Úvod > Aktuality > Cestou ve stínu antických mýtů se projdete na zámku v Kroměříži
Cestou ve stínu antických mýtů se projdete na zámku v Kroměříži
"> ">
Památky

Cestou ve stínu antických mýtů se projdete na zámku v Kroměříži

  • Vydáno31. července 2013
O další prohlídkovou trasu se v letošní sezóně rozšířila nabídka Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Nová trasa VIA ARCADIA doplňuje současné nabízené prohlídky VIA UNESCO, VIA RESIDENTIA a VIA ARTIS.
Prohlídka VIA ARCADIA nabízí návštěvníkům zámku v Kroměříži stejně jako bájná země Arcadia něco mimořádného, mytického prostě ideálního. V sala terreně zámku se stanete svědky mystéria proměn, v Podzámecké zahradě projedete elektrickým vláčkem romantická zákoutí a v Rotundě Květné zahrady získáte nezvratitelný důkaz o pohybu naší planety, který vám poskytne funkční Foucaltovo kyvadlo. Všechny součásti prohlídky jsou s průvodcem a komentářem a čeká Vás nejedno překvapení. VIA ARCADIA je prohlídka, která zaujme všechny generace, od nejmladších návštěvníků až po seniory.

Novou prohlídkovou trasou se nabídka Arcibiskupského zámku dále zatraktivňuje. Navíc mají návštěvníci zámku v Kroměříži od dubna letošního roku k dispozici nové návštěvnické prostory, kde si nejen zakoupí vstupenku či vyberou suvenýry, ale je zde k dispozici i úschovna zavazadel, možnost malého občerstvení a odpočinku. Informace o zámku a zahradách zde získá návštěvník pomocí multifunkčních kiosků, které kromě české a anglické verze poskytnou informace rovněž v němčině, francouzštině a ruštině. Další informace a doprovodné fotografie najde návštěvních na četných nástěnných panelech.

Přehled zvýhodněných sloučených tras Arcibiskupského zámku:
  • VIA ARCADIA (Sala terrena + Podzámecký vláček + Rotunda)
  • VIA UNESCO (Reprezentační sály zámku + Zámecká věž + Květná zahrada)
  • VIA RESIDENTIA (Reprezentační sály zámku + Zámecká obrazárna)
  • VIA ARTIS (Zámecká obrazárna + Biskupská mincovna + Orlovna + Vodárna + Památník Maxe Švabinského)
Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Arcidiecézní muzeum Kroměříž bylo založeno na sklonku roku 2006 jako součást Muzea umění Olomouc. Detašované pracoviště muzea sídlí na Arcibiskupském zámku v Kroměříži, v části severozápadního křídla zámku.

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Původně užitková a květinová zahrada se v 17. století proměnila v nádhernou barokní zahradu, architektonicky propojenou se zahradním průčelím zámku. Vzácné rostliny a dřeviny doplňují potůčky a rybníky, romantické malé stavby i originální sochařská výzdoba.

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska

V budově muzea na Velkém náměstí v Kroměříži můžete celoročně navštívit jak stálé expozice, tak i zajímavé krátkodobé výstavy, tvořivé dílny, programy pro školní děti a mládež, přednášky či konference.

Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad

Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad

Při obnově města, zničeného třicetiletou válkou, vybudovali italští architekti F. Luchese a P. G. Tencalla na neplodné a bažinaté půdě za hradbami půvabnou pozdně renesanční zahradu. Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem a především návštěvám návštěvníků.

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana.

Biskupská mincovna v Kroměříži – expozice ukončena

Biskupská mincovna v Kroměříži – expozice ukončena

Biskupská mincovna v Kroměříži byla jedinou dochovanou mincovnou na území Moravy. V současné době se zde expozice již nenachází, budova je veřejnosti uzavřena.

Arci-knížecí vodárna v Kroměříži

Arci-knížecí vodárna v Kroměříži

Jedinečná technická památka dokumentující úroveň vodárenské techniky z přelomu 19. a 20. století. Vodárna není přístupná k prohlídkám.

Foucaultovo kyvadlo v  Kroměříži

Foucaultovo kyvadlo v Kroměříži

Nedaleko historického centra města Kroměříže, je v zástavbě rodinných domů situován skvost evropské zahradní architektury doby baroka Květná zahrada Libosad. Uprostřed zahrady, založené při obnově města zničeného třicetiletou válkou, se nachází Rotunda postavená v roce 1671.

Další aktuality