Úvod > Aktuality > Hrobka rodiny Kleinů se otevře na sedm hodin
Hrobka rodiny Kleinů se otevře na sedm hodin
">
Památky

Hrobka rodiny Kleinů se otevře na sedm hodin

  • Vydáno13. září 2017
Nevšední příležitost nahlédnout do rodové hrobky významného podnikatelského rodu Kleinů dostanou obyvatelé a návštěvníci Sobotína v sobotu 16. září. Mauzoleum rodiny Kleinů bude v tento den zpřístupněno od 10 do 17 hodin.
KleinůZájemci o historii dostanou možnost prohlédnout si kapli i podzemní prostory hrobky. Obec Sobotín navíc k příležitosti dne otevřených dveří mausolea připravila vydání zcela nové turistické vizitky, která bude představena přímo na akci.
 
Rodina Kleinů byla v polovině 19. století jednou z nejvýznamnějších v rakouské monarchii. Rodinné jméno se stalo během let váženým a známým hlavně díky výstavbě železnic. Mladší Kleinové ve druhé polovině 19. století cítili přirozenou potřebu vybudovat honosné sídlo pro zemřelé rodinné příslušníky, aby alespoň zčásti odráželo společenské postavení, kterého rod tak pracně nabyl v životě. Stavba mauzolea byla realizována v letech 1881 až 1885. Hrobka se skládá ze dvou objektů. Méně viditelná je čtvercová krypta, z větší části zapuštěná do země. Kryptu kryje terasa, v jejíž ose pak stojí centrální kaple menšího půdorysu. Za ozdobným plotem z litiny a kolem centrální plastiky je umístěno 6 náhrobních desek. Pod nimi jsou pohřbeni Franz I. s manželkou, Franz II. s manželkou a pět jeho potomků.

Hrobka KleinůBratří Kleinové byli v 19.století evropsky proslulí podnikatelé. Původně šest bratrů začalo společně podnikat ve stavbách parků, rybníků, silnic a později železnic. V roce 1844 se čtyři žijící bratři (Franz, Libor, Albert a Hubert) stali majiteli panství Vízmberk. Bratří Kleinové, zejména Franz I (1800-1855) patří k nejvýznamnějším rodákům ze severní Moravy. Dva příslušníci rodu byli císařem dědičně povýšeni do šlechtického stavu s predikátem von Wisenberg: Albert a Franz II., tento částečně i za zásluhy svého otce.
Mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně

Mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně

Jako sídlo si Kleinové vybrali jeden z objektů zdejší zbrojovky, který byl přestavěn na zámek. V protější stráni pak vystavěli Mauzoleum. Architektonicky cenný objekt dnes stojí na okraji parku, blízko silnice 1/44.