Úvod > Aktuality > Cesty za uměním: architekt Benedikt Rejt a kouzlo stanových střech
Památky

Cesty za uměním: architekt Benedikt Rejt a kouzlo stanových střech

  • Vydáno25. září 2023
Poslechněte si audio verzi článku
Benedikt Rejt (1454–1536) byl stavitel a architekt, jehož stopy najdeme na řadě míst po celých Čechách. S jeho jménem je spojená velkolepá přestavba Pražského hradu s Vladislavským sálem a severním opevněním, chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře a hradu Švihova. Na řadě míst zanechal svůj umělecký podpis v podobě stanových střech – i když ne všude se dochovaly.
Benedikt Rejt, Rieth, Ried, Reyd, Rotta, Reta či Reijt z Pístova či Piestingu, ale také Beneš z Loun či Beneš Lounský: příliš mnoho jmen pro jediného muže, nejvýznamnějšího architekta a stavitele české pozdní gotiky. Sice přesně nevíme, kdy ani kde se narodil, ale patrně pocházel z jižního Německa. Stal se dvorním architektem krále Vladislava Jagellonského a dvacet let se zabýval přestavbou Pražského hradu, sídla českých panovníků. Jeho vrcholným dílem je trůnní a rytířský sál, později nazvaný Vladislavský sál ve Starém královském paláci. S délkou 62 metrů, šířkou 16 metrů a výškou asi 13 metrů to ve své době byl největší zaklenutý sál bez středových podpěr ve střední Evropě. Jeho stavbou Rejt potvrdil nejenom své stavitelské umění a dlouholeté zkušenosti, ale také precizní znalost technických oborů, od matematiky až po aplikovanou geometrii. Dnes můžeme jen se zatajeným dechem sledovat rafinovanou kompozici Rejtových kleneb a tiše žasnout. Vladislavský sál patří k nejkrásnějším pozdně gotickým interiérům v Evropě, ale díky velkým renesančním oknům je také jednou z nejstarších renesančních památek severně od Alp.
 

Rejtův Pražský hrad

Jak by vypadal Pražský hrad bez Rejtových staveb? Pojďte si největší hradní komplex na světě projít společně s Kudy z nudy a zjistit, co by chybělo.

Podle historiků se Benedikt vyučil u svého dědečka, stavitele stavitel u dvora bavorského vévody Jiřího Bohatého. Když vévodův švagr, král Vladislav Jagellonský, viděl Rejtovo mohutné opevněné proti Turkům i vévodův hrad v Burghausenu, vyžádal si Rejta pro stavbu opevnění severní strany Pražského hradu.

Z původních čtyř věží dnes zbyly už jen tři, Daliborka, Mihulka a Bílá věž. Mezi opevněním a starým purkrabstvím vznikl prostor pro budoucí Zlatou uličku, která ale vyrostla později, až koncem 16. století. Po dokončení opevnění král Rejtovi svěřil úpravy Starého královského paláce s reprezentačními prostory a Vladislavským sálem.

Se zastřešením tak rozsáhlého prostoru v českých zemích nikdy neměl zkušenosti, a právě Rejt navrhl řešení, které se stalo jeho uměleckým podpisem: sál zakryl pěti stanovými střechami. Nepodpíraly je sloupy, stabilitu zajišťovala železná klenební táhla. Panovaly obavy, že se klenby sálu zřítí, zvlášť když sem po jezdeckých schodech vjížděli rytíři na koních na slavnostní turnaje, ale Rejtovo stavitelské umění vydrželo.

Konec stanové střechy nezavinili ani rytíři, ani dusot turnajových koní, ale nejničivější požár v historii Prahy. V roce 1541 zničil téměř celou Malou Stranu i část Pražského hradu. Klenba Vladislavského sálu požár vydržela, ale stanové střechy oheň zničil.
 

