Úvod > Aktuality > Kam se podívat při Dnech světového dědictví v Praze a okolí

Kam se podívat při Dnech světového dědictví v Praze a okolí

Vydáno 5. září 2019 Památky
Dny evropského dědictví jsou velkým podzimním svátkem všech památek, kdy se otevírají každoročně brány všech nejzajímavějších objektů, ale i takových prostor, které bývají běžně nepřístupné. Již o tomto víkendu 7. a 8. září se můžete na taková místa vypravit. Většina budov je otevřena od 10 do 18 hodin. Některé památky se však otevřou o týden později, 14. září 2019.
Praha panoramaKteré památky budou o víkendu 7. a 8. září otevřeny? V hlavním městě můžete navštívit například Ateliér Josefa Sudka (Újezd 30, otevřeno oba dny od 12:00 do 18:00 hodin) se vstupem za 10 Kč, běžně nepřístupný Dům U Šturmů (Skořepka 9, otevřeno oba dny od 10:00 do 18:00 hodin zdarma), v rámci EHD se návštěvníkům mimořádně zpřístupní unikátní interiér barokního refektáře kláštera Dominikánů u sv. Jiljí (Jilská 7a, otevřeno oba dny od 10:00 do 18:00 hodin).

Zdarma bude 7. 9. přístupné Muzeum hlavního města Prahy, letohrádek Hvězda, zámek Ctěnice a Podskalská celnice na Výtoni. Novoměstská radnice na Karlově náměstí láká návštěvníky dokonce v celém průběhu konání EHD, tedy 7. až 15. 9.2019 od 10:00 do 18:00 hodin, vstupné je zpoplatněno na 40 Kč. Další institucí, která bude otevřena za snížené vstupné je Národní technické muzeum na Letné. V sobotu 7. 9. bude zaplatíte za vstup jenom 50 Kč.

palác ŽofínPerličkami v programu Dnů evropského dědictví budou například jinak nepřístupné objekty. Jednou z nich je kaple sv. Eliáše ve Vojanových sadech. Má neobvyklou podobu umělé jeskyně a 7. i 8. 9. bude zpřístupněn od 10:00 do 18:00 hodin i její interiér. Z pražských paláců se otevře Žofín (8.9.2019 od 9:00 do 19:00 hodin) a palác Thurn-Taxisů. Po oba dva dny od 10:00 do 17:30 hodin jsou každých 30 minut připraveny komentované prohlídky palácem.
 

Kam vyrazit v okolí Prahy

Český ŠternberkTaké některé středočeské památky budou mít o víkendu 7. a 8. 9. otevřeno. Hrad Český Šternberk nabízí v neděli 8. 9. 2019 zájemcům speciální prohlídku "Každodenní život na hradě za první republiky" (12:30 – doporučujeme rezervaci), která přibližuje život, radosti a starosti rodiny Jiřího a Kunhuty Sternbergových v první polovině 20. století, a tím i dětství současného majitele hradu. Jinak bude hrad otevřen standardně, ovšem ti nejmladší (děti do 15 let) si ho mohou prohlédnout zdarma.

Mimořádně zpřístupněná bude v sobotu 7. 9. Hydroelektrárna v Poděbradech (Labská 71, otevřeno od 13:00 do 16:00 hodin). Komentované prohlídky interiéru hydroelektrárny se budou konat ve 13, 14, 15 a 16 hodin. V neděli se zase otevřou brány jindy nepřístupné tvrz Hradenín v okrese Kolín. Památka bude otevřená od 14:00 do 16:00 hodin a na přítomné bude čekat komentovaná prohlídka s výkladem historika umění.

vodárenská věž kolínKdo se chce podívat na známé památky zdarma neměl by 7. 9. od 12:30 do 18:00 hodin a v neděli 8. 9. od 9:00 do 18:00 hodin minout Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, kdy bude památka přístupná za dobrovolné vstupné. Zcela zdarma bude 7. 9. od 10:00 do 17:00 hodin otevřené Muzeum lidových staveb v Kouřimi, Muzeum Podblanicka Vlašim (oba dny od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin), Okresní dům ve Slaném (7. 9.od 9:00 do 12:00 hodin), Vlastivědné muzeum a Velvarská brána ve Slaném (sobota od 9:00 do 16:00 hodin), Plzeňská brána v Berouně (oba dny 9:00 až 17:00), Podlipanské muzeum v Českém Brodě (7. 9. od 11:00 do 17:00 hodin) nebo vystoupejte zdarma na Vodárenskou věž v Kolíně (7. 9. od 9:00 do 18:00 hodin).
Zámek Ctěnice - romantika na okraji Prahy

Zámek Ctěnice - romantika na okraji Prahy

Ve Ctěnicích, na severovýchodním okraji Prahy, najdete romantický zámecký areál, který je ideálním cílem pro cyklisty a rodiny s dětmi. V areálu zámku najdete také romantické ubytování v bývalé sýpce.

