Úvod > Aktuality > Církevní řády: Benediktini a přístupné i zaniklé kláštery
Památky

Církevní řády: Benediktini a přístupné i zaniklé kláštery

  • Vydáno18. března 2023
Benediktinští mniši působili jako věrozvěstové v českých zemích dříve, než tu vznikly první kláštery. Právě řádu svatého Benedikta, nejstaršímu mnišskému řádu západního křesťanství, také náležel náš nejstarší klášter: ženský klášter svatého Jiří na Pražském hradě.
Kdy klášter svatého Jiří na Pražském hradě vznikl? Datum jeho přesného vzniku neznáme; nejčastěji se uvádí rok 976. Zato známe první abatyši: stala se jí Mlada, sestra knížete Boleslava II., a z diplomatické cesty do Říma s sebou do Prahy přivedla sbor panen jako základ klášterního společenství. Klášter vznikl u kostela sv. Jiří, který sloužil jako pohřebiště vládnoucího rodu Přemyslovců; relikvie byly později přeneseny do katedrály sv. Víta. Historie samotného kláštera se uzavřela v roce 1782 po vydání dekretu císaře Josefa II., který nařídil jeho zrušení.
 

Řád svatého Benedikta

Nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství se řídí Řeholí svatého Benedikta z Nursie z počátku 6. století, souborem pravidel, jak by měli řeholníci žít a chovat se ve společenství. Ta byla sepsána pro mnišské společenství na Monte Cassinu, vůbec první benediktinský klášter. Hlavním mottem řádu je Ora et labora, česky Modli se a pracuj.

Benediktini nemají jednotné poslání jako jiné řády, jejich činnost vychází z polohy kláštera a potřeb jeho okolí. Na venkově se často věnují zemědělství a řemeslům, ve městech vědě, pedagogické práci v řádových nebo jiných školách a dalším činnostem. Ne všichni benediktini jsou zároveň kněžími, přesto řada klášterů spojuje klášterní život s duchovní správou ve farnostech.
 

Břevnovský klášter a klášter u Davle

V roce 993, necelých dvacet let po nejstarším ženském konventu na Pražském hradě, založili pražský biskup Vojtěch a kníže Boleslav II. v dnešní pražské čtvrti Břevnov první mužský benediktinský klášter v Čechách. Benediktini sem přišli z německého kláštera Niederaltaich, při oslavách 1 000. výročí založení kláštera roku 1993 povýšil papež Jan Pavel II. břevnovské opatství na arciopatství. Areál s bazilikou sv. Markéty a s klášterní zahradou je celoročně přístupný. Najdete tu také hotel, restauraci a pivovar, kde se vaří pivo Benedict. Víte, že jde o nejstarší tradici vaření piva v celém Česku?

Benediktinům patřil i třetí nejstarší klášter: benediktinské opatství sv. Jana Křtitele, které stávalo na ostrově sv. Kiliana těsně nad soutokem se Sázavou poblíž Davle. Opakované požáry, povodně a drancování vykonaly své, klášter zanikl v 16. století. S historií kláštera a dolního Posázaví vás seznámí stezka Sekanka. Je pojmenovaná podle zaniklého středověkého městečka, které bylo společně s kostelem sv. Kiliána součástí klášterního komplexu. Trasu připravilo Regionální muzeum v Jílovém u Prahy.
 

Kladruby, Svatý Jan ve Skalách, Sázava a další

Benediktini zřizovali sirotčince, nemocnice a chudobince, jako první také poskytovali pomocnou ruku pocestným. Benediktinské kláštery bývaly centrem kultury a vědy; v několika z nich můžete nahlédnout do historie řádu. Mezi významné benediktinské kláštery patřil například Sázavský klášter, založený roku 1032 poustevníkem Prokopem. Kolem roku 1050 daroval kníže Břetislav I. kapli sv. Jana Křtitele při hrobu uctívaného poustevníka Ivana bratřím z ostrova sv. Kiliána, kteří zde vybudovali proboštství sv. Jana ve Skalách. Oba kláštery, tedy Sázavský i klášter ve Svatém Janu pod Skalou, zrušil Josef II. Stejný osud měl benediktinský klášter v Kladrubech.