Architekt slunce a světla

Na Pražském hradě také můžete vidět pravděpodobný portrét Benedikta Rejta: shlíží na nás ze stěny Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta, kde jej kolem roku 1510 vymaloval Mistr Litoměřického oltáře, tedy Rejtův současník, který jej musel znát osobně. Ostatně v katedrále Rejt vytvořil základy pro druhou chrámovou věž na severní straně a pilíře nové chrámové lodi, pro krále také vybudoval Místodržitelský letohrádekKrálovské oboře.

Ačkoli s jistotu nevíme, zda se narodil opravdu v roce 1454, na začátku 16. století se mu už zvolna blížila šedesátka.

Žil na Hradčanech ve vlastním domě ve Vikářské ulici, král mu za zásluhy udělil šlechtický titul a pomalu mohl pomýšlet na odpočinek. V roce 1511 se však práce na Pražském hradě zastavily, patrně kvůli nedostatku financí, a pro zkušeného stavitele se tak otevřela cesta na venkov.

Jeho služby si totiž okamžitě vyžádali synové pana Půty Švihovského z Rýzmberka, aby pro ně přestavěl hrady Rabí a Švihov. Rejt navrhl fascinující vodní opevnění Švihova a renesančními okny, která se podobají těm ve Vladislavském sálu, pustil do potemnělých středověkých interiérů slunce, světlo a čerstvý vzduch.

V roce 1512 Rejt podepsal s měšťany Kutné Hory smlouvu o dostavbě chrámu svaté Barbory. Kostel zaklenul klenbou s krouženými žebry a vybudoval své osvědčené stanové střechy. V Kutné Hoře na rozdíl od Vladislavského sálu vydržel zajímavý architektonický prvek dodnes.
 

Poslední Rejtova stavba: kostel se stanovou střechou v Lounech

Oblíbená stanová střecha, důmyslná žebrová klenba a písemné prameny potvrzují, že Rejt byl rovněž autorem kostela svatého MikulášeLounech. Stavělo se na místě původního kostela, který vyhořel v roce 1517, a Rejt svěřil stavbu muži, kterého sám vyškolil: mistr Pavel vedl pernštejnskou stavební huť v Pardubicích a kromě řady budov ve města postavil například hrad na Kunětické hoře.

Dokončení kostela roku 1538 se Rejt nedožil, ale v nedostavěném chrámu byl pochován. Město se dodnes hrdě hlásí k jeho odkazu: v Lounech můžete navštívit Galerii Benedikta Rejta a na náměstí Benedikta Rejta si prohlédnete Rejtův pomník s jeho fiktivní podobou od Karla Kuneše.
Bílá věž na Pražském hradě

Bílá věž na Pražském hradě

Věž pravděpodobně vybudoval český stavitel německého původu Benedikt Rejt v rámci výstavby severní části opevnění Pražského hradu po roce 1486.

Vodní zámek Blatná – nejen za daňky a princeznami

Vodní zámek Blatná – nejen za daňky a princeznami

Vedle hradu Švihov a zámku Červená Lhota je vodní zámek Blatná nedaleko Strakonic v Jihočeském kraji jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel na území České republiky. Kromě samotného zámku s vodním příkopem bývá hojně navštěvovaný anglický park se stádem daňků.

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky.

7 věcí, které nevíte… o Vladislavském sálu na Pražském hradě

7 věcí, které nevíte… o Vladislavském sálu na Pražském hradě

Jak dobře znáte Pražský hrad? Víte, kde mezi stovkami oken najdete ta, která patří Vladislavskému sálu? Kdy vznikl, proč se jmenuje právě Vladislavský, k čemu všemu sloužil a jak vypadal v minulých staletích? Vypravte se s Kudy z nudy na výlet hluboko do minulosti, do časů končící gotiky a počátků renesance. Tehdy se zrodil reprezentativní prostor, dnes pevně spojený s českou státností.

Vodní hrad Švihov – skvost, který stojí za to vidět zblízka

Vodní hrad Švihov – skvost, který stojí za to vidět zblízka

Jednou z nejmohutnějších fortifikačních staveb v Čechách je vodní hrad Švihov nedaleko Klatov. Po celou turistickou sezónu hrad žije nejen prohlídkami, ale také nesčetnými doprovodnými akcemi.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Při návštěvě Loun si nenechte ujít úžasný prostor Galerie Benedikta Rejta, který nabízí jedinečnou sbírku moderního umění, rozmanitý výstavní program a atraktivní doprovodné programy. Budova galerie v sobě spojuje historii i oceňovanou moderní architekturu.

