Úvod > Aktuality > Co chystá Národní galerie Praha pro závěr letošního roku a na rok 2022?
Kultura

Co chystá Národní galerie Praha pro závěr letošního roku a na rok 2022?

  • Vydáno14. prosince 2021
Národní galerie Praha připravila zajímavé výstavy pro závěr roku 2021 a zároveň představuje své plány pro rok 2022. Hlavním cílem je otevřenost, dostupnost instituce, ohled na osoby se speciálními potřebami, mezinárodní spolupráce a prezentace českého umění v zahraničí. Do konce roku uvádí ještě čtyři projekty: ve Veletržním paláci Digitální blízkost, Cenu Empatie, ve Šternberském paláci Falza? Falza! a ve Valdštejnské jízdárně Buddhu zblízka.
Národní galerieS koncem roku 2021 uvedla Národní galerie Praha několik nových výstav. Jednou z nich je například Digitální blízkost (11. 11. 2021 – 10. 7. 2022) v mezaninu Veletržního paláce poukáže na technologie a intimitu, dvě tradičně protikladné oblasti, které jsou dnes pevně propojené a vzájemně jedna druhou transformovaly. Technologie vstoupila hluboko do našeho soukromí. Do nejasných vizí blízkosti v post-digitálním světě dá nahlédnout devět současných umělkyň a umělců: Darja Bajagić, Ivana Bašić, Louisa Gagliardi, Lola Gonzàlez, Daiga Grantina, Rachel Maclean, Pakui Hardware, Viktor Timofeev a Tenant of Culture.

cena empatieCena Empatie (11. 11. 2021 – 13. 2. 2022), kterou NGP pořádá ve spolupráci s Komerční bankou, představuje v Malé dvoraně Veletržního paláce díla vítězek Romany Drdové a Lenky Záhorkové. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i v životním prostředí. Záhorková otevírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy a hodnoty spojené se stářím, Drdová se zabývá ekologickou problematikou a svou autorskou módou orientuje naše myšlení směrem k udržitelnosti. Vstup na výstavu je volný.

falzaVýstava Falza? Falza! (19. 11. 2021 – 1. 5. 2022) nabídne ve Šternberském paláci napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb, falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. a 20. století. Součástí bude několik ikonických falz ze zahraničních sbírek, jež proslavila své tvůrce po celém světě. Nejznámějším padělatelem 20. století byl Han van Meegeren, jenž obrazem Cizoložnice před Kristem oklamal i Hermanna Göringa. Nejrůznější napodobeniny významných děl vznikají dodnes a jsou noční můrou jak pro muzejní a galerijní instituce, tak pro soukromé sběratele. Výstava odhalí procesy metodologie detekce falz.

buddhaBuddha zblízka (3. 12. 2021 – 24. 4. 2022) je prvním projektem NGP ve spolupráci s Museum Rietberg Zürich. Název napovídá, že Valdštejnská jízdárna hostí přehlídku buddhistického umění, které zprostředkovává jednu z nejvýznamnějších myšlenkových tradic rozšířenou napříč asijskými kulturami. Podoby, jimiž Buddhu zobrazovali umělci v různých oblastech Asie, i interpretace odkazu Buddhova učení jsou rozmanité. Výstava ukazuje 170 děl buddhistického umění doplněných audiovizuálními prvky. Raritou je japonský obrazový svitek z přelomu 17. a 18. století s námětem legendy Buddhova života, který bude poprvé k vidění v celé své délce 15 metrů, a to i v digitální podobě na webových stránkách NGP.


Co přinese rok 2022 v Národní galerii Praha

NGPRok 2022 přinese do Veletržního paláce nové expozice: Expozice 1939–2019 a Architektura 1958–1989, v dalších objektech NGP dále rozsáhlou výstavu věnovanou Josefu Mánesovi a Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.-18. století ze sbírek Národní galerie Praha (17. 6. – 27. 11. 2022) či V hloubce a po povrchu (10. 11. 2022 – 26. 3. 2023).

Sbírka umění Asie připravila pro znovuotevřený Salmovský palác kolekci japonských zenových tušových maleb a kaligrafií pocházejících z období od 16. do 20. století. Národní galerii ji daroval nizozemský sběratel umění Felix Hess. Čítá více než 520 děl a představuje jedinečnou sbírku zenového umění v Evropě. Tematický výběr z této kolekce ukáže výstava Zenga (27. 5. – 2. 10. 2022).

