Úvod > Aktuality > Nahlédněte do historie řádu Benediktinů
Nahlédněte do historie řádu Benediktinů
"> ">
Památky

Nahlédněte do historie řádu Benediktinů

  • Vydáno14. prosince 2018
Nejstarší řeholní řád s heslem "Ora et labora – Modli se a pracuj", založen v 6. století sv. Beneditkem z Nursie, vstoupil na naše území již konce 10. století, kdy byl na Pražském hradě založen klášter sv. Jiří. V průběhu staletí vybudovali Benediktini řadu klášterů, které můžeme dodnes obdivovat.
svatý Jiří Pražský hradŘád sv. Benedikta je nejstarším mnišským řádem západního mnišství. Benediktini kultivovali krajinu, odvodňovali močály, zakládali města a vesnice, pole, sady, zahrady, vinice a louky. Stavěli sirotčince, nemocnice, chudobince a jako první poskytovali pomocnou ruku pocestným. Benediktinské kláštery byly od počátku centrem kultury a vědy. Humanismus a renesance by bez tohoto řádu těžko mohly vzniknout. Do bohaté historie, ale i současného života můžete nahlédnout v několika klášterech, které jsou turistům přístupné.

Klášter sázavaNejstarší klášter v českých zemích vznikl kolem roku 970 z iniciativy sestry Boleslava II. Mlady, která podnítila založení benediktinského ženského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě a posléze se stala vůlí papeže jeho abatyší. Nejstarším mužským konventem řádu v českých zemích, konvent břevnovský, byl založen roku 993 pražským biskupem Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Roku 1032 byl poustevníkem Prokopem založen další klášter, Sázavský. Specifikem tohoto kláštera byla jeho orientace na slovanskou liturgii a kulturu. Kolem roku 1050 založil kníže Břetislav I. klášter sv. Ivana pod Skalou, resp. daroval zde stojící kapli sv. Jana Křtitele při hrobu uctívaného poustevníka Ivana ostrovským bratřím, kteří zde vybudovali proboštství sv. Jana ve Skalách.

Kolem roku 1115 došlo k založení kláštera v Kladrubech. Benediktinský klášter v Kladrubech se stal v lednu roku 1421 cílem útoku husitů pod Žižkovým velením. Obdobně jako v případě Břevnova však kladrubský opat Martin s většinou bratří stihl i s největšími cennostmi utéct do kláštera sv. Emmerama v Řezně. Dalšími kláštery, které dodnes patří řeholnímu řádu benediktinů jsou Emauzy, Broumovský klášter a konvent v Rajhradě u Brna.


Vánoce u Benediktinů

Broumovský klášterAčkoli jsou mnohé benediktinské kláštery přes zimu otevřeny, přeci jen je několik míst, které se poutníkům mimo sezónu uzavírají. V čase adventním a o Vánocích však tato duchovní místa otevírají své brány doširoka a lákají na mnohé akce. Tak například Broumovský klášter pořádá v neděli 16. prosince adventní trh. Přijďte si vychutnat krásnou předvánoční atmosféru spojenou s ukázkou řemesel, bohatým občerstvením a hudebním doprovodem. Každou adventní neděli se navíc konají i prohlídky kláštera.

Betlém EmauzyNa Štědrý den se v klášteře Kladruby, bude rozdávat betlémské světlo. Přijďte si se svíčkou do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a nechte na sebe působit jeho kouzlo po dobu svátečních dnů. Na Štěpána se na klášterním dvoře budete moci potěšit živým betlémem a nebude chybět ani mše svatá. Římskokatolická farnost v Sázavě vás srdečně zve na vánoční bohoslužby v poutním chrámu sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera a v kostelích v jeho okolí. V úterý 25. prosince budou výjimečně otevřeny Emauzy, kde bude možné od 15 do 17 hodin spatřit unikátní beuronský betlém.

Oslavy Vánoc a nového roku zakončí 8. ledna Novoroční koncert 2019 v Břevnovském klášteře.
Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika sv. Jiří na Pražském hradě je nejstarší dochovanou sakrální stavbou v Praze. Její bílé věže z pečlivě opracovaných opukových kvádrů výrazně zasahují do siluety hradního komplexu.V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců.

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřil i Jan Hus. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, včetně tzv. Remešského evangeliáře, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.

Klášter v Rajhradě u Brna

Klášter v Rajhradě u Brna

Klášter v Rajhradě u Brna patří mezi nejstarší a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter sloužil odedávna jako centrum kultury a vzdělanosti. Dnes zde můžete navštívit opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s historickou knihovnou.

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR

Břevnovský klášter – nejstarší fungující klášter v ČR

Tento první mužský benediktinský klášter v Čechách, ležící na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou, založili 14.1.993 pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II. Podle legendy se název kláštera odvozuje podle břevna, které leželo ve studánce, u níž se Boleslav s Vojtěchem setkal.

Poutní místo a turistický cíl Svatý Jan pod skalou

Poutní místo a turistický cíl Svatý Jan pod skalou

Poutní kostel Narození sv. Jana Křtitele se nachází u Berouna. Najdete v něm hrob chorvatského poustevníka Ivana, kterému se v 10. století pod svatojanskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Vchod do poustevníkovy jeskyně je v kostele postaveném C. Luragem v polovině 17. století.

Broumovská skupina kostelů

Broumovská skupina kostelů

Unikátní architektonickou památkou regionu Broumovsko jsou barokní kostely, postavené na území broumovského opatství podle plánů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Kostely vznikly v poměrně krátkém čase, v rozmezí let 1709-43.

Broumovský klášter – impozantní komplex dle projektu K. I. Dientzenhofera

Broumovský klášter – impozantní komplex dle projektu K. I. Dientzenhofera

Počátky kláštera sahají až do začátku 13. století. V roce 1999 byla v opatském kostele sv. Vojtěcha nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. Na světě se nachází kolem 40 podobných historických kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě (severně od Alp).

Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli

Klášter Sázava – pouť za svatým Prokopem a jeho pokračovateli

Sázavský klášter úzce spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. Přijďte i Vy a okuste atmosféru místa posvěceného prací, modlitbou a zázraky sv. Prokopa.

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Klášter je vzdálen necelých 10 km od Stříbra.

Muzeum Vysočiny Třebíč – expozice na třebíčském zámku

Muzeum Vysočiny Třebíč – expozice na třebíčském zámku

Původně benediktinský klášter později přestavěn na renesanční zámek stojí v severozápadní části Třebíče, nad levým břehem řeky Jihlavy. Třebíčský zámek s bazilikou tvoří dobře viditelnou dominantu města. Roku 2018 byl zámek Třebíč dopsán na seznam UNESCO jako součást komplexu třebíčských památek.