Úvod > Aktuality > Kam se podívat při Dnech světového dědictví v Praze a okolí
Kam se podívat při Dnech světového dědictví v Praze a okolí
"> "> ">

Kam se podívat při Dnech světového dědictví v Praze a okolí

Vydáno 5. září 2019 Památky
Dny evropského dědictví jsou velkým podzimním svátkem všech památek, kdy se otevírají každoročně brány všech nejzajímavějších objektů, ale i takových prostor, které bývají běžně nepřístupné. Již o tomto víkendu 7. a 8. září se můžete na taková místa vypravit. Většina budov je otevřena od 10 do 18 hodin. Některé památky se však otevřou o týden později, 14. září 2019.
Praha panoramaKteré památky budou o víkendu 7. a 8. září otevřeny? V hlavním městě můžete navštívit například Ateliér Josefa Sudka (Újezd 30, otevřeno oba dny od 12:00 do 18:00 hodin) se vstupem za 10 Kč, běžně nepřístupný Dům U Šturmů (Skořepka 9, otevřeno oba dny od 10:00 do 18:00 hodin zdarma), v rámci EHD se návštěvníkům mimořádně zpřístupní unikátní interiér barokního refektáře kláštera Dominikánů u sv. Jiljí (Jilská 7a, otevřeno oba dny od 10:00 do 18:00 hodin).

Zdarma bude 7. 9. přístupné Muzeum hlavního města Prahy, letohrádek Hvězda, zámek Ctěnice a Podskalská celnice na Výtoni. Novoměstská radnice na Karlově náměstí láká návštěvníky dokonce v celém průběhu konání EHD, tedy 7. až 15. 9.2019 od 10:00 do 18:00 hodin, vstupné je zpoplatněno na 40 Kč. Další institucí, která bude otevřena za snížené vstupné je Národní technické muzeum na Letné. V sobotu 7. 9. bude zaplatíte za vstup jenom 50 Kč.

palác ŽofínPerličkami v programu Dnů evropského dědictví budou například jinak nepřístupné objekty. Jednou z nich je kaple sv. Eliáše ve Vojanových sadech. Má neobvyklou podobu umělé jeskyně a 7. i 8. 9. bude zpřístupněn od 10:00 do 18:00 hodin i její interiér. Z pražských paláců se otevře Žofín (8.9.2019 od 9:00 do 19:00 hodin) a palác Thurn-Taxisů. Po oba dva dny od 10:00 do 17:30 hodin jsou každých 30 minut připraveny komentované prohlídky palácem.
 

Kam vyrazit v okolí Prahy

Český ŠternberkTaké některé středočeské památky budou mít o víkendu 7. a 8. 9. otevřeno. Hrad Český Šternberk nabízí v neděli 8. 9. 2019 zájemcům speciální prohlídku "Každodenní život na hradě za první republiky" (12:30 – doporučujeme rezervaci), která přibližuje život, radosti a starosti rodiny Jiřího a Kunhuty Sternbergových v první polovině 20. století, a tím i dětství současného majitele hradu. Jinak bude hrad otevřen standardně, ovšem ti nejmladší (děti do 15 let) si ho mohou prohlédnout zdarma.

Mimořádně zpřístupněná bude v sobotu 7. 9. Hydroelektrárna v Poděbradech (Labská 71, otevřeno od 13:00 do 16:00 hodin). Komentované prohlídky interiéru hydroelektrárny se budou konat ve 13, 14, 15 a 16 hodin. V neděli se zase otevřou brány jindy nepřístupné tvrz Hradenín v okrese Kolín. Památka bude otevřená od 14:00 do 16:00 hodin a na přítomné bude čekat komentovaná prohlídka s výkladem historika umění.

vodárenská věž kolínKdo se chce podívat na známé památky zdarma neměl by 7. 9. od 12:30 do 18:00 hodin a v neděli 8. 9. od 9:00 do 18:00 hodin minout Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, kdy bude památka přístupná za dobrovolné vstupné. Zcela zdarma bude 7. 9. od 10:00 do 17:00 hodin otevřené Muzeum lidových staveb v Kouřimi, Muzeum Podblanicka Vlašim (oba dny od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin), Okresní dům ve Slaném (7. 9.od 9:00 do 12:00 hodin), Vlastivědné muzeum a Velvarská brána ve Slaném (sobota od 9:00 do 16:00 hodin), Plzeňská brána v Berouně (oba dny 9:00 až 17:00), Podlipanské muzeum v Českém Brodě (7. 9. od 11:00 do 17:00 hodin) nebo vystoupejte zdarma na Vodárenskou věž v Kolíně (7. 9. od 9:00 do 18:00 hodin).
Zámek Ctěnice - romantika na okraji Prahy

Zámek Ctěnice - romantika na okraji Prahy

Ve Ctěnicích, na severovýchodním okraji Prahy, najdete romantický zámecký areál, který je ideálním cílem pro cyklisty a rodiny s dětmi. V areálu zámku najdete také romantické ubytování v bývalé sýpce.