Dodnes činný je Emauzský klášter na Novém Městě v Praze, nazývaný často Emauzy či klášter Na Slovanech, a také klášter Rajhrad u Brna, dle tradice založený roku 1045 a tím pádem nejstarší klášter na Moravě, jehož knihovna se stala základem Památníku písemnictví na Moravě.
 

Broumovský klášter

Benediktini kultivovali krajinu kolem svých klášterů: odvodňovali močály, zakládali města a vesnice, pole, sady, zahrady, vinice a louky. V roce 1213 daroval král Přemysl Otakar I. benediktinskému řádu Broumovsko, v darovací listině popsané slovy „krajina děsná v širé pustině“. Věta, populární díky citaci v předmluvě k Jiráskovu románu Skály, zřejmě dobře popisovala skutečnost, nicméně benediktini tu během staletí odváděli poctivou práci. Vyvrcholením jejich stavebního úsilí je klášter s chrámem sv. Vojtěcha, po barokní přestavbě impozantní komplex dle projektu K. I. Dientzenhofera. Najdete tu i klášterní pivovar, založený již roku 1348, s malou expozicí. K dispozici je klášterní kavárna Café Dientzenhofer a ubytovat se můžete v renovovaných mnišských celách Domu hostů.
 

Rarity, kuriozity a prohlídky

  • V hlavní sezoně můžete navštívit  Sázavský klášter a klášter v Kladrubech, bazilika sv. Markéty, krypta z 11. století a prelatura s Tereziánským sálem v břevnovském klášteře jsou přístupné celoročně o víkendech. V rajhradském klášteře můžete celoročně navštívit opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě.
  • Celoročně je otevřený klášter Broumov, během roku se tu pořádá řada akcí. Víte, že v roce 1999 byla v opatském kostele sv. Vojtěcha nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651, že ve zdech kláštera se skrývala slavná Ďáblova bible (i tu mají „na svědomí“ benediktini, vznikla prý v zaniklém klášteře v Podlažicích), že tu studovali první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic či Alois Jirásek a že se tu natáčel televizní seriál F. L. Věk nebo historický film Řád?
  • Roku 1078 vznikl benediktinský klášter Hradisko u Olomouce, již v roce 1151 ale benediktiny vystřídali premonstráti. Josef II. klášter zrušil, slouží jako vojenská nemocnice.
  • Plánujete výlet do Brd k Padrťským rybníkům? Ve středověku zde stával benediktinský klášter Teslíny s kostelem sv. Jana Křtitele, dnes označovaný za tajemné místo Brd. Zanikl za husitských válek, zbytky kostelních zdí prý byly patrné ještě na konci 19. století.
Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli

Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli

Sázavský klášter úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa patří k nejpozoruhodnějším poutním i historicky a umělecky místům v Čechách. Přijďte i Vy a okuste atmosféru a krásu místa .

Dům hostů – ubytování v Broumovském klášteře

Dům hostů – ubytování v Broumovském klášteře

Dopřejte si nevšední zážitek z ubytování v Broumovském klášteře. Dům hostů nabízí 22 pokojů v bývalých mnišských celách. Celková kapacita ubytovacího komplexu je 70 lůžek.

Hotel Adalbert a Klášterní šenk v Břevnovském klášteře

Hotel Adalbert a Klášterní šenk v Břevnovském klášteře

Břevnovský klášter v Praze je spojován s řádem benediktinů. V roce 2003 prošel rekonstrukcí, během níž byl přeměněn na hotel, který nese jméno jednoho ze zakladatelů kláštera, biskupa Vojtěcha (Adalberta). V sousedství hotelu v areálu kláštera je také oblíbená restaurace Klášterní šenk.

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné se nachází na Bílé Hoře, na konečné tramvají 25, 22 a 32. Klášter stojí nedaleko pláně, na níž se odehrávala osudného 8. listopadu 1620 bitva mezi císařským a stavovským vojskem.

