ÚvodAktualityCesty za uměním: Karel Škréta, malíř českého baroka
Kultura

Cesty za uměním: Karel Škréta, malíř českého baroka

Poslechněte si audio verzi článku
Jeden z nejvýznamnějších českých malířů období baroka Karel Škréta (1610–1674) byl umělec evropského významu. Vydejte se s Kudy z nudy v jeho stopách po Evropě i po Čechách a pojďte se podívat, kde objevíte nejcennější díla Karla Škréty, tvůrce oltářních obrazů, portrétisty, kreslíře a ilustrátora.
Kam jinam se vypravit za Karlem Škrétou než do Prahy, kde se nejvýznamnější český barokní malíř období baroka narodil i zemřel. I když Škréta často maloval oltářní obrazy a s jeho díly se tak setkáte v řadě kostelů a klášterů po celých Čechách, byl také oblíbeným a zručným portrétistou. Obrazy u něj objednávali umělci, intelektuálové i příslušníci věhlasných šlechtických rodin, namátkou Nosticové, Černínové nebo Šternberkové. A rozhodně nešlo o obyčejné nudné portréty!


 

Velkolepé barokní divadlo Karla Škréty

O Praze už byla řeč. Za Karlem Škrétou se vydejte do sbírek starého umění ve Schwarzenberském paláci, kde Národní galerie shromažďuje poklady malířství 17. století a další díla starých mistrů. Jeden z nejelegantněji laděných Škrétových portrétů zobrazuje mladý šlechtický pár, Františka Antonína Hovoru hraběte Berku z Dubé, významného uměleckého mecenáše, a jeho manželku Aloisii Ludoviku Annu rozenou de Montecuccoli původem z Itálie. Právě tam se zobrazená dvojice seznámila během Berkovy kavalírské cesty. V roce 1672 pak uzavřeli sňatek a k této události velmi pravděpodobně vznikl Škrétův obraz, na němž jsou manželé zobrazeni v rolích Parida a krásné Heleny.

Takzvaný vyprávěcí portrét, portrait historié, zachycoval portrétované osoby v převlecích za biblické, mytologické či jiné postavy. Jeho obliba se po celé Evropě šířila z Francie, z královského dvora Ludvíka XIV. Obraz skutečně připomíná barokní divadelní představení, jaké můžete zažít třeba v zámeckém divadle na hradě a zámku v Českém Krumlově. Berkův vojensky laděný oděv totiž připomíná barokní divadelní kostýmy, a to včetně tepané přílby s chocholem, zatímco šaty jeho manželky odpovídají dobové módě. Kompozičně si Škréta vypomohl proslulým obrazem Guida Reniho stejného námětu, který byl známý z řady kopií.
Další vyprávěcí Škrétův portrét zachycuje například Marii Maxmiliánu ze Šternberka, která na obrazu vystupuje jako tančící pastýřka; ten je vystavený na zámku v Bechyni.
 

Rodina řezače drahokamů

Výjimečné postavení mezi Škrétovými portréty má dílo nazvané Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny. Obraz ojedinělý svou koncepcí je důkazem Škrétových kreativních schopností: kromě samotného řezače kamenů (který se navíc navzdory dobovým zvykům nedívá na malíře) je na plátně zachycena i mistrova rodina, dílna, zaměstnanci a rodinné vztahy. Zajděte se na tohle velkolepé dílo podívat do Schwarzenberského paláce a zkuste proniknout do soukromí majetné umělecké rodiny. V jejím čele stál glyptik, brusič a fasér drahých kamenů Dionysius Miseroni (1607–1661), po otci původem Ital, po matce Čech. Na obraze je představen jako sebevědomý umělec na vrcholu své životní i umělecké dráhy s druhou manželkou Marií Majorovou z Grosenau a dětmi. Kromě členů rodiny Škréta v pozadí zachytil také těžké brusy poháněné mlýnskými koly a některá Miseroniho díla, která pomohla vznik obrazu zařadit do roku 1653. Tehdy totiž v Miseroniho dílně vznikla stupňovitá křišťálová nádoba zvaná Pyramida.
 

Se Škrétou po Praze, Litoměřicích a Kutné Hoře

Škréta zbyl mistrem malířského cechu a získal pověst nejlepšího malíře. O jeho práci byl zájem, jeho malířská dílna ve své době patřila k největším v Praze, a zaměstnával v ní celou řadu učedníků a tovaryšů. Zejména v pozdějších dobách Škréta mnohdy jen naskicoval základ a obrazy dodělávali jiní. Pro malostranský kostel sv. Mikuláše v jeho dílně vznikl pašijový cyklus, pro Týnský chrám u Staroměstského náměstí namaloval velký obraz Nanebevzetí Panny Marie.