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech. Nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. V průběhu roku se ve skanzenu konají rozmanité národopisné pořady.

Hrad Český Šternberk

Hrad Český Šternberk

Hrad Český Šternberk patří k nejstarším hradům v Čechách a je dodnes v držení rodu Sternbergů, který ho v roce 1241 založil. Hrad si zachovává vnější gotickou podobu, ale interiéry byly raně barokní přestavbou přeměněny na zámecké.

Muzeum hlavního města Prahy: budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy: budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy je od června 2020 do podzimu 2022 uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce objektu. Po 120 letech fungování muzea je nezbytné komplexně obnovit interiéry, a to i s technickým a bezpečnostním zařízením.

Podskalská celnice na Výtoni

Podskalská celnice na Výtoni

Budova bývalé celnice na Výtoni čp. 412, na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původního farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé osady Podskalí.

Zámek Vlašim - Muzeum Podblanicka na zámku ve Vlašimi

Zámek Vlašim - Muzeum Podblanicka na zámku ve Vlašimi

Expozici o romantických parcích v Čechách i zahraničí doplňuje výstava věnovaná historii vlašimského zámku a další stálé expozice, zaměřené na vlastivědu, přírodu a historii Podblanicka.

Novoměstská radnice v Praze

Novoměstská radnice v Praze

Novoměstská radnice v Praze je jednou z mnoha národních kulturních památek v hlavním městě. Můžete zde vystoupat na věž, která dříve sloužila jako protipožární stanice. Vstupní gotická sloupová síň s klenbou je největším nesakrálním prostorem vrcholné gotiky v Čechách, který se dochoval.

Kaple sv. Kláry v Tróji

Kaple sv. Kláry v Tróji

Drobná sakrální stavbička, barokní kaple sv. Kláry, stojí na vrcholu vinice nad trojským zámkem a tvoří tak nejvyšší dominantu této části Prahy, viditelnou z mnoha blízkých i dalekých míst.

Ateliér Josefa Sudka v Praze na Újezdě

Ateliér Josefa Sudka v Praze na Újezdě

Na Újezdu v Praze navštivte ateliér Josef Sudka, známého českého fotografa, který v v jednoduchých podmínkách ateliéru žil, pracoval a současně ho až do smrti využíval jako laboratoř. Ateliér představuje jak díla mnohých autorů, tak se vrací také k rozsáhlému dílu Josefa Sudka.

Národní technické muzeum Praha - ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Národní technické muzeum Praha - ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Expozice NTM překvapí moderním muzejním pojetí. Svůj prostor tu nacházejí sbírky architektury, stavitelství a sbírka polygrafie. Nechybí stálé expozice Chemie kolem nás, Měření času, hutnictví, Interkamera a Technika hrou, expozice televizního studia nebo expozice kontaktních čoček.

Tvrz Hradenín u Plaňan na Kolínsku

Tvrz Hradenín u Plaňan na Kolínsku

Tvrz v Hradeníně je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky. Představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku.

Chrám sv. Barbory Kutná Hora - gotická památka UNESCO

Chrám sv. Barbory Kutná Hora - gotická památka UNESCO

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Muzejní expozice Podlipanského muzea v Českém Brodě přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku cestovatele Josefa Zounka. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

Rozhledna ve vodárenské věži v Kolíně

Rozhledna ve vodárenské věži v Kolíně

Kolínská vodárenská věž, která patří k dominantám města, byla slavnostně otevřena pro veřejnost. Vodojem nyní slouží jako veřejně přístupná rozhledna, která kromě krásného výhledu a přístupu do prostoru bývalé vodní nádrže nabídne tematicky zaměřené expozice a další zajímavý kulturní program.

Městské hradby s Velvarskou bránou ve Slaném

Městské hradby s Velvarskou bránou ve Slaném

Slánské hradby vznikaly na přelomu 13. a 14. století. Součástí hradeb byly čtyři brány - Pražská, Všehlušická, Lounská a Velvarská (jediná se zachovala). V dobách husitských válek však byla podstatná část městských hradeb zničena.

Vlastivědné muzeum v Slaném

Vlastivědné muzeum v Slaném

Muzeum v Slaném bylo založeno v roce 1885. V roce 1940 trvale zakotvilo v této budově. Od počátků bylo budováno jako vlastivědné. Převážily v něm sbírky archeologické, historické a národopisné.

Městské hradby v Berouně

Městské hradby v Berouně

Raně gotické hradby královského města založil roku 1295 Václav II., v 15. a 16. století byly zmodernizované a dodnes se dochovaly ve velkých úsecích. Většinou jsou volně přístupné jako součást parkové úpravy, mimo to se zachovaly dvě věžovité brány.