Kde najdete pradědečky a prababičky českých měst?

Kde najdete pradědečky a prababičky českých měst?

Seřadit česká města podle rozlohy nebo počtu obyvatel není žádná věda, ale co kdybychom se pokusili sestavit žebříček těch nejstarších? Komu bude patřit první místo a která města se snaží dokázat, že nejvyšší stupínek patří právě jim?

Barokní areál Skalka – poutní kostel u Mníšku pod Brdy

Barokní areál Skalka – poutní kostel u Mníšku pod Brdy

Severně od Mníšku pod Brdy na návrší Skalka se nachází poutní místo s kostelíkem sv. Maří Magdaleny. K vrchu Skalka vede z městečka Mníšek pod Brdy naučná stezka s obnovenou křížovou cestou s kapličkami z roku 1672. Od kostelíka je krásný výhled na město Mníšek pod Brdy i jeho okolí.

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR

Tento první mužský benediktinský klášter v Čechách, ležící na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou, založili 14.1.993 pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II. Podle legendy se název kláštera odvozuje podle břevna, které leželo ve studánce, u níž se Boleslav s Vojtěchem setkal.

Památník písemnictví na Moravě

Památník písemnictví na Moravě

Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. Celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků.

Broumovský klášter – impozantní komplex dle projektu K. I. Dientzenhofera

Broumovský klášter – impozantní komplex dle projektu K. I. Dientzenhofera

Počátky kláštera sahají až do začátku 13. století. V roce 1999 byla v opatském kostele sv. Vojtěcha nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. Na světě se nachází kolem 40 podobných historických kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě (severně od Alp).

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Klášter je vzdálen necelých 10 km od Stříbra.

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Opatství je impozantním komplexem, jehož dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby, převážně podle projektu K. I. Dietzenhofera (1726–48). Benediktinský klášter v Broumově patří mezi národní kulturní památky České republiky.

Kryštof Dientzenhofer – jeden z nejvýznamnějších barokních stavitelů a architektů v Čechách

Kryštof Dientzenhofer – jeden z nejvýznamnějších barokních stavitelů a architektů v Čechách

Když se píše o stavitelské rodině Dientzenhoferů, nejčastěji se objevuje jméno Kiliána Ignáce. Jeho otec Kryštof Dientzenhofer (7. července 1655, St. Margarethen, Německo – 20. června 1722, Praha) zůstává skrytý v pozadí a téměř neznámý. Přitom i jeho dílo je mimořádné svým rozsahem i úrovní barokní architektury.

Klášter v Rajhradě u Brna

Klášter v Rajhradě u Brna

Klášter v Rajhradě u Brna patří mezi nejstarší a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter sloužil odedávna jako centrum kultury a vzdělanosti. Dnes zde můžete navštívit opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s historickou knihovnou.

Gabriel Loci v Praze na Smíchově – historické prostory k pronájmu

Gabriel Loci v Praze na Smíchově – historické prostory k pronájmu

Jedinečný komplex v těsné blízkosti Kinského zahrady byl postaven v novorománském stylu, a stavba, vybudována v letech 1888–1891, je pozoruhodná svou uměleckou výzdobou ve slohu beuronské umělecké školy. Klášter se proměnil v originální umělecké a kulturní centrum Gabriel Loci.

Nahlédněte do historie řádu Benediktinů

Nahlédněte do historie řádu Benediktinů

Nejstarší řeholní řád s heslem "Ora et labora – Modli se a pracuj", založen v 6. století sv. Beneditkem z Nursie, vstoupil na naše území již konce 10. století, kdy byl na Pražském hradě založen klášter sv. Jiří. V průběhu staletí vybudovali Benediktini řadu klášterů, které můžeme dodnes obdivovat.

Benedict, Sv. Norbert nebo Gottschalk: ochutnejte pivo z klášterních pivovarů

Benedict, Sv. Norbert nebo Gottschalk: ochutnejte pivo z klášterních pivovarů

Letní cestování po památkách získá docela jiný šmrnc, když si vymyslíte nějaké vylepšení. Co třeba navštívit kláštery, které vaří vlastní pivo? Vydáte se s portálem Kudy z nudy k benediktinům do pražského Břevnova a do Broumova či k premonstrátům na Strahov a do kláštera Želiv? Anebo jinam? Klášterních pivovarů je víc, než byste čekali!

Benediktinský klášter Svatý Jan pod Skalou

Benediktinský klášter Svatý Jan pod Skalou

Dějiny kláštera mají svůj počátek již v 11. století, kdy zde údajně stávala jeskynní kaple sv. Jana Křtitele.

Barokní kaple Panny Marie Sněžné na vrcholu Hvězda

Barokní kaple Panny Marie Sněžné na vrcholu Hvězda

Na vrcholu Hvězda, v místě kde stával kříž s pozlacenou hvězdou, stojí dnes kaple na půdorysu hvězdy. Je to geniálně řešená stavba, citlivě umístěná do nádherné divoké přírody a právem je nazývána perlou Broumovských stěn.

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha v Praze

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha v Praze

S historií břevnovského kláštera je spjat také pivovar. Možná vznikl již záhy po založení kláštera, jako součást jeho hospodářského zázemí, jeho existenci ovšem jen nepřímo dokládá listina z poloviny 13. století.

Klášterní zahrada na Břevnově

Klášterní zahrada na Břevnově

Zahrada břevnovského kláštera, někdy zvaná také Markétská je společně s klášterem chráněna jako národní kulturní památka ČR. Dělí se na dolní (klauzurní) část a horní sad. Dolní část je otevřena během dne, horní sad můžete navštívit kdykoliv. Pavilon Vojtěška je přístupný pouze s průvodcem.

Expozice Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Expozice Ora et labora v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Stálá expozice, která je zaměřena na historii kláštera na Ostrově u Davle a na nejstarší dějiny Jílovska, nabízí i 3D model Ostrovského kláštera a středověkého městečka Sekanka.

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika sv. Jiří na Pražském hradě je nejstarší dochovanou sakrální stavbou v Praze. Její bílé věže z pečlivě opracovaných opukových kvádrů výrazně zasahují do siluety hradního komplexu.V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců.

Klášterní Hradisko v Olomouci

Klášterní Hradisko v Olomouci

Bývalý klášter Hradisko byl založen roku 1078 pro řád benediktýnů ze Strahova, který byl v roce 1150 vystřídán řádem premonstrátů. Klášterní komplex tvořila hlavní budova kláštera a kostel sv. Štěpána s řadou dalších objektů, z nichž se dodnes dochoval pouze bývalý hospodářský dvůr a letní refektář.

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřil i Jan Hus. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, včetně tzv. Remešského evangeliáře, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.

Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově – unikátní památka lidové architektury

Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově – unikátní památka lidové architektury

Hřbitovní kostel Panny Marie je nejstarší dochovanou památkou lidové dřevěné sakrální architektury v České republice. Je dominantou broumovského hřbitova situovaného u hlavní cesty, která dále pokračuje na Křinice. Návštěvníci si mohou kostelík prohlédnout od roku 2009.

Pivovar Opat v Broumově – Olivětíně

Pivovar Opat v Broumově – Olivětíně

Olivětínský pivovar byl založen řeholním řádem benediktinů v letech 1345-1348. Do součásné podoby byl přestavěn v letech 1890-1905. Pivovar kromě výroby klasických výčepních piv a léžáků vyrábí také speciální a nefiltrovaná piva. Ty zde můžete jak ochutnat, tak také nahlédnout do jejich výroby.

Zřícenina zaniklého kláštera Teslíny – tajemné místo Brd

Zřícenina zaniklého kláštera Teslíny – tajemné místo Brd

Patříte-li k milovníkům tajemných míst, zkuste v Brdech najít zaniklý klášter benediktinů, který se nachází nad Hořejším Padrťským rybníkem pod bezejmennou kótou 719. Ve středověku zde stával klášter Teslíny s kostelem Svatého Jana Křitele.

Ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele v Davli

Ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele v Davli

Ostrov sv. Kiliána se nachází těsně před soutokem Vltavy a Sázavy v Davli, na říčním kilometru 81,8. Na jižní straně ostrova se ukrývají pozůstatky středověkého kláštera sv. Jana Křtitele zvaného Ostrovský klášter či klášter Ostrov.

Další aktuality

Tipy na víkend v Praze a okolí

V Praze a okolí se pořád něco děje! Hledáte kulturní akce na víkend a zajímavé výlety a novinky? Máme pro vás spousty kulturních a volnočasových akcí v Praze a okolí. Stačí si vybrat a vyrazit na výlet za zábavou i poznáním o víkendu 25. a 26. března 2023.
Praha | Zážitky

Praha pohodově i dobrodružně: Den Vltavy, orchideje a Světový den vody

Zdá se, že zima dává letos Praze definitivní sbohem, a tak nastává čas, užívat si první paprsky jarního sluníčka. Když se k tomu přidají i neobvyklé zážitky, je zaručen prima den, na který budete dlouho vzpomínat. Vybrat si můžete z návštěvy tropických orchidejí, plaveb po Vltavě anebo návštěvu Staré čistírny odpadních vod v Bubenči.
Praha | Příroda

Chobot, mříž, vousy i ocas: deset procházek k sochám, které nosí štěstí

Jdete kolem sochy, která má některé místo podezřele oblýskané? Sláva, právě jste objevili recept na štěstí. Soch, které za dotek či pohlazení slibují splnění tajných přání je celá řada a najdete je i v Česku – a my na portálu Kudy z nudy víme, kde. Takže hurá za štěstím, ať vám neufrnkne před nosem!
Praha | Životní styl

Kalendář 2023: Maratony, půlmaratony, ultra běhy a běžecké závody

Když běhat, tak pořádně, řekli jsme si na Kudy z nudy. Všem z rozrůstající se rodiny běžců a běžkyň proto nabízíme přehledný kalendář běžeckých akcí – malých i velkých, kratších i delších, všeobecně známých anebo takových, které možná zatím neznáte. Takže zkontrolujte si vybavení, dokupte co chybí a hurá na první závod!
Praha | Životní styl

Desátý ročník Festivalu Spectaculare probíhá v Praze

Desátý ročník audiovizuálního festivalu Spectaculare se v roce 2023 koná mezi 10. březnem a 14. dubnem 2023 na mnoha místech Prahy – v Paláci Akropolis, divadle Ponec, Biu Oko, Klementinu, pražském Planetáriu, Meet Factory, Campu, The Chemistry Gallery i v kostele sv. Salvátora.
Praha | Kultura

Národní muzeum letos otevře pět velkých výstav!

Národní muzeum připravuje pro své návštěvníky řadu zajímavých projektů. Kromě stálých expozic, které jsou velmi oblíbené, se letos chystá otevřít také několik unikátních výstav. Návštěvníci se mohou těšit na pět velkých a několik menších tematických výstavních expozic, ale také na otevření Dětského muzea.
Praha | Kultura

Na veletrhu Holiday World budete mít svět jako na dlani – letos opět v Letňanech

Na již 31. ročník tradičních veletrhů Holiday World & Region World se mohou milovníci cestování těšit 17. až 19. března 2023, oblíbená akce se uskuteční v areálu výstaviště v Letňanech. Na PVA EXPO Praha se budou prezentovat atraktivní destinace napříč kontinenty a nejrůznější turistická lákadla v Česku. Letošní ročník připomene i 30. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenska a s ním i přetrvávající úzké partnerství obou zemí. Program akce přinese zajímavosti pro odborníky i širokou veřejnost.
Praha | Zážitky

Svátky jara se blíží! Jak a z čeho uplést pomlázku?

K oblíbeným svátkům jara se váže řada tradic, z nichž k těm nejrozšířenějším patří výroba pomlázky. Nejčastěji se k pletení používají vrbové proutky. Z jakého druhu vrby lze získat ty správné a čím se dají nahradit, pokud ve svém okolí žádnou vrbu nemáte? Máme pro vás několik tipů.
Praha | Příroda