V Národní galerii je vystavena Škrétova luneta zobrazující narození sv. Václava, budoucího mučedníka, světce a předního patrona české země. Spadá do cyklu, jenž původně čítal třicet dva obrazů (dochovalo se osm) a byl určený pro klášter na Zderaze, v 17. století jedno z hlavních ohnisek svatováclavského kultu. Další obrazy Škréta maloval například pro pražské kostely sv. Tomáše a kostel sv. Štěpána, obraz Maltézští rytíři se modlí v bitvě u Levanta je umístěný v chrámu Panny Marie pod řetězem na Malé Straně. Další Škrétova plátna jsou k vidění například v katedrále v Litoměřicích, katedrále v Kutné Hoře či v klášterním kostele v Plasech.
 

Zajímavosti o Karlu Škrétovi

  • Jak Škréta vypadal? Ještě za třicetileté války pro Kongregaci sv. Karla Boromejského namaloval scénu, kde sv. Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem; k vidění je v Národní galerii. Všimněte si muže, který stojí přímo za světcem: to je Škrétův autoportrét.
  • Škréta měl obrovský malířský respekt, dokonce mu svěřili obnovu Dürerovy Růžencové slavnosti a zvali jej k odborným konzultacím.
  • Škréta se zabýval také kresbou, ilustracemi a návrhy grafických listů, experimentoval s využitím hry světla a stínu a technikou šerosvitu.
Zámek Mělník a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze Památky

Zámek Mělník a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze

Prohlídky zámku, rodinné sbírky rodiny Lobkowiczů a zámeckých vinných sklepů spojené s ochutnávkou vín z vlastních vinic. Proslulé vinice svaté Ludmily nabízí široký výběr vín, nechybí ani prohlídky sklepů včetně degustace. Navštivte naší zámeckou cukrárnu a restauraci s dechberoucím výhledem.

Cesty za uměním: do Prahy a Kroměříže za obrazy malíře Lucase Cranacha staršího

Cesty za uměním: do Prahy a Kroměříže za obrazy malíře Lucase Cranacha staršího

Chcete poznat velkolepé obrazy slavného německého renesančního malíře, tiskaře a obchodníka Lucase Cranacha staršího (1472–1553)? Samozřejmě se za jeho díly můžete vydat do světa, ale pár působivých Cranachových děl máme i v České republice. Pojďte je objevit s Kudy z nudy!

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi Památky

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Románská bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána je postavena na místě, kde byl podle tradice roku 935 zavražděn a po tři roky pohřben sv. Václav. Založil ji spolu s místní kolegiátní kapitulou po roce 1039 kníže Břetislav I. a vysvěcena byla roku 1046.

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex Památky

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

50 tipů, jak poznat české baroko

50 tipů, jak poznat české baroko

Česká barokní krajina, kostely, statky, zámky, usedlosti, ale i drobné sakrální stavby, patří podle některých kunsthistoriků k nejcennějšímu příspěvku, který v oblasti kultury dala Česká země celému světu. Ne nadarmo je soubor našich barokních památek tím nejrozsáhlejším památkově chráněným souborem u nás a nikoli nadarmo chrání jeho notnou část i UNESCO. Nejvýznamnějšími barokními architekty byli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové a tvůrce tzv. barokní gotiky Jan Blažej Santini Aichel. Matyáš Bernard Braun je autorem alegorických soch ctnostní a neřestí v Kuksu. Jan a Ferdinand Maxmilián Brokofové osadili sochami světců Karlův most. Světového věhlasu dosáhli malíři Karel Škréta, Petr Brandl a Václav Vavřinec Reiner. Inspirujte se na Kudy z nudy a vydejte se poznat období, které pozměnilo ráz naší krajiny.

Zámek Častolovice – skvost české historické architektury Památky

Zámek Častolovice – skvost české historické architektury

Renesanční zámek je obydlen a otevřen návštěvníkům i různým společenským akcí. K zámku přiléhá anglický park se zvěřincem.

Kostel Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně Památky

Kostel Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně

Kostel na Malé Straně blízko Karlova mostu mezi ulicemi Saskou, Lázeňskou a Velkopřevorským náměstím, byl původně románskou bazilikou, kterou založil roku 1169 král Vladislav I. spolu s klášterem a špitálem řádu Maltézských rytířů (johanitů) jako první centrum tohoto rytířského řádu v Čechách.

Zámek Krásný Dvůr Památky

Zámek Krásný Dvůr

Barokní rezidence s klasicistními prvky, zámek Krásný Dvůr, je spojen s jménem jednoho z předních šlechtických rodů 18. století, rodem Černínů z Chudenic. Prohlédnout si můžete jak interiéry zámku, tak zámecký park s průvodcem a dozvědět se mnoho zajímavostí z historie parku.

Kostel sv. Štěpána v Praze Památky

Kostel sv. Štěpána v Praze

Kostel sv. Štěpána, který se nachází v Praze ve Štěpánské ulici, byl založen v roce 1351 Karlem IV. a byl jedním ze dvou hlavních farních kostelů zakládaného Nového Města pražského. V současné době kostel patří římskokatolické církvi.

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů Kultura

Národní galerie v Praze – Schwarzenberský palác s expozicí starých mistrů

Schwarzenberský palác představuje výběr mistrovských děl ze Sbírky starého umění od 16. do 18. století. Prohlédnete si zde například malby Petra Brandla a Karla Škréty, Albrechta Dürera, El Greca, Rembrandta či Lucase Cranacha.

Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění Kultura

Národní galerie Praha – největší sbírka výtvarného umění

Národní galerie Praha je státní organizací, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v ČR. Hlavním cílem galerie je shromažďování, evidence, uchovávání, odborně zpracování a vědecký výzkum, ale také vystavování malířských, sochařských a grafických děl domácího i cizího umění.

Diecézní muzeum v Litoměřicích Kultura

Diecézní muzeum v Litoměřicích

Diecézní muzeum v Litoměřicích se nachází v řadovém pozdně gotickém domě č. p. 24 v Litoměřicích. Stálá expozice prezentuje umělecky mimořádná díla, mj. L. Cranacha, M. B. Brauna, K. Škréty nebo V. V. Reinera a také liturgické předměty.

Poutní kostel sv. Anny u Plané Památky

Poutní kostel sv. Anny u Plané

Kostel na vršku nedaleko Plané u Mariánských Lázní je nepřehlédnutelnou připomínkou kdysi slavného poutního místa, jež dávalo naději mnoha bohabojným hříšníkům hledajících milost a odpuštění.

Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy v Praze Památky

Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy v Praze

Karolinum je národní kulturní památkou, symbolem Univerzity Karlovy. Od 14. století se zde nacházelo sídlo nejstaršího domu pražské univerzity – Karlovy neboli Veliké koleje (Collegium Caroli), kterou založil Karel IV. pro dvanáct mistrů pražského vysokého učení.

Barokní kostel sv. Petra a Pavla v Úštěku Památky

Barokní kostel sv. Petra a Pavla v Úštěku

Pozdně barokní stavbu nechali na místě původního kostela sv. Michala ze 14. století vystavět v letech 1764 – 72 jezuité. Před barokním kostelem sv. Petra a Pavla se natáčel známý film Filipa Renče Rebelové.

Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském Památky

Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském

Důležitou součástí staré Prahy byla Havelská čtvrť, tzv. Havelské Město bylo téměř samosataným celkem v rámci Starého Města. Farní kostel sv. Havla, založený Václavem I. roku 1232, byl jedním ze čtyř hlavních pražských kostelů.

Kostel sv. Jana Křtitele Krásná Hora Památky

Kostel sv. Jana Křtitele Krásná Hora

V jádru pozdně gotický kostel byl za husitských válek zničen. Dnešní raně barokní podobu získal na konci 17. století. Z této doby pocházejí unikátní malované vstupní dveře s motivem Předání klíčů sv. Petrovi.

Kostel sv. Václava ve Zvoli Památky

Kostel sv. Václava ve Zvoli

Kostel je dominantou obce a honosnou stavbou, která si zaslouží úctu a obdiv. Do dnešní podoby byl vystavěn v letech 1713 – 1717 podle projektu Jana Blažeje Santiniho Aichla.

Klášter a kostel sv. Tomáše na Malé Straně Památky

Klášter a kostel sv. Tomáše na Malé Straně

Kostel svatého Tomáše na Malé Straně stojí už téměř 800 let. Jedinečný architektonický celek v sobě spojuje tři stavební epochy – gotiku, renesanci a baroko. V kryptě kostela je pochována řada významných lidí a vztahuje se k němu i působení jednoho z nejznámějších kronikářů Václava Hájka z Libočan.

Kostel sv. Václava na Zderaze v Praze Památky

Kostel sv. Václava na Zderaze v Praze

Původně románský kostelík sv. Václava na Zderaze stával na svém místě ještě dávno před vznikem Nového Města pražského. V průběhu staletí byl vojenským skladištěm i součástí trestnice. Od toku 1927 jej užívá Církev československá husitská.

