z menší části vybetonovat. Tady mělo být umístěno veškeré týlové zabezpečení pro 800 mužů posádky – kasárna, velitelství pevnosti, sklady munice a materiálu, elektrárna atd. Otevřeno je zde od čtvrtka do neděle 10:00 - 17:00 hodin, v červenci a srpnu pak denně.
 

Velká trojka Orlických hor - Hanička, Bouda a Hůrka

tvrz HůrkaDělostřelecká tvrz Hůrka je unikátní vojensko-historická památka. Jedna z pěti dělostřeleckých tvrzí, které byly do září roku 1938 po stavební stránce dokončeny. Hůrka je komplexem pěti objektů, tzv. srubů (v nejvyšším stupni odolnosti), které propojuje hluboko pod zemským povrchem velmi rozsáhlý systém chodeb a sálů (celková délka 1,75 km). Bojové objekty tvrze byly naprosto bezpečné proti účinkům všech tehdy známých zbraní. Tvrz Hůrka je nejlépe dostupnou velkou moderní pevností v České republice (přístupná celoročně). Otevřeno je od úterý do neděle 10:00 - 14:00 hodin (garantované vstupy jsou v 11, 13 a 15 hodin).

tvrz boudaTvrz Bouda je největším muzeem čs. opevnění na území České republiky. Dělostřelecká tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených čs. tvrzí a jako jediná z nich je dnes ve své původní podobě a celém rozsahu přístupná veřejnosti. Tvrz byla vybudována na stejnojmenném kopci (kóta 845), v lesním masivu nad obcemi Těchonín, Lichkov a Dolní Boříkovice, cca 5 km jihozápadně od města Králíky a 6 km severovýchodně od Jablonného nad Orlicí. Tvoří ji pět objektů (srubů), postavených v nejvyšším stupni odolnosti (tzv. IV. římské odolnosti) a rozsáhlý systém podzemních chodeb a sálů (cca 1,5 km délka). Od pondělí do čtvrtka 22. až 25. června zde mají rozšířený návštěvnický provoz. Kompletní prohlídky probíhají od 10 do 16 hodin, ve čtvrtek pouze do 15 hodin. Jindy probíhají vstupy do podzemí každý den v 11, 13 a 15 hodin.

Pevnost HaničkaDělostřelecká pevnost Hanička se skládala ze šesti bojových objektů v podzemí propojených stovkami metrů chodeb a sálů. Mohutné sály mohly pojmout značné množství zásob, což mělo umožnit posádce bojovat i v případě obklíčení po dobu několika měsíců. V expozici je možné zhlédnout zbraně používané naší armádou v roce 1938 i po druhé světové válce. Součástí je i malá sbírka munice a uniforem z obou období našich dějin, energetický velín, kasárenské sály, úpravna vody nebo ošetřovna a sál jídelny. Do podzemí v hloubce od 20 do 36 metrů pod úrovní terénu se sejde po 98 schodech. Všechny chodby, šachty a sály jsou původní, jen vybavení pochází z novodobé přestavby. Otevřeno je zde od úterý do neděle 9:30 až 14:00, v červencia srpnu až do 17:00 hodin.
 

Další menší pevnostní muzea

Naučná stezka Pevnost Dobrošov

Naučná stezka Pevnost Dobrošov

Naučná stezka pevnost Dobrošov je dlouhá přibližně 4 km v rovinatém, lehkém terénu a nabízí 8 informačních tabulí. Naučná stezka vás provede od Jiráskovy chaty k pevnosti Dobrošov. Cesta se vine kolem dalších objektů těžkého i lehkého opevnění obranné linie první republiky.

Pěchotní srub Lom na Náchodsku

Pěchotní srub Lom na Náchodsku

Pěchotní srub N-S 81 Lom je jeden z mnoha desítek srubů a pevností postavených ve 40 letech na obranu našich hranic. Nachází se přibližně 1 kilometr od známého Památníku Březinka.

Lehký objekt ŘOP vz. 37 číslo 45 s ochranným přístavkem u Dyjákovic

Lehký objekt ŘOP vz. 37 číslo 45 s ochranným přístavkem u Dyjákovic

Řopík číslo 45 se nachází jižně od obce Dyjákovice. Objekt je zajímavý tím, že má přístavek u vchodu, který sloužil jako dodatečná ochrana vchodu proti postřelování z tehdy ještě rakouského území, ze kterého se dal snadno odstřelovat vchod.

Muzeum Československého opevnění Velké Březno

Muzeum Československého opevnění Velké Březno

Muzeum Československého opevnění Velké Březno se nachází v těsné blízkosti cyklostezky podél Labe. Bunkr, tzv. "řopík" je z roku 1938 a během 2. světové války měl za úkol bránit Československo před nacistickými vojsky.

Naučná stezka Zemská brána - poznejte nejkrásnější úsek Divoké Orlice

Naučná stezka Zemská brána - poznejte nejkrásnější úsek Divoké Orlice

Chráněným přírodním výtvorem a oblíbeným výletním místem je Zemská brána v Orlických horách. Jedná se o skalnatý úsek Divoké Orlice, kde řeka vyhloubila romantické údolí v pevných, ale rozpukaných rulách a pronikla tak do vnitrozemí Čech.

Tvrz Stachelberg - obr na prahu Krkonoš

Tvrz Stachelberg - obr na prahu Krkonoš

Dělostřelecká tvrz z let 1935-1938 na Babí u Trutnova měla být po svém dokončení největší dělostřeleckou tvrzí československého pevnostního systému. Dnes tvoří bývalé staveniště tohoto mohutného vojenského komplexu významnou stavebně-historickou památku.

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka

Tvrz Hůrka je nejlépe dostupnou velkou moderní pevností v České republice (přístupná celoročně). Muzeum je provozováno v dělostřelecké tvrzi Hůrka, která byla součástí čs. pevnostního systému budovaného v letech 1935–38.

Muzeum Československého opevnění 1938 ve Slupi u Znojma

Muzeum Československého opevnění 1938 ve Slupi u Znojma

Pevnůstka v obci Slup typu A-160 je druhosledovým objektem vzor 37. Tento řopík byl s velkým citem pro detail uveden do původní podoby z roku 1938. Nachází se zde ukázka polního postavení těžkého kulometu proti letadlům, výstava modelů opevnění a zbraní Pohraniční stráže.

Pevnost Dobrošov u Náchoda - z důvodu rekonstrukce zavřeno

Pevnost Dobrošov u Náchoda - z důvodu rekonstrukce zavřeno

Rozestavěná dělostřelecká tvrz Dobrošov nedaleko Náchoda ve východních Čechách byla součástí Československého pohraničního opevnění z let 1935-1938. Tvrz měla palbou krýt náchodské údolí. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce je v letech 2019 – 2020 zavřeno.

Muzeum čs. opevnění Klášter v Nové Bystřici

Muzeum čs. opevnění Klášter v Nové Bystřici

Muzeum čs. opevnění Klášter - naleznete 1,5 km východně od obce Klášter II, směr hrad Landštejn.

Řopíky vz. 37 v Kotelském sedle v Krkonoších

Řopíky vz. 37 v Kotelském sedle v Krkonoších

Mezi krkonošskou Lysou horou a Kotlem prochází linie prvorepublikového pohraničního opevnění tvořená řopíky, malými betonovými pevnostmi. Dnes se veškeré památky na obranu Československa nacházejí v I. zóně národního parku a proto je zde zakázán vstup mimo značené cesty.

Řopík Honzík – objekt lehkého opevnění vzor 37

Řopík Honzík – objekt lehkého opevnění vzor 37

Lehké opevnění vzor 37 (lidově řopík) je železobetonová pevnůstka, která byla vybudována v průběhu 30. let v rámci výstavby československého opevnění. Lidové označení „řopík“ vzniklo ze zkratky Ředitelství opevňovacích prací (Řop).

Minimuzeum obrany hranic v Dyjákovičkách

Minimuzeum obrany hranic v Dyjákovičkách

V budově obecního úřadu je umístěna malá expozice, která vás provede historií budování pohraničních pevností (řopíků) na jihu Moravy. Uvidíte zde modely opevnění, vybavení, zbraně a uniformy obránců hranic od doby první republiky až do roku 1999.

Pevnostní muzeum ve Vranově nad Dyjí

Pevnostní muzeum ve Vranově nad Dyjí

Pevnostní muzeum Vranov představuje zrenomované bunkry a řopíky z poválečného období. Muzeum je tvořeno dvěma objekty lehkého opevnění a navazující naučnou stezkou vedoucí kolem třetí pevnůstky.

Muzeum Čs. pohraničního opevnění Pohansko U Závory

Muzeum Čs. pohraničního opevnění Pohansko U Závory

Muzeum československého opevnění 1936-38 Pohansko je umístěno v lehkém objektu (LO) vzor 37, typ A-120N, který se nalézá v sousedství loveckého zámečku Pohansko na břehu rybníka. V interiéru si prohlédnete dobovou výstroj a výzbroj, ruční ventilátor a několik zbraní.

Památník armády České republiky a československého opevnění v Milostovicích

Památník armády České republiky a československého opevnění v Milostovicích

V Milostovicích u Opavy je k vidění mimořádně zachovalý soubor tří pevností a dvou pevnůstek ze třicátých let 20. století, které tvoří památník armády České republiky a československého opevnění.

Minimuzeum československého opevnění 1935–1938 u Moravského Krumlova

Minimuzeum československého opevnění 1935–1938 u Moravského Krumlova

Minimuzeum čs. opevnění z let 1935 – 1938 se nachází na kopci Spravedlnost, cca 1 km severně od obce Bohutice nedaleko Moravského Krumlova. Jedná se v podstatě dva zpřístupněné řopíky s označením A-140 a A-120.