Josef MánesTématem výstavy V kroužcích dýmu (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023) je motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století a meziválečného období. Jedná se o první výstavní projekt NGP na toto téma, který představí díla z vlastních sbírek, doplněná zápůjčkami z dalších českých i zahraničních institucí, v kontextu dobových názorů na kouření, značně odlišných od těch dnešních.

Výstava Josef Mánes (20. 10. 2022 – 30. 1. 2023) ve Valdštejnské jízdárně po více než padesáti letech představí rozsáhlé a unikátní dílo jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 19. století v kontextu nového badatelského zpracování a restaurátorského průzkumu, nahlédne také pod vrstvu stereotypů spojených s jeho dílem.

národní galeriePodstatnou částí programu NGP v roce 2022 se stanou nové sbírkové expozice ve Veletržním paláci, pokrývající české umění v letech 1939 až po současnost a architekturu v Čechách mezi lety 1958 a 1989. Ačkoli budou zaměřeny na období, v němž bylo umění a kritéria posuzující jeho kvalitu výrazně zpolitizovány, pokusí se pojmout tuto éru komplexně a postavit vedle sebe umělecké fenomény i tehdejší fungování NGP. Expozice věnovaná architektuře zachytí hlavní tendence modernity 2. poloviny 20. století, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, růstem terciárního sektoru, služeb, pokrokem v oblasti (tele)komunikace a audiovizuálních médií. Expozice 1939–2019 a Architektura 1958–1989 budou otevřeny 24. 11. 2022.

Od 29. 4. do 30. 10. 2022 proběhne retrospektivní výstava jedné z mála českých umělkyň, které se v 90. letech prosadily na velkých výstavách v zahraničí – Markéty Othové. Její tvorba se formálně řadí k tradici české konceptuální černobílé fotografie, zachovává si však intimní charakter. Vrátí se také prezentace laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého určené vizuálním umělcům do 35 let (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023). Novou spolupráci představuje Fotograf festival (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023), který spojí různé výstavy, akce a skupinu umělců ze střední a východní Evropy.
 

Klub přátel NGP, oživení Veletržního paláce a zázemí v Jinonicích

Klub přátel NGPGalerie si vytvořila komunitu příznivců, kterou od roku 2016 zastřešuje Klub přátel NGP. Ten v současnosti čítá více než 3 500 členů, kteří se zde mohou setkávat nejen s uměním, ale také vzájemně v rámci různých členských programů a zároveň tak podporovat činnost instituce.

Výzvu představuje také oživení Veletržního paláce, zejména ochozů Malé dvorany. V přípravě je projekt s pracovním názvem Zažít umění jinak, jehož cílem je vznik podnětného prostoru, bezpečné zóny pro interakci a výtvarnou hru, který bude sloužit i jako zázemí pro studium, vzdělávání či živý program. Do výtvarné podoby tohoto prostoru, který galerie zatím postrádá, budou zapojeni současní umělci. Na ochozu 1. patra Malé dvorany bude zdarma zpřístupněn od podzimu 2022.

depozit jinoniceNa pozemcích v Jinonicích vznikne moderní komplex budov s pracovišti pro všestrannou péči o umělecká díla, který bude dominovat danému území a dotvoří jeho urbanismus. Depozitární areál nabídne mimo péči o umělecká díla také prostory pro jejich odbornou prezentaci a pro veřejné edukační programy. Předpokládaná doba realizace výstavby je sedm let od zahájení projektu.
Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Ve Šternberském paláci byla od 11. prosince 2020 otevřena nová stálá expozice Staří mistři II, představující kolekce italské malby 14. a 15. století, nizozemského umění 17. a 18. století a středoevopské malířství 17. a 18. století.

Staří mistři: Nová expozice Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci

1.1.
31.12.
Staří mistři: Nová expozice Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci

Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představí výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění .

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.

Národní galerie v Praze – Veletržní palác: Umění 19., 20. a 21. století

Národní galerie v Praze – Veletržní palác: Umění 19., 20. a 21. století

Veletržní palác je sídlem Národní galerie v Praze od roku 1976. Stálá expozice umění Umění 19., 20. a 21. století seznamuje ve třech podlažích Veletržního paláce s vývojem českého i zahraničního výtvarného umění v kontinuitě posledních třech staletí.

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Schwarzenberský palác představuje výběr mistrovských děl ze Sbírky starého umění od 16. do 18. století. Prohlédnete si zde například malby Petra Brandla a Karla Škréty, Albrechta Dürera, El Greca, Rembrandta či Lucase Cranacha.

Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Další aktuality

Když v Praze napadne sníh: tipy, kde si zabobovat, i kde nasadit běžky

Nestává se často, aby v Praze napadl sníh. Respektive tolik sněhu, který by vydržel pár dnů a bylo ho skutečně hodně! Letos však meterologická zima startuje zostra a arktické vzdušné proudy nám poslaly sněhovou nadílku, kterou ocení děti na bobech a dospěláci na běžkách. Kam se za sněhovými radovánkami vydat vám poradí portál Kudy z nudy.
Praha | Zimní sporty

Kde si v Praze zasportovat? Tipy na sportovní centra a indoorové sporty

Nevíte kam si jít v Praze zasportovat? Inspirujte se našimi tipy, které vám prozradí, kde najít dobré posilovny, sportovní centra, lezecké stěny anebo plavecké bazény. Moderně zařízené prostory s kvalitním sportovním vybavením vám umožní aktivní odpočinek, zábavu a relaxaci na špičkové úrovni.
Praha | Životní styl

Kam s dětmi do divadla v Praze? Vyberte si z tipů, kam na představení pro děti

Venku je zimní nevlídno, které nepřeje dlouhým vycházkám. Proto přinášíme pár tipů, kde se s dětmi v teple a suchu pobavíte a rozhodně se nebudete nudit. Inspirujte se a vydejte se s celou rodinou za kulturou na veselá představení do divadel i divadélek nejen pro děti.
Praha | Kultura

Na pražském Výstavišti budou o víkendu vánoční hrnčířské a řemeslné trhy

Již devatenáctiletou tradici mají vyhlášené, vánoční hrnčířské a řemeslné trhy na Výstavišti v Praze 7, v Holešovicích. I letos se na setkání s vámi těší ve dnech 2. a 3. prosince na 130 uměleckých řemeslníků, kteří se do Prahy sjedou z různých krajů republiky, i ze zahraničí, aby vám představili bohatou nabídku na vkusné a hodnotné dárky. Jako každý rok zde najdete výběr těch nejlepších, tradičních, ale i nevšedních řemesel, inspiraci a předvánoční pohodu.
Praha | Kultura

Tipy na víkend v Praze a okolí

Kudy z nudy přináší aktuální tipy na víkend (2.12. – 3.12.) v Praze a jejím okolí. Čeká na vás romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky, programy pro rodiny s dětmi a další aktivity: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí, Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze, Mikulášské jízdy Prahou a okolím – Čertohráček, Vánoční trhy na Václavském náměstí v Praze, Advent na Hamousově statku. Vyberte si zajímavé akce a naplánujte s námi program na víkend!
Praha | Zážitky

Vánoční trhy v Praze vrátí do centra sváteční pohodu a zvyky

Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí, které jsou největšími trhy v České republice, začnou už v sobotu 2. prosince. Svým návštěvníkům nabídnou pochutiny zejména z českých zdrojů, především pak svařené víno z ryze moravských hroznů odrůdy svatovavřinecké a české klobásy. Ve stáncích nebudou chybět vánoční ozdoby z dílen z celé země a atmosféru doladí tradiční zvyky a pestrý program. Vánoční trhy, které potrvají do 6. ledna 2024, se zaměří na ekologii. Ozdoby na stromě vyrobí dekoratéři z recyklovaného materiálu, návštěvníci budou konzumovat z plně rozložitelných kelímků, příborů a brček a objeví se také sběrače na kelímky.
Praha | Zážitky

Užijte si Vánoční trhy v centru i na okraji Prahy

Oblíbené vánoční trhy v Praze zvou všechny milovníky Vánoc a pohodové atmosféry a vánočních vůní na šálek svařeného vína, horké čokolády, velký výběr dekorací a dárečků, které si zde můžete po celou dobu adventu pořídit. Radost vám udělají nazdobené stromky, rozzářené ozdoby a kulturní program. Některé vánoční trhy v Praze začaly již minulý týden, ty větší se otevřou nyní a potrvají mnohdy až do 6. ledna 2024.
Praha | Zážitky

Chystáte se na výlet do Prahy? Tipy na nejoblíbenější turistické cíle v hlavním městě

Praha je jedním z nejkrásnějších historických měst světa, místo, kde se střetává moderní kultura s historií. Starobylost a malebná krása stověžaté Prahy láká návštěvníky ze všech koutů světa. Objevte Staré Město, Nové Město, Hradčany, Josefov, Kampu, Malou Stranu i další místa. Vybrali jsme pro vás spoustu báječných tipů na výlet, které byste měli v Praze navštívit.
Praha | Památky