Úvod > Aktuality > Jak poskytnout pomoc, než přijedou profesionálové
Jak poskytnout pomoc, než přijedou profesionálové
"> Jak poskytnout pomoc, než přijedou profesionálové

Jak poskytnout pomoc, než přijedou profesionálové

  • Vydáno1. dubna 2010
Není příjemné se o tom zmiňovat, ale když se vypravíte na výlet mimo město, může se stát i něco, co jste neplánovali. Přejeme všem, aby informace z tohoto článku nemuseli nikdy použít, ale znát by je měli pro případ potřeby všichni.
Co je první pomoc?
Konkrétně se jedná o péči o zraněného či nemocného ještě předtím, než na místo dorazí profesionálové – třeba ze záchranky. První pomoc má přitom tři cíle. Prvním z nich je prostá záchrana života. Druhým je zabránění dalšího poranění a zhoršení zdravotního stavu a třetím pak konečně zajištění odborné pomoci a transportu.
 
Jaká jsou zásadní pravidla?
Při první pomoci je potřeba postupovat logicky a s chladnou hlavou. Nepomáhejte nikomu v okamžiku, kdy byste se sami dostali do ohrožení života. To neprospěje nikomu. Dojde-li k hromadnější kolizi, věnujte se nejdříve nejvážněji zraněným. Pokud to není nezbytně potřeba, nehýbejte s pacientem. Pokud má vnitřní zranění, přineslo by to víc škody než užitku.
 
V jakém pořadí postupovat?
Úkony při první pomoci mají svou prioritu, kterou je potřeba dodržovat, abyste poskytli postiženému co nejlepší pomoc. Pochopitelně je provádějte pouze v případě, že jsou zapotřebí!
  1. Zástava prudkého krvácení.
  2. Uvolnění cest dýchacích
  3. Umělé dýchání
  4. Nepřímá srdeční masáž
  5. Chlazení rozsáhlých popálenin.
  6. Ošetření otevřeného poranění hrudníku (pneumotorax).
  7. Ošetření dalších poranění.
  8. Protišoková opatření.
  9. Při bezvědomí stabilizovaná poloha.
Kam zavolat pro pomoc?
Když se vám podaří pacienta stabilizovat, je nejvyšší čas volat profesionály. Číslo na záchrannou službu znají všichni, ale nikdy neuškodí je zopakovat. Je, bylo a bude to 150. Existuje i možnost zavolání na číslo 112, což je tísňová linka. Tu ale vytočte pouze v případě hromadného neštěstí, kdy by nestačila jen záchranná služba.
 
Jaké informace sdělit dispečerovi?
Průběh tísňového telefonátu je stejně důležitý jako kvalitní poskytnutí první pomoci. Pokud budete zmatkovat, příliš postiženému nepomůžete. Nezapomeňte proto oznámit jméno postiženého, přesné místo nehody, druh nehody a zranění, počet zraněných a provedené výkony. Pozor! Nikdy nepokládáme sluchátko dříve než dispečer! Musíte si být jisti, že ví vše, co potřebuje!
 
Pokud chcete mít jistotu, že v případě potřeby vše zvládnete, můžete absolvovat kurz první pomoci, které pořádá třeba Červený kříž. Doufáme však, že situace, kdy byste museli první pomoc poskytnout, se vám zdaleka vyhne.