Úvod > Aktuality > Prohlédněte si barokní knihovnu Klementina
Prohlédněte si barokní knihovnu Klementina
"> ">
Památky

Prohlédněte si barokní knihovnu Klementina

  • Vydáno31. května 2019
Barokní knihovna byla poprvé otevřena roku 1722 pro účely jezuitské univerzity, sídlící v Klementinu. Je zde uloženo přes 20 tisíc svazků převážně cizojazyčné teologické literatury, přicházející do Klementina od začátku 17. století až do nedávných časů. Prohlídky se konají denně v angličtině, česky je pouze jedna prohlídka, a to každou neděli v 11:00 hodin.
KlementinumJezuitská barokní knihovna Klementina představuje jeden z nejstarších sálových galeriových systémů v České republice, který se dodnes uchoval v původní podobě, a je tak typickou ukázkou dobového uspořádání barokní knihovny. Knihovna byla dokončena roku 1727, pravděpodobně podle plánů významného barokního architekta Kiliána Ignáce Dietzenhofera.

Barokní sál je 41 metrů dlouhý a 12 metrů široký. V regálech je 27 500 svazků z fondu NK. V přízemí jsou především cizojazyčná teologická díla, na galerii pak spisy obecně vědecké. Čestné místo v čele knihovny zaujímá bohatě zdobená Biblioteca nationalis, do níž se ukládala bohemika. To jsou knihy jazykově, původem nebo obsahově české. Biblioteca nationalis je základem tradice současné národní knihovny.

KlementinumV současné době probíhá v areálu rozsáhlá rekonstrukce, která trvá již od roku 2010 a měla by být hotová v roce 2020. Historické prostory byly zrekonstruovány a otevřeny veřejnosti již v roce 2012. Letos se pracuje na opravách rozsáhlého severního křídla do Platnéřské ulice a hale služeb ve středu areálu. Její část dostane novou střechu a vznikne z ní vstupní hala s přistavěným proskleným vstupem. Nový vstup a nové výtahy umožní jednodušší pohyb po budově i osobám se sníženou pohyblivostí.

Prohlídky se konají denně od 10 hodin, začínají vždy po 30 minutách. Prohlídka trvá přibližně 50 minut, probíhá výhradně s průvodcem, a to pro maximálně 22 osob. Výklad probíhá v anglickém jazyce. Prohlídka zahrnuje Barokní knihovní sál, Meridiánovou síň a Astronomickou věž. Prohlídky v češtině se konají pravidelně každou neděli v 11 hodin. Prosíme, rezervujte si své místo na prohlídku předem, buď telefonicky nebo mailem. Vstupenku si můžete zakoupit také online. V hlavní sezóně se mimo nedělních českých prohlídek konají také nepravidelně další, je však třeba sledovat facebook Klementina, kde naleznete přehled časů a volných míst pro danou prohlídku. Vstupné stojí 300 korun.
Klementinum Praha – druhý největší komplex v metropoli

Klementinum Praha – druhý největší komplex v metropoli

Monumentální stavební komplex Klementina, po Pražském hradě druhý největší komplex v Praze, byl vždy živým centrem vzdělanosti a kultury. V areálu sídlí již přes dvě stě let Národní knihovna. Jsou zde uloženy nejcennější rukopisy a všechny knihy, vydané od roku 1807 na území Čech.

Národní knihovna České republiky

Národní knihovna České republiky

V areálu Klementina sídlí Národní knihovna ČR. Rozsahem svých fondů je NK ČR největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny.