Úvod > Aktuality > Jak se žilo na Vltavě zjistíte v Podskalské celnici
Jak se žilo na Vltavě zjistíte v Podskalské celnici
"> ">
Kultura

Jak se žilo na Vltavě zjistíte v Podskalské celnici

  • Vydáno12. června 2019
Podskalská celnice na pražské Výtoni je jednou z posledních připomínek někdejšího života „lidí od vody“ – vorařů, dřevařů, pískařů či ledařů. Právě v této paátné budově naleznete expozici Muzea hlavního města Prahy, která připomíná život na Vltavě i zaniklé Podskalí.
celnice výtoňBudova celnice, vystavěná v 16. století, byla původně určena k vybírání cla za dřevo připlavené do Prahy. Nyní slouží jako expozice zachycující historii Podskalí. Expozice připomíná jak podobu tradiční voroplavby, tak rozvoj lodní dopravy. Clo se v časech středověku vybíralo v naturální formě, tj. z vorů se "vytínala" část klád, později bylo převedeno na peněžní podobu a poplatek náležel Novému Městu pražskému, což dodnes připomíná i štukový novoměstský znak nad vchodem do celnice.

Podskalská celnice zároveň představuje poslední připomínku starého Podskalí, dnes zcela přeměněné pražské čtvrti na břehu Vltavy, jejíž domky, charakteristické dřevařské ohrady i vorové přístavy musely ustoupit moderní výstavbě na konci 19. a počátkem 20. století. Život plavců, obchodníků s dřívím, dřevařů, pískařů, ledařů dalších "lidí od vody" je naštěstí plasticky zachycen na nemalém množství fotografií, případně kreseb, s nimiž se návštěvník může seznámit, stejně tak jako s nástroji používanými podskalskými řemeslníky.
 

Proplujte Svatojánskými proudy na simulátoru

Svatojánské proudyExpozice se zaměřuje i na dokumentaci proměn dopravy na Vltavě v okolí Prahy – podobu tradiční voroplaby či rozvoj lodní dopravy můžete sledovat prostřednictvím dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností moderní techniky. Díky mechanicko-elektronickému simulátoru si navíc každý může vyzkoušet plavbu na voru náročným úsekem Svatojánských proudů, které museli po staletí voraři překonávat při plavení vorů do Prahy. 

Pro názornou představu o reálné podobě vorových pramenů a vltavských plavidel jsou v expozici umístěny modely lodí i voru, které tradičně skýtají dobré možnosti názorného vysvětlování i získávání poznatků činnostmi při lektorských programech pro dětské skupiny.


Kdy a za kolik se do celnice vydat

Výtoňská celnice je pro zájemce otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné do expozic je za 60 korun, rodinné vyjde na 100 Kč. Přímo k budově vás doveze jedna z tramvají, která jezdí po Rašínově nábřeží. Jsou to čísla 3, 7 a 17, stanice se jmenuje "Výtoň".
Podskalská celnice na Výtoni

Podskalská celnice na Výtoni

Budova bývalé celnice na Výtoni čp. 412, na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle raně barokního původního farního kostelíka sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé osady Podskalí.

Vltava – česká vodácká klasika

Vltava – česká vodácká klasika

Česká vodácká klasika, nejnavštěvovanější řeka splavná pod Lipnem po celý rok. Řeka příjemně teče krajinou a zkouší zručnost kormidelníků v četných peřejkách, které však nepřekročí obtížnost WW I. Na jezech jsou vorové propusti, které zaručují sjízdnost a oživují plavbu.

Naučná stezka Svatojánské proudy

Naučná stezka Svatojánské proudy

Naučná stezka Svatojánské proudy vede romantickým hlubokým skalnatým údolím řeky Vltavy, úsekem bývalých Svatojánských proudů, nyní zatopených Štěchovickou přehradní nádrží. Největší popularitu zažila stezka v meziválečném období, kdy na březích Vltavy vznikaly první trampské osady.