!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Horní Lideč připravuje vánoční dárek pro rok 2019 – Trezor přírody
Horní Lideč připravuje vánoční dárek pro rok 2019 – Trezor přírody
">
Zážitky

Horní Lideč připravuje vánoční dárek pro rok 2019 – Trezor přírody

Vydáno 22. prosince 2017
Horní Lideč, nevelká obec ležící na soutoku říček Senice a Seninky, je mnohým známa díky originálnímu Česko-slovenskému mechanickému betlému. Málokdo si uvědomí, že se zde prakticky dotýkají hned čtyři chráněné krajinné oblasti – Beskydy a Bílé Karpaty na české straně, Kysuce a Biele Karpaty na Slovensku.
KarpatyA právě poloha uprostřed chráněných přírodních celků je motivem nového, odvážného a nadčasového projektu s pracovním názvem Trezor přírody. V centru obce tak vznikne na ploše 1215 m2 moderní multimediální expozice, která poskytne netradiční pohled na přírodní témata všech čtyř chráněných krajinných oblastí pohoří patřících do masivu Západních Karpat.

Trezor přírody tak bude navozovat v multimediálním prostoru iluzi reálné přírody, která se bude měnit v čase. Bude nejen ukazovat přírodní scenérie, ale zejména spojení člověka s přírodou, jejich vzájemné ovlivňování. Projekt má významnou ambici být vzdělávacím prostředím, být názorným prostředkem k hledání vazeb mezi společenstvími rostlin, živočichů a lidí, k práci na projektu budou přizváni zástupci všech čtyř chráněných krajinných oblastí.

Trezor přírodyVirtuální příroda uvnitř Trezoru bude také propojena s vnějším prostorem, který bude zahrnovat přírodní tok říčky Senice a bude navazovat na naučnou stezku Vařákovy paseky. Vznikne zde přírodní biotop a arboretum původních přírodnin. Projekt je smělý, odvážný a ojedinělý, ale organizátoři jsou přesvědčeni o tom, že Horní Lideč bude tímto počinem inspirovat další obce nejen v České republice k následování. Vždyť zachovalá příroda je tím největším bohatstvím. Realizace projektu bude zahájena v příštím roce, první návštěvníky přivítá před Vánocemi 2019.
Mechanický betlém Horní Lideč

Mechanický betlém Horní Lideč

Ručně vyřezávaný betlém přibližuje nejzajímavější historické momenty, zvyky a původní řemesla na česko-slovenském pomezí. Betlémská scéna je umístěna na ploše 170 m², z toho samotný betlém má plochu 50 m². V betlému najdete 230 figur včetně 75 pohyblivých a více než 100 vyřezávaných staveb.

CHKO Bílé Karpaty - louky plné orchidejí

CHKO Bílé Karpaty - louky plné orchidejí

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena dne 3.11. 1980 na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Gottwaldov (dnes Zlín). Bílé Karpaty patří díky rozsáhlým loukám k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu.

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy

CHKO Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Naleznete zde původní pralesovité porosty, horské louky s výskytem vzácných karpatských rostlin a živočichů i unikátní pseudokrasové jevy.

Pohoří Javorníky – malebná nejjižnější část Beskyd

Pohoří Javorníky – malebná nejjižnější část Beskyd

Pohoří Javorníky jsou na českém území součástí CHKO Beskydy, na slovenském CHKO Kysuce. Na západě tvoří hranici s Vizovickými vrchy údolí Senice, na severu Vsetínská Bečva je odděluje od Vsetínských vrchů a na jihu Lysský průsmyk od Kyčerské hornatiny, kde se rozprostírá CHKO Bílé Karpaty.