Úvod > Aktuality > Anežský klášter odkrývá detaily středověkých podkladů, jež jsou Očím skryté
Anežský klášter odkrývá detaily středověkých podkladů, jež jsou Očím skryté
">
Kultura

Anežský klášter odkrývá detaily středověkých podkladů, jež jsou Očím skryté

  • Vydáno21. února 2017
Po loňském úspěšném otevření rekonstruovaných zahrad Kláštera sv. Anežky České pokračuje Národní galerie v Praze oživením tamější expozice středověkého umění. Výstava Očím skryté, která začne už v pátek 24. února, nahlíží díky nejmodernějším technologiím pod povrch více než padesátky deskových obrazů z galerijních sbírek.
Osecký oltář – stětí sv. BarboryVýstava Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze přináší návštěvníkům sbírkové expozice středověkého umění v Čechách nevšední zážitek. Spolu s originálními díly mohou odhalovat jejich skryté vrstvy a být tak svědky někdejších prvních fází vzniku vzácných obrazů. Díky technologickému průzkumu pomocí speciální kamery schopné snímat obraz v infračerveném spektru je představeno více než padesát stěžejních děl, od nejstarších památek deskového malířství z dílen Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, Mistra Třeboňského oltáře a Mistra Rajhradského oltáře až po pozdně gotické deskové obrazy dílen Mistra Svatojiřského oltáře, Mistra Litoměřického oltáře či Monogramisty IW. Divák má možnost porovnat skrytou podkresbu přímo s originální malbou. Detaily některých děl lze navíc studovat na větším počtu snímků, umístěných na elektronických nosičích.

Podkresba – Mistr Rajhradského oltářePodkresba – přípravný rozvrh pro následnou malbu – je mimořádně poutavým svědectvím tehdejších dílenských zvyklostí. Prozrazuje mnohé o uměleckých kvalitách svých tvůrců, přináší svědectví proměn kompozice a detailů v průběhu vzniku obrazu a přispívá ke zpřesnění autorských připsání jednotlivých děl.

Výstava Očím skryté bude k vidění ve výstavních prostorách expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1250–1550 od 24. 2. 2017 až do 17. 9. 2017. Vstupné do Anežského kláštera je 150 Kč pro dospělé a 80 Kč pro seniory a studenty.


Komentované prohlídky a víkendové výtvarné dílny

Mistr TheodorikSoučástí výstavy jsou také oblíbené komentované prohlídky s kurátorkami. Ty se budou konat 22. 3., 19. 4., 24. 5., 21. 6. a 6. 9. 2017. Začátek je vždy v 16:30 hodin. Cena 100 Kč nebo 70 Kč zahrnuje vstupné i odborný výklad. Komentované prohlídky navíc s projekcí proběhnou pouze dvakrát, a to 7. 6. a 12. 9. 2017. Začátek je stejný, tedy v 16:30 hodin, cena také zůstává totožná.

Víkendové výtvarné dílny nabízejí výjimečná setkání s originály výtvarných děl v Národní galerii v Praze a kromě inspirace i zážitek z vlastní tvorby. Výtvarné aktivity jsou připraveny pro děti od 4 do 15 let a jsou navrženy tak, aby bavily i dospělý doprovod. Pracovní listy k výstavě budou k zakoupení v pokladně. Dílny se konají v sobotu 25. 2. (Bod, čára, tvar aneb o kresbě, podkresbě a kompozici), v neděli 26. 3. (Čtverečky a čtverce aneb co je skica, šablona a čtvercová síť), v sobotu 29. 4. (Pod povrchem aneb deskový obraz krok za krokem) a v sobotu 20.5. (Rachot, randál, rambajs aneb tepání ve zlatnické dílně).

Anežský klášter čeká v letošním roce i další program. Na loňské zpřístupnění revitalizovaného kláštera Anežka NOVĚ! naváže jarní program Anežka LIVE!, který bude postupně proměňovat celý areál v živý prostor pro kulturu a volný čas. Výstavu Očím skryté pak na sklonku roku vystřídá výstava Očím na odiv.
Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie Praha.