Úvod > Aktuality > Cestování se slevou

Cestování se slevou

 • Vydáno1. dubna 2010
Marketingové slevy dnes cítíme pomalu z každé nabídky a také slevy při svém cestování očekáváme. Systém cen a slev je ve službách cestovního ruchu podrobně propracovaný a pro cestovatele bývá někdy až nepřehledný. Jaké slevy tedy můžete při svých cestách obvykle získat, na co vlastně máte nárok?

Nárok na slevu není podložen žádným obecně platným předpisem. Zákon o ochraně spotřebitele stanovuje obecné zásady poctivosti prodeje, tj. povinnost o cenách informovat a ceny správně účtovat. Stanovení cen za služby a poskytování slev je až na malé výjimky plně v kompetenci provozovatele služby, pouze on určuje pravidla, kdy, komu a za jakých podmínek bude slevy poskytovat. Záleží na jeho obchodní politice, marketingu i sociálním cítění. Nejčastěji je poskytnutí slev vázáno na splnění provozovatelem stanovených podmínek. Většinou není možné různé slevy sčítat a zákazník si vybírá tu slevu, která je pro něj nejvýhodnější.

Druhy slev:

a) slevy vázané na věk návštěvníka

 • slevy pro děti: věková hranice bývá stanovena rozdílně, za nejmenší děti často není potřeba hradit žádnou cenu, ale je vhodné se ujistit, na jakou službu mají v takovém případě nárok (např. v dopravě v takovém případě často nemají nárok na vlastní sedadlo); snížené ceny pro děti jsou omezeny buď věkovým rozmezím (horní hranice bývá rozdílná – od 6 do 18 let), někdy je místo věku, který může být obtížně prokazatelný, sleva vázána na výšku postavy (časté rozmezí horní hranice pro poskytnutí slevy bývá 120 – 140 cm), toto ohraničení se používá často v zábavních zařízeních – aquaparky, zábavní parky apod.
 • slevy pro seniory: bývají omezeny spodní věkovou hranicí, která bývá stanovena v rozmezí od 55 do 70 let. V některých případech se tyto slevy poskytují pouze občanům ČR.

b) slevy množstevní

 • slevy pro skupiny: minimální velikost skupiny bývá už od 2 osob
  (např. v železniční dopravě, obvykle však od 10 osob), v návaznosti na tuto slevu bývá ještě poskytována služba, např. vstup pro 1 osobu zdarma
 • slevy rodinné: bývají vázány na ucelené rodinné jednotky – tj. 2 dospělí opačného pohlaví a děti, počet dětí bývá někdy omezen na max. 2, na třetí a další děti se sleva už v takových případech nevztahuje, nevztahuje se ani na babičky a dědečky, kteří s rodinou cestují.
 • slevy pro návštěvu více objektů: v tomto případě není množstevní sleva vázána na počet návštěvníků, ale je poskytována za to, že návštěvníci si koupí více služeb najednou (zpáteční jízdenka, společná vstupenka do více objektů, menu v restauraci, permanentka na vlek apod.)

c) slevy sociální

 • pro studenty: k jejich získání je obvykle nutné se prokázat studentským průkazem (závisí na provozovateli, který akceptuje, často pouze mezinárodní průkaz ISIC)
 • pro osoby s postižením: většinou je nutné předložit průkaz ZTP apod.
 • pro školní výpravy: poskytnutí slevy je vázáno na skutečnost, že skupinu doprovází pedagog, sleva bývá někdy poskytována pouze v průběhu školního roku a bývá nutné se předem objednat

d) slevy časové, sezonní

 • slevy v období mimosezony (provozovatel přesně určí data, která sezonu ohraničují)
 • slevy poskytované pouze po určitou dobu známe zvláště z činnosti cestovních kanceláří – first minute, last moment, v restauracích bývají zvýhodněné tzv. „Happy Hours“

e) slevy věrnostní
- jsou poskytovány za opakované využívání služby (např. v některých muzeích a galeriích, ZOO tzv „permanentka“, v dopravě např. kilometrická banka)

f) slevy vázané na způsob prodeje
- za nákup on-line (např. v železniční dopravě), při předchozí rezervaci (v případě rezervace je ale naopak někdy navíc účtovaný rezervační poplatek, tj. ne každá rezervace zakládá nárok na slevu, je nutné prostudovat podmínky nákupu)

g) slevy příležitostné
- bývají poskytovány nepravidelně, často je služba poskytována zcela zdarma, příklady jsou dny otevřených dveří, příležitostné události a výročí – např. Den muzeí apod., poukázky na slevy rozdávané na veletrzích atd.

h) slevy pro držitele slevových karet
- na slevy mají nárok ti, kdo si zakoupili nebo jinak získali slevovou kartu, slevy jsou poskytovány zařízeními, které vstoupily do slevového systému podle jeho pravidel (slevy na služby obvykle v rozmezí 5 – 100 %). Příklady slevových systémů: Program Benefit, městské a regionální karty, ISIC a ITIC karty, Eurobeds a další.