Úvod > Aktuality > Dotkněte se umění v Arcidiecézním muzeu Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
"> Arcidiecézní muzeum Olomouc "> Muzeum Olomouc "> Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Kultura

Dotkněte se umění v Arcidiecézním muzeu Olomouc

  • Vydáno30. října 2013
Dotýkat se exponátů je nejen povoleno, nýbrž přímo žádoucí! Takovou výzvu vysílá k veřejnosti Arcidiecézní muzeum Olomouc. Svou stálou expozici doplnilo o speciální část určenou především nevidomým a slabozrakým návštěvníkům, ale také vidomým, kteří si díky páskám na oči mohou vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem. V prvním patře muzea tak lze od úterý 22. října hmatem poznávat repliky vybraných uměleckých skvostů, mezi nimiž nechybějí odlitky reliéfů z románského Zdíkova paláce nebo gotické Šternberské madony.
Hmatová expozicePodle historičky umění Martiny Potůčkové Arcidiecézní muzeum navazuje na úspěšnou loňskou výstavu Doteky Olomouckého hradu, která nejen nevidomé návštěvníky seznamovala s příběhem někdejšího sídla moravských Přemyslovců a přilehlého církevního okrsku. Stálá hmatová expozice v prostoru bočního schodiště v prvním patře Arcidiecézního muzea vychází ze stejného záměru, tedy zprostředkovat umělecký a kulturní prožitek při poznávání historie Dómského návrší a některých významných artefaktů ze stálé expozice. Tentokrát se k tomu využívá šesti hmatových exponátů.

Návštěvníci se mohou dotýkat dokladů vysoké úrovně vrcholně románské olomoucké architektury éry biskupa Jindřicha Zdíka, a to například stavebního článku se zobrazením Tří králů a modelu románského sdruženého okna. Vrcholně gotické umění pak reprezentuje Šternberská madona – mimořádně kvalitní příklad sochařství tohoto období, jehož originál je součástí stálé expozice Arcidiecézního muzea, a pozdně gotické okno z dómské křížové chodby. Většina exponátů jsou sádrové odlitky. Dvě kopie ale muzeum nechalo vyhotovit z autentických materiálů. Týká se to románské terakotové dlaždice s gryfem a pergamenové listiny se dvěma voskovými pečetěmi olomoucké kapituly.

Přestože je expozice určena v první řadě slabozrakým a nevidomým, kteří mohou využít také tištěného průvodce v Braillovu písmu a černostiku, její návštěva může být podle kurátorky velkým zážitkem také pro vidomé návštěvníky. K jsou zapůjčení pásky na oči, díky kterým mohou zakusit vidomí svět nevidomých, tedy spolehnout se při vnímání uměleckého díla na hmat.

Vystavené exponáty: 1. Fragment se zobrazením Tří králů, Olomouc, 2. čtvrtina 12. století, patinovaná sádra (odlitek). 2. Dlaždice s gryfem, Olomouc (?), 2. čtvrtina 12. století, terakota (odlitek). 3. Následník Mistra Toruňské madony, Šternberská madona, 90. léta 14. století, sádra (odlitek). 4. Listina se dvěma pečetěmi olomoucké kapituly sv. Václava, Olomouc, 1208, pergamen, vosk (faksimile). 5. Románské sdružené okno Zdíkova biskupského paláce, před 1141, sádra (model). 6. Pozdně gotické okno dómské křížové chodby, druhá třetina 14. století, sádra (model).
Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác – do prosince 2022 uzavřeno

Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác – do prosince 2022 uzavřeno

Arcidiecézní muzeum Olomouc je v rámci rozsáhlé rekonstrukce do prosince 2022 uzavřeno.