Úvod > Aktuality > Dny evropského dědictví pokračují i tento víkend

Dny evropského dědictví pokračují i tento víkend

Vydáno 10. září 2019 Zážitky
Dny evropského dědictví, které otevírají každoročně v září brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, pokračují i druhý zářijový víkend od 14. do 15. září 2019. Těšit se můžete na vstupy do jindy zapovězených míst, speciální akce anebo například komentované prohlídky.
Dny evropského dědictví pokračují i během víkendu 14. a 15. září. Hlavním "památkovým" dnem bude sobota 14. září, kdy je připraveno mnoho zajímavých akcí.


Zámek Liběchov

liběchovPouze 14. 9. bude otevřen zámek Liběchov nedaleko Mělníka, a to od 10:00 do 16:00 hodin. V zámku bude ke zhlédnutí výstava fotografií a technických výkresů pana Karla Lojky. Prohlídky zámku se konají v 10:00, 11:00 a ve 12:00 hod. (Sala terrena, Hudební sál). Ve 14:00 proběhne komentovaná prohlídka zámecké zahrady.

V 15:00 hod. se chystá společný koncert Velkého dechového orchestru MKD Mělník a smíšeného pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena vedeného sbormistrem Dr. Josefem Šebestou.


Secesní vodárenská věž v Nymburku

nymburk věžVýstup na secesní vodárenskou věž bude umožněn 14. 9. od 10:00 do 16:00 hodin skupinkám po cca 10 až 15 osobách. Výstup není vhodný pro malé děti do 10 let a lidi se zdravotním omezením.

Autorem kónické válcové stavby na základech čtvercového půdorysu kalichovitě rozšířené v horní části je Osvald Polívka a Jan Vladimír Hráský. Výška věže je 37 metrů a vodojem má objem 412 m3. Vodárna je od roku 1993 zapsanou kulturní památkou. Majitelem vodárenské věže jsou Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a je dodnes funkční.
 

Rudá věž smrti u Jáchymova

Věž smrtiNárodní kulturní památka Rudá věž smrti se nacházejí v obci Vykmanov u Ostrova v okrese Karlovy Vary. V 50. letech 20. století budova sloužila jako třídírna uranové rudy v komunistickém pracovním táboře Vykmanov II. Jedná se jednu z 22 lokalit, zapsaných Seznam světového dědictví UNESCO.

Památka bude přístupná v sobotu 14. 9. od 10:00 do 16:00 hodin. Po celou dobu zpřístupnění památky bude připraven odborný výklad a zajímavé expozice. Vstup je volný.


Libeňský zámek v Praze

libeňský zámečekTypická dominanta Prahy 8, Libeňský zámeček, bude přístupný v sobotu 14. 9. od 12:00 do 18:00 hodin. Prohlídky pouze s průvodcem začínají každou celou hodinu, poslední začíná od 17 hod.

Nejstarší část zámku pochází z konce 16. stol., dnešní rokokovou podobu získal při rozsáhlé přestavbě v r. 1770, kterou navrhl a provedl pražský stavitel Jan Josef Prachner.
 

Masarykova zdymadla na Střekově

Zdymadal StřekovPod střekovskou skálou u Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, Masarykova zdymadla, které jsou významnou stavbou na plavební trase do Hamburku.

V sobotu 14. září se zdymadlo otevře všem zájemcům od 10:00 do 16:00 hodin. Uvidíte strojovnu, velín, informační místnosti a rybí přechod. Prohlídky jsou možné pouze s průvodcem. Součástí zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů.


Larischova vila v Pardubicích

larischova vilaPamátník Zámeček - Larischova vila se mimořádně otevírá v sobotu 14. 9. od 10:00 do 17:00 hodin. Více než stodvacetiletý novorenesanční skvost s bohatou, leč smutnou historií, usiluje o navrácení a důstojné zařazení do společenského a kulturního dění města Pardubic.

V sobotu se dozvíte celý příběh Larischovy vily - bude zde probíhat vyprávění badatelů na zvolené téma s vazbou na historii vily: První majitel vily - hrabě Jiří Larisch - Monich, Zámeček v dobách majitelů Henckelů von Donnersmarck, Žil na Zámečku německý špion?A co se dělo ve sklepení Zámečku v období heydrichiády?


Železná pana v Českých Budějovicích

železná panna budějoviceČeskobudějovická hradební věž Železná panna bude přístupná v sobotu 14. 9. od 9:00 do 17:00 hodin. V prostoru věže a jejího ochozu můžete zhlédnout jedinou stálou expozici na území Česka věnovanou Přemyslu Otakaru II. a jeho městům. V nové části expozice se letos poprvé představí královský přemyslovský dvůr (v podobě loutek) a videoprojekce "Otakarův kříž".

