Úvod > Aktuality > Co chystá Národní galerie Praha pro závěr letošního roku a na rok 2022?
Co chystá Národní galerie Praha pro závěr letošního roku a na rok 2022?
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Kultura

Co chystá Národní galerie Praha pro závěr letošního roku a na rok 2022?

  • Vydáno14. prosince 2021
Národní galerie Praha připravila zajímavé výstavy pro závěr roku 2021 a zároveň představuje své plány pro rok 2022. Hlavním cílem je otevřenost, dostupnost instituce, ohled na osoby se speciálními potřebami, mezinárodní spolupráce a prezentace českého umění v zahraničí. Do konce roku uvádí ještě čtyři projekty: ve Veletržním paláci Digitální blízkost, Cenu Empatie, ve Šternberském paláci Falza? Falza! a ve Valdštejnské jízdárně Buddhu zblízka.
Národní galerieS koncem roku 2021 uvedla Národní galerie Praha několik nových výstav. Jednou z nich je například Digitální blízkost (11. 11. 2021 – 10. 7. 2022) v mezaninu Veletržního paláce poukáže na technologie a intimitu, dvě tradičně protikladné oblasti, které jsou dnes pevně propojené a vzájemně jedna druhou transformovaly. Technologie vstoupila hluboko do našeho soukromí. Do nejasných vizí blízkosti v post-digitálním světě dá nahlédnout devět současných umělkyň a umělců: Darja Bajagić, Ivana Bašić, Louisa Gagliardi, Lola Gonzàlez, Daiga Grantina, Rachel Maclean, Pakui Hardware, Viktor Timofeev a Tenant of Culture.

cena empatieCena Empatie (11. 11. 2021 – 13. 2. 2022), kterou NGP pořádá ve spolupráci s Komerční bankou, představuje v Malé dvoraně Veletržního paláce díla vítězek Romany Drdové a Lenky Záhorkové. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i v životním prostředí. Záhorková otevírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy a hodnoty spojené se stářím, Drdová se zabývá ekologickou problematikou a svou autorskou módou orientuje naše myšlení směrem k udržitelnosti. Vstup na výstavu je volný.

falzaVýstava Falza? Falza! (19. 11. 2021 – 1. 5. 2022) nabídne ve Šternberském paláci napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb, falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. a 20. století. Součástí bude několik ikonických falz ze zahraničních sbírek, jež proslavila své tvůrce po celém světě. Nejznámějším padělatelem 20. století byl Han van Meegeren, jenž obrazem Cizoložnice před Kristem oklamal i Hermanna Göringa. Nejrůznější napodobeniny významných děl vznikají dodnes a jsou noční můrou jak pro muzejní a galerijní instituce, tak pro soukromé sběratele. Výstava odhalí procesy metodologie detekce falz.

buddhaBuddha zblízka (3. 12. 2021 – 24. 4. 2022) je prvním projektem NGP ve spolupráci s Museum Rietberg Zürich. Název napovídá, že Valdštejnská jízdárna hostí přehlídku buddhistického umění, které zprostředkovává jednu z nejvýznamnějších myšlenkových tradic rozšířenou napříč asijskými kulturami. Podoby, jimiž Buddhu zobrazovali umělci v různých oblastech Asie, i interpretace odkazu Buddhova učení jsou rozmanité. Výstava ukazuje 170 děl buddhistického umění doplněných audiovizuálními prvky. Raritou je japonský obrazový svitek z přelomu 17. a 18. století s námětem legendy Buddhova života, který bude poprvé k vidění v celé své délce 15 metrů, a to i v digitální podobě na webových stránkách NGP.


Co přinese rok 2022 v Národní galerii Praha

NGPRok 2022 přinese do Veletržního paláce nové expozice: Expozice 1939–2019 a Architektura 1958–1989, v dalších objektech NGP dále rozsáhlou výstavu věnovanou Josefu Mánesovi a Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.-18. století ze sbírek Národní galerie Praha (17. 6. – 27. 11. 2022) či V hloubce a po povrchu (10. 11. 2022 – 26. 3. 2023).

Sbírka umění Asie připravila pro znovuotevřený Salmovský palác kolekci japonských zenových tušových maleb a kaligrafií pocházejících z období od 16. do 20. století. Národní galerii ji daroval nizozemský sběratel umění Felix Hess. Čítá více než 520 děl a představuje jedinečnou sbírku zenového umění v Evropě. Tematický výběr z této kolekce ukáže výstava Zenga (27. 5. – 2. 10. 2022).

Josef MánesTématem výstavy V kroužcích dýmu (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023) je motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století a meziválečného období. Jedná se o první výstavní projekt NGP na toto téma, který představí díla z vlastních sbírek, doplněná zápůjčkami z dalších českých i zahraničních institucí, v kontextu dobových názorů na kouření, značně odlišných od těch dnešních.

