!

Upozornění: Redakce prosí všechny zájemce o akce a aktivity, aby se před jejich návštěvou informovali u organizátora, zda a kdy probíhají vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k nákaze Covid-19. Omlouváme se, že informace o otevíracích dobách a termínech konání uvedených na webu Kudyznudy.cz nemusí být vždy aktuální.

Úvod > Aktuality > Areál československého opevnení v Šatově se otevře veřejnosti

Areál československého opevnení v Šatově se otevře veřejnosti

Vydáno 19. června 2017 Památky
Areál československého opevnění v Šatově ožije v sobotu 24. června 2017 vojáky v uniformách, zbraněmi, vojenskou technikou a zajímavými prezentacemi. U pěchotního srubu se totiž od 10.00 do 18.00 uskuteční akce Oživená pevnost s bohatým programem, jehož součástí budou i interaktivní stanoviště pro děti a rodiče.
Prohlídky pěchotního srubu  MJ – S 3 Zahrada budou probíhat s průvodcovskými listy bez průvodce a budou v něm působit členové Klubu vojenské a policejní historie Československo jako dobová osádka.

V okolí pěchotního srubu MJ – S3 Zahrada proběhnou po oba dny (průběžně) ukázky zbraní či prezentace vojenské techniky, doplněné o statické výstavy uniforem, výstroje a výzbroje v polních tábořištích a polních postaveních. Ukázky pro vás připravili členové zapojených klubů vojenské historie.

Oživená pevnost je součástí celodenní akce a názvem Den pevnostních muzeí jižní Moravy, kterou společně pořádají provozovatelé pevnostních muzeí. Jedná se o její již 5. ročník. V tento den mají zájemci o vojenskou historii možnost navštívit různé typy opevnění a porovnat jejich vybavení. Některá opevnění jsou státními muzei, ale převážná část se nachází v péči dobrovolníků z klubů vojenské historie. Na tento den si někteří z provozovatelů připravili doprovodný program, který zatraktivní samotné prohlídky pevnostních objektů. Garantovaná provozní doba v muzeích je 10.00–18.00.

Akce Oživená pevnost má již v Areálu čs. opevnění v Šatově svou tradici. Technické muzeum v Brně připravuje každoročně bohatý program, zaměřený jak na děti, tak na dospělé fanoušky vojenské tematiky. Uskuteční se v samotném pěchotním srubu MJ – S 3 Zahrada i na travnaté ploše v jeho blízkosti. Ve srubu budou působit členové Klubu vojenské a policejní historie Československo jako dobová osádka, kteří zároveň podají zájemcům výklad k výzbroji a výbavě objektu. V 15.00 hodin je pro děti připraveno interaktivní představení pěchotního srubu za vedení muzejního pedagoga.

Během celého dne mohou děti plnit úkoly v části nazvané „Vojákem československé armády“. Na připravených stanovištích si vyzkouší různé aktivity na téma vojenství a opevnění (poznávání vojenské techniky, stanoviště na postřeh, pozorování cílů dalekohledem, vědomostní kvíz o opevnění, skládání uniforem a výstroje do skřínky či překážkovou dráhu), ale i místní krajiny (NP Podyjí).

Program doplní prezentace klubů vojenské historie zabývajících se vojenskými dějinami 20. století. Představí se v leženích jednotky československé armády a složky Stráže obrany státu z 30. let, vojáci z 2. světové války a také příslušníci Československé lidové armády. Prezentaci klubu doplní výstava vojenské techniky. Unikátním vozidlem bude sovětský osobní terénní automobil GAZ-67 B „Čapajev“ vyrobený v roce 1943 a motocykl s přívěsným vozíkem. Techniku z druhé světové války doplní automobily používané Československou lidovou armádou v období 1960 – 1989 ze sbírek Technického muzea v Brně i soukromých sběratelů.

Vojenskou část programu akce doplní ukázky a prezentace dalších partnerů – Správy Národního parku Podyjí, Sboru dobrovolných hasičů ze Šatova a Kynologického klubu Nový Šaldorf, jehož členové klubu předvedou ukázky z výcviku služebních psů.

Areál československého opevnění v Šatově

Areál československého opevnění v Šatově

Na jihomoravské hranici v Šatově vznikalo po německém záboru Rakouska v březnu 1938 těžké opevnění, ze kterého si dnes můžete prohlédnout pěchotní sruby MJ-S 3 Zahrada a MJ-S 2 Úvoz. Areál spravuje Technické muzeum v Brně.

Malovaný sklep v Šatově

Malovaný sklep v Šatově

Vinný sklep vyzdobený plastickými malbami lidového umělce Maxmilliana Appeltauera je vyhloubený v pískovcovém svahu nad Šatovem. Víno se zde nikdy nevyrábělo ani neskladovalo. Pravděpodobně měl od počátku sloužit jako soukromá vinárna a místo k příjemnému posezení.

Viniční trať Peklo v Šatově

Viniční trať Peklo v Šatově

Na státní hranici jižně od Šatova se nachází vinohrad vybudovaný na umělých terasách s jižní orientací. Na hranách teras a strmých svazích tvořených sprašovými půdami se vyskytují druhově bohatá společenstva stepních druhů rostlin a bezobratlých živočichů.

Vinařská stezka Lampelberg - Šobes

Vinařská stezka Lampelberg - Šobes

Vinný hrádek a vinici Lampelberg a vinici Šobes spojuje téměř osmnáct kilometrů dlouhá naučná stezka. Vydejte se do krajiny, která byla po dlouhou dobu uzavřená za železnou oponou.

Den pevností jižní Moravy

Den pevností jižní Moravy

Tento den si zájemci o vojenskou historii mohou prohlédnout různé typy bunkrů a pevností bývalého čs. pohraničního opevnění, porovnat jejich vybavení anebo se dozvědět řadu dobových zajímavosti.

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou.