Úvod > Aktuality > Chodovský potok v Karlovarském kraji znovu chrání cenná přírodní rašeliniště
Chodovský potok na Sokolovsku
"> Chodovský potok na Sokolovsku "> Detail v Sokolove "> Prehrážka Chodovského potoka
Příroda

Chodovský potok v Karlovarském kraji znovu chrání cenná přírodní rašeliniště

  • Vydáno20. listopadu 2013
Lesy České republiky, s. p., úspěšně dokončily revitalizaci koryta Chodovského potoka, a to ve skoro tří kilometrovém úseku mezi osadou Mezihorská až k prameništi jižně od obce Jindřichovice, v okrese Sokolov, v Karlovarském kraji. Revitalizace proběhla v zájmu záchrany cenných přírodních rašelinišť v Krušných horách.
Sokolovský zámekVoda tak dnes ze zalesněného území na Sokolovsku odtéká oproti minulosti pomaleji a k vysušování přilehlých rašelinišť již nedochází. Kromě Lesů ČR se na financování projektu v hodnotě skoro 2 miliony korun podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Provedenou revitalizací se podařilo navrátit koryto Chodovského potoka do původní, přirozené trasy. Nové, původní koryto je mělké, mírně zvlněné, doplněné o několik místních, hojně se vyskytujících balvanů. Boční příkopy jsou v místech jejich zaústění do koryta přehrazeny dřevěnou příčnou přehrážkou, aby došlo k zadržení vody. V minulosti uměle vytvořené koryto je zasypáno. Všechna opatření výrazně zlepšila retenční schopnost povodí Chodovského potoka a podpořila zdárný vývoj přiléhajících rašelinných stanovišť.

V současné době je stavba hotová a zcela funkční. Voda protéká bez problémů původními meandry i nově vytvořeným mělkým korytem. Do původních meandrů se voda vrátila přirozeně, jako by ani neuběhly desítky let od jejich opuštění. Téměř celý upravovaný úsek Chodovského potoka v předmětné lokalitě protéká územím původních rašelinišť, dnes podmáčených smrčin a olšin s příměsí modřínu a jedle a také listnáčů, jako jsou bříza, lípa, dub, buk a javor klen.
Hradní stezka Burgenstrasse vás zavede do časů dávno minulých

Hradní stezka Burgenstrasse vás zavede do časů dávno minulých

Burgenstrasse je jednou z nejslavnějších evropských historických tras. Nachází se na ní několik desítek půvabných historických hradů, zámků i měst, především ve středním Německu, ale i poblíž našich hranic. Celá trasa měří 1200 km a vede z Mannheimu až do Prahy.

Zámek Sokolov – Krajské muzeum v Sokolově na zámku rodu Nosticů

Zámek Sokolov – Krajské muzeum v Sokolově na zámku rodu Nosticů

Pozdně renesanční a raně barokní zámek se nachází ve středu města. Byl vystavěn na místě původní vodní tvrze ze 13. století. Od roku 1960 se v zámku nachází muzeum se zaměřením na dějiny regionu, historii hornictví, geologii a ekologii.