Úvod > Aktuality > Dřevinou roku 2014 je douglaska
Douglaska tisolistá je stálezelený jehlicnatý strom z celedi borovicovitých
"> Douglaska tisolistá je stálezelený jehlicnatý strom z celedi borovicovitých "> K prvnímu vysazení douglasky u nás došlo v Americké zahrade okrasných drevin v Chudenicích "> Vek nejstarších jedincu douglasky v Severní Americe je udáván na více než 1000 let
Příroda

Dřevinou roku 2014 je douglaska

  • Vydáno4. února 2014
V rámci svých osvětových a vzdělávacích aktivit vyhlašují Lesy České republiky již řadu let jednu z lesních dřevin jako dřevinu roku, kterou v daném roce přibližují široké veřejnosti. Pro letošní rok byla v pořadí již šestnáctou dřevinou roku vybrána douglaska tisolistá.
VětvičkyDouglaska tisolistá je stálezelený jehličnatý strom z čeledi borovicovitých. Před poslední dobou ledovou byla domácí dřevinou jak v Severní Americe, tak i v Evropě. Po ní se však její výskyt uchoval jen v západní části Severní Ameriky. K opětovnému rozšíření douglasky do dalších částí Severní Ameriky, Evropy, ale i jiných oblastí mírného pásma naší planety došlo zásluhou člověka. Do Evropy byla novodobě dovezena v roce 1827. Dnes je zde považována za jednu z produkčně nejperspektivnějších dřevin. V řadě zemí, zejména v sousedním Německu a Rakousku, ale například i ve Francii, je již považována za zdomácnělou dřevinu, která dobře roste a zmlazuje se spolu s domácími dřevinami, aniž by je potlačovala.

BoroviceVěk nejstarších jedinců douglasky v Severní Americe je udáván na více než 1000 let. Na svých přirozených stanovištích dosahují výjimečně výšky až 100 metrů a obvodu přes 5 metrů. K prvnímu vysazení douglasky u nás došlo v Americké zahradě okrasných dřevin v Chudenicích nedaleko Klatov v roce 1842. Naše douglasky proto zatím nedosáhly věku ani rozměrů jedinců téhož druhu na americkém kontinentu. Přesto nabývají již dnes někteří u nás rostoucí jedinci zajímavých parametrů. Další exempláře si můžete prohlédnout například v arboretu Na Bukovině v Českém ráji, které bylo jednou z prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve Střední Evropě. V zámeckém parku v Bílé Lhotě nedaleko Litovle se také nachází významné arboretum s 400 druhy vzácných dřevin, mezi kterými douglasku také objevíte.
Americká zahrada u Chudenic

Americká zahrada u Chudenic

Pod jménem Americká zahrada je arboretum známé od roku 1844 a díky své zachovalosti, stáří a některým druhům zajímavých dřevin se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu u nás.

Arboretum na Bukovině v Českém ráji

Arboretum na Bukovině v Českém ráji

Arboretum na Bukovině se nachází v samém srdci Hruboskalska. Jedná se o jednou z prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve střední Evropě. Založil jej tehdejší majitel hruboskalského panství Jan Bedřich Lexa z Aehrenthalu se svým správcem Leopoldem Angrem kolem roku 1860.

Arboretum Bílá Lhota

Arboretum Bílá Lhota

V zámeckém parku v Bílé Lhotě nedaleko Litovle se nachází významné arboretum s 400 druhy vzácných dřevin – listnaté, jehličnaté a stále zelené dřeviny ze severní Ameriky, Japonska, Číny, Malé Asie a dalších zemí.