Úvod > Aktuality > Cesty časem: Výstava, na které si děti mohou vše vyzkoušet
Cesty časem: Výstava, na které si děti mohou vše vyzkoušet
"> "> ">
Kultura

Cesty časem: Výstava, na které si děti mohou vše vyzkoušet

  • Vydáno22. listopadu 2015
Především pro děti je určena krásná interaktivní výstava Cesty časem v třebíčském zámku. Děti i rodiče se tu na dvě hodiny promění ve starověké jeřábníky, pekaře nebo tkalce. Zajímavá expozice zaujme všechny, kteří dávají přednost živým ukázkám historie před popisným zpracováním.
Interaktivní expozice Cesty časem nabízí procházku třebíčskou historií, v rámci které si můžete vše osahat a vyzkoušet – v celé expozici nejsou žádné ohrádky nebo vitríny. Výstava návštěvníky přivádí mezi středověké stavitele, na městskou radnici i do dílen k mnohdy již zapomenutým řemeslům.


 

Jeřábníkem na zkoušku

První část Jak se staví bazilika přináší poznání nejen o zručnosti středověkých stavitelů a jejich stavebních postupech, ale především dětem umožňuje vyzkoušet si vlastní šikovnost při manipulaci s modely středověkých stavebních strojů, při stavbě mostového oblouku nebo při vytyčování základů baziliky. S maketou středověkého jeřábu mohou děti manipulovat, otáčet doleva, doprava, zvedat a skládat předměty.

Druhý oddíl Jak vzniká město ukazuje Třebíč s jejími charakteristickými stavbami a urbanistickými celky v proměnách času. Stavebnicový model pak umožňuje postavit si město a jeho předměstí v různých stavebně-historických etapách. Děti mají k dispozici stavebnici na bázi puzzle a samy se mohou rozhodnout, jak bude postavené město vypadat. Návštěvníci také mohou nahlédnout do útrob typického renesančního domu, na radnici mezi pány konšely i do oficíny mistra popravčího, vykonavatele trestů nad provinilci, kteří porušují řád lidského soužití i městských privilegií. Děti si dokonce mohou v jednotlivých pokojích rozsvítit světýlka!

Nahlédnout, osahat, vzykoušet

Závěrečná část Jaká byla řemesla je pozvánkou do dílen starých mistrů, mezi jejich nástroje a výtvory. Mladí i starší návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce mydlářů, do tiskařské dílny nebo do kupeckého krámku. Jaký byl rozdíl mezi koželuhy a jircháři, jaké dřevo zpracovávali bednáři a bečváři, co dělal provazník a čím se živil jeho kolega prýmkař, se dozví příznivci historie v předzámčí valdštejnského zámku v Třebíči. Expozice je určena všem, kteří hledají v historii nejen poučení, ale i potěšení a zábavu.

Od září do června je expozice otevřena ve všedních dnech od 8 do 16 hodin, o víkendech od 10 do 17 hodin.
 
Cesty časem v Třebíči – interaktivní expozice pro hravé návštěvníky

Cesty časem v Třebíči – interaktivní expozice pro hravé návštěvníky

Interaktivní expozice v třebíčském předzámčí je určena nejen dětem, ale i dospělým, kteří se rádi hravou formou dozvědí leccos zajímavého z historie města a řemesel. Zkusíte si postavit gotický oblouk, práci na tiskařském lisu nebo tkaní na tkalcovském stavu.

Muzeum Vysočiny Třebíč – expozice na třebíčském zámku

Muzeum Vysočiny Třebíč – expozice na třebíčském zámku

Původně benediktinský klášter později přestavěn na renesanční zámek stojí v severozápadní části Třebíče, nad levým břehem řeky Jihlavy. Třebíčský zámek s bazilikou tvoří dobře viditelnou dominantu města. Roku 2018 byl zámek Třebíč dopsán na seznam UNESCO jako součást komplexu třebíčských památek.