10 měst a památek UNESCO, kam se vyplatí jet i v zimní sezóně

10 měst a památek UNESCO, kam se vyplatí jet i v zimní sezóně

Na zimní sezónu zavírá řada památek, ale naštěstí české zápisy historických center několika měst na Seznam světového dědictví UNESCO nabízejí i v tomto období docela zajímavou přehlídku galerií, muzeí, výstav a akcí. Zimní výlety se navíc obejdou bez sezonních tlačenic a front. Kde tedy nezůstanete stát před zavřenými dveřmi?

Věž Daliborka na Pražském hradě

Věž Daliborka na Pražském hradě

Na konci Zlaté uličky stojí válcová dělová věž Daliborka, postavená ve svahu nad Jelením příkopem roku 1496 Benediktem Riedem. Od počátku sloužila jako vězení a po svém nejslavnějším vězni byla také pojemnovaná.

Chrám sv. Mikuláše v Lounech

Chrám sv. Mikuláše v Lounech

Kostel sv. Mikuláše v Lounech, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky, je dominantou a chloubou města. Roku 1994 byl vyhlášen Národní kulturní památkou.

Kam na výlet v Kutné Hoře po celý rok? Objevte ta nejzajímavější místa

Kam na výlet v Kutné Hoře po celý rok? Objevte ta nejzajímavější místa

Kutná hora patří k perlám našich historických měst, které jsou pro svou jedinečnost zařazeny na seznam UNESCO. Kutnohorské pamětihodnosti lze obdivovat po celý rok, řada z nich je totiž otevřená jak v létě, tak i v zimním období. Poznejte zdejší architektonické skvosty z různých historických období, jako je chrám sv. Barbory, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, slavná kostnice, Muzeum stříbra anebo Vlašský dvůr. Ze všech ulic, domů i kostelů tu na vás doslova dýchne dlouhá historie města, plná významných dějinných událostí. Během posledních let se do města vrací tradice vinařství, které bývalo v minulosti nedílnou součástí koloritu města. Výlet do Kutné Hory si tak lze zpestřit procházkou po vinařské stezce.

Výlety pro šachisty: dvanáct nejznámějších černých a bílých věží

Výlety pro šachisty: dvanáct nejznámějších černých a bílých věží

Při návštěvě Hradce Králové kdekoho napadne, že když už se Bílá věž nazývá bílá, mohla by být bělejší. Zrovna tak by Černá věž v Českých Budějovicích mohla být černější… a pak vám začne vrtat hlavou, kolik vlastně těch černých a bílých věží v Česku máme a které skutečně ladí se svým jménem. Pojďme si je zmapovat!

#světovéČesko a výlet za Popelkou a zazděným mnichem na vodní hrad Švihov

#světovéČesko a výlet za Popelkou a zazděným mnichem na vodní hrad Švihov

Máte rádi pohádkovou atmosféru hradů, které obklopuje voda a jejich věže se zrcadlí na hladině? Nekorunovaným králem českých vodních hradů je Švihov, kdysi budovaný jako umělý ostrov, chráněný dvěma vodními příkopy a několika rybníky.

Vladislavský sál na Pražském hradě

Vladislavský sál na Pražském hradě

Vladislavský sál ve Starém paláci na Pražském hradě vás ohromí svojí velikostí a zejména unikátně řešenou klenbou. Aby se panstvo nemuselo moc unavovat, tak se do něj vjíždělo přímo na koních. Unikátem je také to, že se do současnosti sál zachoval ve své původní podobě.

