Úvod > Aktuality > Na Buchlovském kování se představí kováři, nožíři, měditepci, platnéři i kejklíři

Na Buchlovském kování se představí kováři, nožíři, měditepci, platnéři i kejklíři

Vydáno 11. července 2019 Zážitky
Ve dnech 13. až 14. července 2019 se na hradě Buchlově bude konat již třináctý ročník mezinárodního kovářského sympózia Buchlovské kování. Zvuk kovadlin se hradem rozezní v sobotu od 10:00 do 18:00 hodin a v neděli od 10:00 do 15:00 hodin. Po oba dny návštěvníci mohou vidět mistry černého řemesla, kteří se střídají u jednotlivých výhní a přímo před zraky diváků vytváří svá díla z kovu a ohně.
Hrad BuchlovNávštěvníci uvidí na Buchlově při práci několik desítek kovářů a třeba i kovářek, kteří se budou střídat u patnácti výhní a budou předvádět to nejprestižnější ze svého kovářského umění. Na prvním a druhém hradním nádvoří mohou návštěvníci vidět podkováře při kování koní a už tradičně tavbu železné rudy ve středověké peci. Novinkou by mělo být odlévání bronzových předmětů. Ve výstavních prostorách bude už tradičně probíhat prodejní výstava nožů.

Ve výstavních prostorách hradu vystavují na prodejní výstavě svá díla nožíři. Na nádvořích ukazují své umění také dráteníci, platnéř, měditepci, šperkaři a jiní kovzpracující umělci v rámci uměleckého jarmarku. Součástí sympozia jsou také výstavy kovářských plastik z minulých ročníků. Už tradičně myslí pořadatelé i na děti, budou připraveny soutěže o ceny v hodu kovářským kladivem a malou kovadlinkou, divadelní pohádky a dětské dílničky.

Na kovářském jarmarku si mohou návštěvníci zakoupit nejen kované věci, ale také autorské šperky, drátenické výrobky a jiné zboží od kov zpracujících umělců.
 

Černé řemeslo v dějinách

Kovářství je řemeslo, které se zabývá zpracováním železa, oceli či jiných kovů, a to zpravidla za tepla. Umění kovat patřilo k nejvýznamnějším oborům lidské činnosti už odpradávna. První pokusy zpracovávat železo objevujeme již ve 3. tis. př. n. l. Nálezy z tohoto období pocházejí z Mezopotámie a jsou velmi vzácné. Větší rozvoj kovářství nastal ve 12. stol. př. n. l. v Asii, kde se začínají vyrábět první kovové předměty denní potřeby. Skutečně prudký rozvoj používání železa, a s tím i kovářství nastal v haštalském období (cca od 7. století př. n. l. až do roku 450 n. l.), v té době začal být využíván i bronz. U slovanských kmenů bylo kovářství velmi ceněno, kovář byl považován nejen za  řemeslníka, ale i léčitele a jakéhosi ochránce vesnice od zlých duchů. Kovářským bohem byl Svarog – bůh nebeského světla a ohně. V dnešní době je kovářství ve vyspělých zemích okrajovým a spíše uměleckým řemeslem, ceny kovářských výrobků jsou velmi vysoké a kvůli nedostatku kovářů mají stále stoupající tendenci.
 
Jen nepatrná část z historie černého řemesla – jak se kovářství někdy říká, ukazuje, jak důležitý byl tento prastarý řemeslný obor v dějinách. Bez kovářských výrobků by se asi docela zastavil život. Kováři totiž zhotovovali nebo okovávali nářadí a nástroje k obdělávání půdy, chovu dobytka, ke sklizni úrody, ale třeba taky pro další obory jako je lnářství a vinohradnictví. Bez kovářství by se nerozvíjela žádná jiná řemesla např. truhlářství a nevznikly by ani žádné dopravní prostředky – chybělo by vozové kování. Kovářství bylo odjakživa ceněným řemeslem a jeho mistři jsou také neobyčejnými postavami v nejedné pohádce.

Přijďte obdivovat zručnost kovářských mistrů a jejich učedníků na hrad Buchlov. V průběhu celé akce samozřejmě budou probíhat prohlídky hradu včetně speciálních dětských okruhů – s pastelkami po hradu.
Hrad Buchlov - jeden z nejstarších a nejmohutnějších královských hradů

Hrad Buchlov - jeden z nejstarších a nejmohutnějších královských hradů

Asi 3 kilometry severozápadně od Buchlovic stojí na vysokém kopci zdaleka viditelný a majestátný hrad Buchlov. Hrad je ukázkou středověké pevnostní architektury a hradní interiéry dokumentují vývoj bytové kultury od 15. do 19. století.

Kaple sv. Barbory v Chřibech

Kaple sv. Barbory v Chřibech

Kaple svaté Barbory, lidově zvaná Barborka, stojí na místě někdejšího raně gotického kostelíka zasvěcenému stejné patronce. Kaple sloužila především jako rodová hrobka pro majitele buchlovského panství, ale jsou zde pohřbeni také soudcové loveckého práva a poustevníci řádu sv. Františka.

Naučná stezka Okolo Buchlova

Naučná stezka Okolo Buchlova

Naučná stezka Okolo Buchlova zavede výletníky kolem známého hradu Buchlova u obce Buchlovice, v okrese Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Jedenáct informačních tabulí seznámí výletníky s místní lesnickou činností a historií.