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z celého území Čech. Většina objektů je vybavena expozicemi, jež dokumentují bydlení a hospodaření na venkově. V průběhu roku se ve skanzenu konají rozmanité národopisné pořady.

Hrad Český Šternberk

Hrad Český Šternberk

Hrad Český Šternberk patří k nejstarším hradům v Čechách a je dodnes v držení rodu Sternbergů, který ho v roce 1241 založil. Hrad si zachovává vnější gotickou podobu, ale interiéry byly raně barokní přestavbou přeměněny na zámecké.

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy

V depozitářích Muzea hlavního města Prahy je uloženo velké bohatství sbírkových předmětů, dokumentujících dějiny hlavního města. Počet jednotlivých kusů z oborů historie, historie umění a archeologie dnes přesahuje číslo jeden milion.

Podskalská celnice na Výtoni

Podskalská celnice na Výtoni

Budova bývalé celnice na Výtoni čp. 412, na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původního farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé osady Podskalí.

Zámek Vlašim - Muzeum Podblanicka na zámku ve Vlašimi

Zámek Vlašim - Muzeum Podblanicka na zámku ve Vlašimi

Expozici o romantických parcích v Čechách i zahraničí doplňuje výstava věnovaná historii vlašimského zámku a další stálé expozice, zaměřené na vlastivědu, přírodu a historii Podblanicka.

Novoměstská radnice v Praze

Novoměstská radnice v Praze

Novoměstská radnice v Praze je jednou z mnoha národních kulturních památek v hlavním městě. Můžete zde vystoupat na věž, která dříve sloužila jako protipožární stanice. Vstupní gotická sloupová síň s klenbou je největším nesakrálním prostorem vrcholné gotiky v Čechách, který se dochoval.

Kaple sv. Kláry v Tróji

Kaple sv. Kláry v Tróji

Drobná sakrální stavbička, barokní kaple sv. Kláry, stojí na vrcholu vinice nad trojským zámkem a tvoří tak nejvyšší dominantu této části Prahy, viditelnou z mnoha blízkých i dalekých míst.

Ateliér Josefa Sudka v Praze na Újezdě

Ateliér Josefa Sudka v Praze na Újezdě

Na Újezdu v Praze navštivte ateliér Josef Sudka, známého českého fotografa, který v v jednoduchých podmínkách ateliéru žil, pracoval a současně ho až do smrti využíval jako laboratoř. Ateliér představuje jak díla mnohých autorů, tak se vrací také k rozsáhlému dílu Josefa Sudka.

Národní technické muzeum Praha - ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Národní technické muzeum Praha - ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Expozice NTM překvapí moderním muzejním pojetí. Svůj prostor tu nacházejí sbírky architektury, stavitelství a sbírka polygrafie. Nechybí stálé expozice Chemie kolem nás, Měření času, hutnictví, Interkamera a Technika hrou, expozice televizního studia nebo expozice kontaktních čoček.

Tvrz Hradenín u Plaňan na Kolínsku

Tvrz Hradenín u Plaňan na Kolínsku

Tvrz v Hradeníně je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky. Představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku.

Chrám sv. Barbory Kutná Hora - gotická památka UNESCO

Chrám sv. Barbory Kutná Hora - gotická památka UNESCO

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky.

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Muzejní expozice Podlipanského muzea v Českém Brodě přibližují památnou bitvu u Lipan (30. 5. 1434), slovanská hradiště v Pošembeří a zajímavou orientální sbírku cestovatele Josefa Zounka. Každoročně se zde koná také několik sezónních výstav a doprovodných programů.

Rozhledna ve vodárenské věži v Kolíně

Rozhledna ve vodárenské věži v Kolíně

Kolínská vodárenská věž, která patří k dominantám města, byla slavnostně otevřena pro veřejnost. Vodojem nyní slouží jako veřejně přístupná rozhledna, která kromě krásného výhledu a přístupu do prostoru bývalé vodní nádrže nabídne tematicky zaměřené expozice a další zajímavý kulturní program.

Městské hradby s Velvarskou bránou ve Slaném

Městské hradby s Velvarskou bránou ve Slaném

Slánské hradby vznikaly na přelomu 13. a 14. století. Součástí hradeb byly čtyři brány - Pražská, Všehlušická, Lounská a Velvarská (jediná se zachovala). V dobách husitských válek však byla podstatná část městských hradeb zničena.

Vlastivědné muzeum v Slaném

Vlastivědné muzeum v Slaném

Muzeum v Slaném bylo založeno v roce 1885. V roce 1940 trvale zakotvilo v této budově. Od počátků bylo budováno jako vlastivědné. Převážily v něm sbírky archeologické, historické a národopisné.

Městské hradby v Berouně

Městské hradby v Berouně

Raně gotické hradby královského města založil roku 1295 Václav II., v 15. a 16. století byly zmodernizované a dodnes se dochovaly ve velkých úsecích. Většinou jsou volně přístupné jako součást parkové úpravy, mimo to se zachovaly dvě věžovité brány.