Další aktuality

7 věcí, které nevíte… o Vladislavském sálu na Pražském hradě

Jak dobře znáte Pražský hrad? Víte, kde mezi stovkami oken najdete ta, která patří Vladislavskému sálu? Kdy vznikl, proč se jmenuje právě Vladislavský, k čemu všemu sloužil a jak vypadal v minulých staletích? Vypravte se s Kudy z nudy na výlet hluboko do minulosti, do časů končící gotiky a počátků renesance. Tehdy se zrodil reprezentativní prostor, dnes pevně spojený s českou státností.
25. červenec 2024 6:34
Památky, Praha

Tipy na víkend v Praze a okolí

Kudy z nudy přináší aktuální tipy na víkend (27.7. – 28.7.) v Praze a jejím okolí. Čeká na vás romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky, programy pro rodiny s dětmi a další aktivity: Zapomenutá řemesla na Kačině, Terrabazar – výstavní a prodejní teraristická burza v Praze, Tance pěti staletí na zámku Rataje nad Sázavou, Svatojakubské pouťové veselí, Bílá Hora, letohrádek Hvězda a klášter benediktinek – komentovaná vycházka. Vyberte si zajímavé akce a naplánujte s námi program na víkend!
24. červenec 2024 7:01
Zážitky, Praha

Kam zajít v Praze do letního kina?

Letní Praha nabízí spoustu možností, kam zajít na zajímavé filmy promítané pod širým nebem. Vyrazit můžete do letního kina u Cross Clubu, do botanické zahrady, na Pragovce, na terasu DOXu nebo na břeh Vltavy, kde si kromě filmového zážitku vychutnáte také příjemnou atmosféru.
23. červenec 2024 6:50
Kultura, Praha

Na vinici sv. Kláry v Praze se opět urodilo: Trojská botanická zahrada představuje vína ročníku 2023

Návštěvníci Botanické zahrady v Troji sem nemíří jenom kvůli rozkvetlým záhonům a přehlídce vzácných rostlin, ale i za vínem. V současné době si už mohou vychutnat vína ročníku 2023 z produkce Vinice sv. Kláry. Ta se rozkládá na jižních svazích Trojské kotliny, které poskytují jedinečné podmínky pro pěstování vinné révy. Poslední ročník nabízí dvě bílá odrůdová vína, dvě oblíbená cuvée a také růžové odrůdové víno. Ve speciální edici je doplňují dvě odrůdová bílá vína, která zrála na dubovém sudu po dobu jednoho roku, a nechybí červené víno – Rulandské modré ročníku 2021. V nabídce jsou i šumivá vína, bílý Ryzlink rýnský, brut nature a rosé Rulandské modré, brut nature.
21. červenec 2024 15:00
Gurmánská turistika, Praha

Věda a historie není nuda: jak se před 100 lety dařilo turistům, vodákům, olympionikům a dalším sportovcům

Jakým sportům se věnovali naši pradědečkové a prababičky, případně dědečkové a babičky za první republiky? Které sportovní odvětví prožívalo zlatý věk a co naopak bylo teprve v plenkách? A jak na tom byli Češi na Olympijských hrách? Všechny tyto informace vám dnes zodpoví portál Kudy z nudy a navíc vás možná naláká na turistický výlet – jen tak, pro radost z pohybu.
20. červenec 2024 21:06
Letní sporty, Praha

Užijte si večerní prohlídky a speciální jízdu setmělou Zoo Praha

Dopřejte si unikátní zážitek v pražské zoologické zahradě. Mezi zážitkovými programy, které Zoo Praha nabízí, naleznete nejen poutavé večerní prohlídky s průvodcem, ale také dobrodružnou jízdu setmělým areálem zahrady. Poznejte jedinečné večerní kouzlo zoologické zahrady.
20. červenec 2024 15:00
Příroda, Praha

Pilsner Urquell v Praze: za příběhem piva do zážitkové expozice The Original Beer Experience

Praha je známá pro svou bohatou historii a kulturní život, každým rokem ji proto navštěvují turisté z celého světa. Jednou z nejoblíbenějších atrakcí se stala také zážitková expozice v Praze Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, která se nachází v historické budově přímo na Václavském náměstí. Tato jedinečná interaktivní expozice otevřená v roce 2023 návštěvníkům přibližuje příběh českého zlatého dědictví – slavného plzeňského ležáku. Zájemci se mohou těšit na nejmodernější technologie i jedinečnou atmosféru.
20. červenec 2024 12:00
Zážitky, Praha

Vyrobte si papír v Zoo Praha ze sloního trusu!

V pražské zoologické zahradě se můžete zúčastnit neobvyklého zážitku – výroby papíru ze sloního trusu. K využití neobvyklé ingredience si pražské zoologická zahrada vzala až ze Srí Lanky a podařilo se jí zvládnout také náročný technologický výrobní postup. Nenápadná dílna stojí přímo v areálu zahrady, kde si zájemci mohou originální výrobu papíru vyzkoušet na vlastní kůži.
18. červenec 2024 18:00
Zážitky, Praha