Hradební věž situovaná v pohledově působivé pozici na nábřeží řeky Malše se nazývala Spilhaybl byla pojmenována podle měšťana Georga Spilhaybla, který v roce 1466 zastával úřad budějovického purkmistra – teprve až od konce 19. století byla nazývána jako Železná panna.
 

Sušárna chmele Dubá

sušárna chmeleSušárna chmele na Kokořínsku ze 70. let 19. stol. se dvěma tvarově neobvyklými sušícími věžemi je zapsanou kulturní památkou, ale otevřena bývá zřídka kdy. Památka bude přístupná 14.9. od 10:00 do 20:00 hodin. Mezi 10. a 12. hodinou bude probíhat prohlídka kostela Nalezení sv. Kříže, od 13:00 hod. bude zahájení EHD u sušárny chmele, tvůrčí dílničky pro děti i dospělé a porběhne také komentovaná prohlídka sušárny chmele.

Součástí dne bude také výstava obrazů sušárny chmele "před" a "po" rekonstrukci, nebo soutěž o poznání konkrétního druhu piva. Od 15:00 hod. k tanci a poslechu hraje skupina Kosí Bratři.
 

Žatecká brána v Lounech

žatecká brána lounySoučástí městského opevnění v Lounech je Žatecká brána. V rámci Dne evropskécho dědictví bude přístupná příchozím 14. 9. od 10:00 do 16:00 hodin.

Základy Žatecké brány, které se součástí městského opevnění, byly postaven roku 1500. Nešlo o bránu v pravém slova smyslu – ta stávala poněkud východněji v Žatecké ulici; doba jejího zničení není známa.
 
Dny evropského dědictví 2020

12.9.
20.9.
Dny evropského dědictví 2020

Dny evropského dědictví (EHD) proběhnou v roce 2020 od 12. do 20. září.

Zámek Liběchov

Zámek Liběchov

Původně vodní tvrz ze 14. století byla přestavěna renesančně. Barokní přestavbu vedl architekt František Maxmilian Kaňka. V letech 1967-1975 byl zpustlý zámek opraven pro Náprstkova muzea. Roku 2002 byl silně postižen povodní a v současné době je stále nepřístupný.

Secesní vodárenská věž Nymburk

Secesní vodárenská věž Nymburk

Krásná secesní věž ve tvaru kalicha byla postavena v roce 1904. Jedná se o kulturní památku.

Rudá věž smrti v závodu Škoda Ostrov

Rudá věž smrti v závodu Škoda Ostrov

V Ostrově se nachází Národní kulturní památka poněkud jiného formátu. Je to Věž smrti v areálu bývalé Škodovky, věžovitá stavba určena k drcení a třídění uranové rudy z Jáchymovských dolů, která se stala symbolem utrpení politických vězňů v 50. letech 20. století.

Zámek Libeň na Praze 8

Zámek Libeň na Praze 8

V srdci Libně, v pěstěném parku na pokraji rozlehlých sadů, stojí půvabný rokokový zámek. Na místě dnešního zámku čp. 1 stávala kdysi gotická tvrz.

Masarykova zdymadla u Ústí nad Labem

Masarykova zdymadla u Ústí nad Labem

Pod střekovskou skálou u Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, Masarykova zdymadla, které jsou významnou stavbou na plavební trase do Hamburku. Pěkný pohled na zdymadla se otvírá také z hradu Střekova.

Památník Zámeček - Larischova vila v Pardubicích

Památník Zámeček - Larischova vila v Pardubicích

Zámeček Pardubice nebo také „Larischova vila“ – více než stodvacetiletý novorenesanční skvost s bohatou, leč smutnou historií - najdeme v Pardubicích. V současnosti Spolek Zámeček usiluje o zápis na seznam národních kulturních památek.

Sušárna chmele v Dubé

Sušárna chmele v Dubé

Technickou památkou a zároveň jediným dochovaným objektem svého druhu v Česku je sušárna chmele v Dubé. Sušárna připomíná 19. století, kdy se kolem Dubé hojně pěstoval chmel, zvaný Dubský zelenáč.

Žatecká brána v Lounech

Žatecká brána v Lounech

Základy Žatecké brány, které se součástí městského opevnění, byly postaven roku 1500. Nešlo o bránu v pravém slova smyslu – ta stávala poněkud východněji v Žatecké ulici; doba jejího zničení není známa.

Železná Panna - hospůdka v bývalé českobudějovické hradební věži

Železná Panna - hospůdka v bývalé českobudějovické hradební věži

Někdejší hradební věž zvanou Železná panna najdete v Českých Budějovicích na Zátkově nábřeží poblíž Biskupské ulice. Pochází ze 14. století z dob gotiky, současný vzhled je z roku 1612.

Komentované prohlídky interiéru od Adolfa Loose

29.5.
30.8.
Komentované prohlídky interiéru od Adolfa Loose

Od 29. května vás opět zveme vás na komentované prohlídky, které se konají každý pátek, sobotu a neděli.