Další aktuality

Na adventní jarmark na hradě Křivoklát vás sveze historický motoráček

Advent na hradě Křivoklátě zve návštěvníky během víkendů 9. – 10. a 16. – 17. 12. 2023 nejen dobový jarmark, ale také pestrý program na I. nádvoří, který vám nabídne jedinečnou možnost zažít i něco nevšedního. Na Křivoklát se navíc v sobotu 16. prosince můžete dopravit historickým vláčekem.
Středočeský kraj | Památky

Vánoce v hornickém domku připomene Hornické muzeum v Příbrami

Víte, že zatímco vy si můžete užívat Vánoce plnými doušky, horníci museli kdysi pracovat i na Štědrý den? Jak jejich den vypadal a co je čekalo, když se vrátili domů, se dozvíte v Hornickém muzeu v Příbrami. Areál nabízí ke zhlédnutí více než 40 stálých expozic situovaných v historických, památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a v hornické chalupě na Březových Horách. Na předvánoční období 4. až 15. prosince 2023 připravilo muzeum oblíbený program Vánoce v hornickém domku.
Středočeský kraj | Památky

Střední Čechy: hrady, zámky, města a tradice královského regionu

Střední Čechy, to jsou královské zážitky na dosah Prahy. Tradiční krajina českých knížat a králů se jako pomyslná koruna vine kolem hlavního města. Láká k výletům na jedinečné hrady a zámky, královská města i do lázní.
Středočeský kraj | Památky

Za Českou mší vánoční J. J. Ryby se vypravte do Rožmitálu pod Třemšínem

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby je tradiční součástí vánočních svátků. Příběh o narození Krista a putování k jesličkám každý rok zaznívá v celé řadě kostelů, na vánočních koncertech i tam, kde roku 1796 mše zazněla patrně vůbec poprvé – v kostele Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod Třemšínem. Udělat si výlet po stopách České mše vánoční můžete nejen o Vánocích.
Středočeský kraj | Kultura

Zimní výlet do Dobříše: adventní prohlídky zámku, vánoční trh a zajímavosti v okolí

Mnohé památky s příchodem zimy uzavřely své brány na petlici. Na některých historických sídlech to ale žije i v mrazivých dnech. Zámek Dobříš zve i letos na tradiční adventní trh s lokálními produkty, rukodělným vánočním zbožím a občerstvením. Na nádvoří zámku se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 od 11 do 19 hodin, vstupné je zdarma. Od středy do neděle je i v zimních měsících v zámecké Galerii JCM pro veřejnost otevřena také originální výstava Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi. Seznamuje s více i méně známými historickými zajímavostmi a nechybí autentické repliky dobových předmětů.
Středočeský kraj | Památky

Oslavte dnes svátek sv. Barbory

Svatá Barbora, jejíž památku slaví římskokatolická církev 4. prosince, je mimo jiné patronkou dělostřelců či horníků. Svátek svaté Barbory slavili již naši předci, dnešní generace zná více než příběh sv. Barbory tradiční zvyk trhání barborek – větviček ze stromů, např. třešní. Dívce, které do 24. prosince větvička vykvetla, bylo souzeno, že se do roka vdá. Svaté Barboře je zasvěceno několik kostelů, z nichž nejznámější je kutnohorský chrám svaté Barbory.
Středočeský kraj | Zážitky

Kam vyrazit na běžky v okolí Prahy a středních Čechách?

V posledních dnech se doslova protrhla sněhová peřina a o slovo se přihlásila pravá zima. Sněhová nadílka potěší nejen děti, ale i dospělé. Přišel čas uskladnit kolo a oprášit v koutě zapomenuté běžky. Pojďte se s námi přesvědčit, že střední Čechy mají rozhodně běžkařům co nabídnout.
Středočeský kraj | Zimní sporty

Kam na výlet v okolí Prahy v zimě? Trojice tipů na netradiční zimní procházku!

Zimní počasí, sníh a mráz určitě nemusí znamenat konec výletům a poznávání nových míst. Naopak. Jestliže hledáte, kam se vydat na pěknou procházku, inspirujte se našimi tipy, které vás zavedou na tři impozantní místa v okolí Prahy, která jsou pro zimní výlety jako stvořená.
Středočeský kraj | Letní sporty