Úvod > Aktuality > Pošlete Ježískovi dopis z Třebíče
Pošlete Ježískovi dopis z Třebíče
"> "> Využijte poslední možnost poslat Ježískovi dopis z Trebíče "> "> "> ">
Zážitky

Pošlete Ježískovi dopis z Třebíče

  • Vydáno11. prosince 2021
Štědrý den se pomalu blíží a i letos mají děti šanci poslat z Třebíče dopis rovnou Ježíškovi, a to v Informačním centru při Bazilice sv. Prokopa, kde je zřízena speciální Ježíškova pošta. Poslední psaníčka je však třeba Ježíškovi zaslat do neděle 19. prosince 2021!
Dopis JežíškoviDěti napíší či nakreslí svá vánoční přání a vloží je do nezalepené obálky, na kterou napíší své jméno. Rodiče doplní celou zpáteční adresu a přiloží poštovní známku. Přáníčka mohou přinést děti v doprovodu rodičů nebo paní učitelky do informačního centra u Baziliky sv. Prokopa, a to již pouze do neděle 19. prosince 2021.

Takto nadepsané obálky budou poté poslány rodičům, aby mohli svým dětem splnit jejich tajná přání. Ježíškova pošta je otevřena přes celý týden od 9 do 16 hodin.

Třebíč je městem památek a počátky města jsou spjaty s významným benediktinským klášterem, který byl založen moravskými knížaty již roku 1101. Díky bohaté historii města můžete obdivovat mnoho cenných památek, z nichž ty nejvýznamnější jsou zapsány na prestižním seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov.
Třebíčský židovský hřbitov

Třebíčský židovský hřbitov

Na židovském hřbitově se nachází spousta rozličných náhrobků dokumentujících svým výtvarným pojetím vývoj židovského náhrobního kamene až do 40. let 20. století ve všech rozmanitých formách, od renesance přes baroko, až po klasicismus.

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika vyrostla v době, kdy se ve Francii začaly k nebi vzpínat první gotické katedrály, ale v jižním Německu ještě stavěly chrámy podobné spíš antickým stavbám. Jedinečné prolnutí evropských vlivů na pomezí románského a gotického slohu vedlo v roce 2003 k zapsání stavby na seznam UNESCO.

Zadní synagoga v židovském městě v Třebíči

Zadní synagoga v židovském městě v Třebíči

Zadní synagoga v Třebíči je součástí židovského ghetta. Dnes slouží k pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních aktivit. V prostorách ženské galerie je umístěna stálá výstava židovské kultury.

Židovská čtvrť v Třebíči – zapsána na seznam Unesco

Židovská čtvrť v Třebíči – zapsána na seznam Unesco

Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, židovské muzeum, budova židovské radnice, rabinátu, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy. Židovská čtvrť je volně přístupná.

Židovské muzeum – dům Seligmanna Bauera Třebíč

Židovské muzeum – dům Seligmanna Bauera Třebíč

V Třebíči můžete navštívit nové židovské muzeum. Dům je v přímém spojení s objektem synagogy. Nachází se zde expozice židovského bydlení, unikátní židovský obchod, historický vstup na ženskou galerii synagogy a moderní přednáškové prostory.

Muzeum Vysočiny Třebíč – expozice na třebíčském zámku

Muzeum Vysočiny Třebíč – expozice na třebíčském zámku

Původně benediktinský klášter později přestavěn na renesanční zámek stojí v severozápadní části Třebíče, nad levým břehem řeky Jihlavy. Třebíčský zámek s bazilikou tvoří dobře viditelnou dominantu města. Roku 2018 byl zámek Třebíč dopsán na seznam UNESCO jako součást komplexu třebíčských památek.