Výstava Josef Mánes (20. 10. 2022 – 30. 1. 2023) ve Valdštejnské jízdárně po více než padesáti letech představí rozsáhlé a unikátní dílo jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 19. století v kontextu nového badatelského zpracování a restaurátorského průzkumu, nahlédne také pod vrstvu stereotypů spojených s jeho dílem.

národní galeriePodstatnou částí programu NGP v roce 2022 se stanou nové sbírkové expozice ve Veletržním paláci, pokrývající české umění v letech 1939 až po současnost a architekturu v Čechách mezi lety 1958 a 1989. Ačkoli budou zaměřeny na období, v němž bylo umění a kritéria posuzující jeho kvalitu výrazně zpolitizovány, pokusí se pojmout tuto éru komplexně a postavit vedle sebe umělecké fenomény i tehdejší fungování NGP. Expozice věnovaná architektuře zachytí hlavní tendence modernity 2. poloviny 20. století, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, růstem terciárního sektoru, služeb, pokrokem v oblasti (tele)komunikace a audiovizuálních médií. Expozice 1939–2019 a Architektura 1958–1989 budou otevřeny 24. 11. 2022.

Od 29. 4. do 30. 10. 2022 proběhne retrospektivní výstava jedné z mála českých umělkyň, které se v 90. letech prosadily na velkých výstavách v zahraničí – Markéty Othové. Její tvorba se formálně řadí k tradici české konceptuální černobílé fotografie, zachovává si však intimní charakter. Vrátí se také prezentace laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého určené vizuálním umělcům do 35 let (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023). Novou spolupráci představuje Fotograf festival (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023), který spojí různé výstavy, akce a skupinu umělců ze střední a východní Evropy.
 

Klub přátel NGP, oživení Veletržního paláce a zázemí v Jinonicích

Klub přátel NGPGalerie si vytvořila komunitu příznivců, kterou od roku 2016 zastřešuje Klub přátel NGP. Ten v současnosti čítá více než 3 500 členů, kteří se zde mohou setkávat nejen s uměním, ale také vzájemně v rámci různých členských programů a zároveň tak podporovat činnost instituce.

Výzvu představuje také oživení Veletržního paláce, zejména ochozů Malé dvorany. V přípravě je projekt s pracovním názvem Zažít umění jinak, jehož cílem je vznik podnětného prostoru, bezpečné zóny pro interakci a výtvarnou hru, který bude sloužit i jako zázemí pro studium, vzdělávání či živý program. Do výtvarné podoby tohoto prostoru, který galerie zatím postrádá, budou zapojeni současní umělci. Na ochozu 1. patra Malé dvorany bude zdarma zpřístupněn od podzimu 2022.

depozit jinoniceNa pozemcích v Jinonicích vznikne moderní komplex budov s pracovišti pro všestrannou péči o umělecká díla, který bude dominovat danému území a dotvoří jeho urbanismus. Depozitární areál nabídne mimo péči o umělecká díla také prostory pro jejich odbornou prezentaci a pro veřejné edukační programy. Předpokládaná doba realizace výstavby je sedm let od zahájení projektu.
Výstava Josef Mánes ve Valdštejnské jízdárně

20.10.
30.1.
Výstava Josef Mánes ve Valdštejnské jízdárně

Výstava Josef Mánes ve Valdštejnské jízdárně po více než padesáti letech představuje rozsáhlé a unikátní dílo jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 19. století v kontextu nového badatelského zpracování a restaurátorského průzkumu.

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Národní galerie v Praze – Šternberský palác

Ve Šternberském paláci byla od 11. prosince 2020 otevřena nová stálá expozice Staří mistři II, představující kolekce italské malby 14. a 15. století, nizozemského umění 17. a 18. století a středoevopské malířství 17. a 18. století.

Staří mistři: Nová expozice Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci

1.1.
31.12.
Staří mistři: Nová expozice Sbírky starého umění ve Schwarzenberském paláci

Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představí výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění .

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.

Národní galerie v Praze – Veletržní palác – stálá expozice Umění 19., 20. a 21. století

Národní galerie v Praze – Veletržní palác – stálá expozice Umění 19., 20. a 21. století

Stálá expozice umění Umění 19., 20. a 21. století seznamuje ve třech podlažích Veletržního paláce s vývojem českého i zahraničního výtvarného umění v kontinuitě posledních dvou staletí. Od roku 2000 jsou zde vystavovány také sbírky umění 19. století.

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Schwarzenberský palác se otevřel po delší rekonstrukci od 6. 11. 2019 a představuje výběr mistrovských děl ze Sbírky starého umění od 16. do 18. století. Prohlédnete si zde například malby Petra Brandla a Karla Škréty, Albrechta Dürera, El Greca, Rembrandta či Lucase Cranacha.

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Expozice Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.