Testovací pěchotní pevnost a dělostřelecká střelnice Jordán

Testovací pěchotní pevnost a dělostřelecká střelnice Jordán

Testovací pěchotní srub 'CE' Jordán byl postaven v roce 1936 ve vojenské střelnici Jince – Brdy a sloužil k pokusnému ostřelování a k výcviku posádek TO. Časem by zde mělo vzniknout malé muzeum.

Muzeum lehkého opěvnění Chotěbuz

Muzeum lehkého opěvnění Chotěbuz

Klub vojenské historie Chotěbuz se pokouší zrekonstruovat 3 lehké objekty vz. 37. Záměrem je vybudovat muzeum, které by ukázalo každý objekt v jiném historickém období.

Dělostřelecká tvrz Bouda - muzeum čs. opevnění

Dělostřelecká tvrz Bouda - muzeum čs. opevnění

Tvrz Bouda je největším muzeem čs. opevnění na území České republiky. Muzeum je provozováno v dělostřelecké tvrzi Bouda, která byla součástí čs. pevnostního systému budovaného v letech 1935-38.

Dělostřelecká tvrz Hanička - předválečné opevnění ze 30. let

Dělostřelecká tvrz Hanička - předválečné opevnění ze 30. let

Dělostřelecká pevnost Hanička patří do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. letech především proti Německu. Své dívčí jméno pevnost dostala podle osady nacházející se v okolí.

Muzeum čs. opevnění Branná

Muzeum čs. opevnění Branná

Vojín čs. armády vás provede plně vybaveným objektem lehkého opevnění vz. 37 „řopíkem“ a seznámí vás s jeho historií. Můžete si také vyzkoušet a potěžkat muzejní exponáty.

Pevnostní muzeum v Sazené

Pevnostní muzeum v Sazené

Unikátní objekt lehkého opevnění z roku 1938. Jde o jediný takto řešený řopík na celém území bývalého Československa.

Naučná stezka Betonová hranice v Mladkově

Naučná stezka Betonová hranice v Mladkově

Naučná stezka Betonová hranice mapuje a propojuje Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda s Muzeem Vysoký kámen a po odbočce také s nedalekým Vojenským muzeem Lichkov. Stezka začíná u nádraží v Mladkově, je vedena po turistických značených trasách a měří 15 km.

Areál československého opevnění v Šatově

Areál československého opevnění v Šatově

Na jihomoravské hranici v Šatově vznikalo po německém záboru Rakouska v březnu 1938 těžké opevnění, ze kterého si dnes můžete prohlédnout pěchotní sruby MJ-S 3 Zahrada a MJ-S 2 Úvoz. Areál spravuje Technické muzeum v Brně.

Naučná stezka československého opevnění Dolní Morava

Naučná stezka československého opevnění Dolní Morava

Trasa se sedmi zastávkami vás seznámí s jednotlivými částmi opevnění v obci Dolní Morava. Stejnému tématu se věnuje i 12 km dlouhá okružní stezka se 13 zastávkami, která začíná a končí u železniční stanice Mladkov. Raritou na této trase je převrácený řopík.

Bunkr Pod Kolčarkou u Malých Svatoňovic

Bunkr Pod Kolčarkou u Malých Svatoňovic

Několik lehkých objektů vzor 37 tvoří Památník československého opevnění "Pod Kolčarkou". Právě bunkr Pod Kolčarkou je rekonstruovaný do původní podoby.

Stezkou strážců hranice

Stezkou strážců hranice

Naučná stezka po linii lehkých vojenských opevnění, tzv. řopíků, vás zavede údolím Zlatého potoka do Řetenic, kde stoupá po úbočí hory Ždánov až na louku zmizelé osady stejného jména a odtud dále přes Pustý hrádek na hrad Kašperk.

Řopík Odolov T-S 26 - setkání s osádkou v dobových uniformách

Řopík Odolov T-S 26 - setkání s osádkou v dobových uniformách

Chcete-li se přesunout o 70 let zpět na opevněnou linii připravenou k boji, navštivte muzeum předválečného československého lehkého opevnění, nacházející se v masívu Jestřebích hor na Odolově.

Další aktuality

3.7.
2020
Na zámku Ratibořice se setkáte s komtesou Hortensií

Na zámku Ratibořice se setkáte s komtesou Hortensií

Královéhradecko | Zážitky
20.6.
2020
Zámek Hrádek u Nechanic zve na Svatební den

Zámek Hrádek u Nechanic zve na Svatební den

Královéhradecko | Památky
17.6.
2020
Vydejte se za krásou českých jezer

Vydejte se za krásou českých jezer

Královéhradecko | Zážitky