Úvod > Aktuality > Advent – čas příchodu Krista i dávných pohanských zvyků
Životní styl

Advent – čas příchodu Krista i dávných pohanských zvyků

První adventní neděle je letos už v listopadu! Doba adventní je pro křesťany časem očekávání narození Krista. Samotné slovo advent pochází z latinského "adventus", což znamená příchod. V dobách předkřesťanských naši předci v tomto čase oslavovali zimní slunovrat, návrat životadárného světla. Postupem času došlo k prostoupení prastarých obyčejů s křesťanskými a po celý prosinec se v lidových Vánocích objevovaly různé tajemné postavy. Pojďte si s námi připomenout živé či dnes již zaniklé tradice vztahující se k tomuto tajuplnému období, které letos připadá na období od 27. listopadu do 24. prosince 2022.

Věštby pomocí olova, plotu i třešně

AdventAdvent byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se toto období ustálilo na poslední čtyři týdny před Štědrým dnem. Letos advent začíná v neděli 27. listopadu a končí v sobotu 24. prosince 2022.

Advent byl časem půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímaní. Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv, nařízená byla dokonce i sexuální zdrženlivost. Ale přesto se o adventu konaly oblíbené lidové zvyky, které se těmito zákazy příliš neřídily. Mezi lidmi se věřilo, že za dlouhých zimních nocí se přírodní síly dostávají do divokého zápasu s démonickými bytostmi a Slunce jako by bylo v tyto dny poraženo.
 
barborkaPrvní adventní kratochvílí bylo věštění na svátek sv. Ondřeje, tedy 30. listopadu. Lilo se olovo a svobodné dívky o půlnoci chodily třást plotem. Přitom pozorovaly, zda někdo nejde. Z které strany uslyšely kroky, z té měl přijít ženich. Na sv. Barboru čtvrtého prosince bylo třeba uříznout s prvním slunečním paprskem větvičku třešně staré nejméně deset let a odnést ji do domu, kde žila neprovdaná dívka. Pokud větvička o Štědrém dnu rozkvetla, znamenalo to, že si dívka v nadcházejícím roce najde ženicha.
 
tykev svítícíJeště před druhou světovou válkou chodívaly v některých krajích v předvečer svátku světice tzv. Barborky – bosé mladé dívky s rozpuštěnými vlasy oděné do bílých šatů. Strašívaly děti velkou prázdnou tykví s vyřezaným obličejem, který osvětlovala uvnitř upevněná svíčka. Přenášely ji dům od domu na dlouhé tyči a před vstupem do sednice ji přistrčily k oknu a metlou šlehaly o sklo. V domě pak "vymetaly" zlé síly. Hodným dětem přinášely cukroví a ovoce, zlobivé vyplácely metlou.
 

Štědrý Mikuláš a poťouchlý Ambrož

MikulášTradice sv. Mikuláše zůstala zachována i do dnešních časů. Mikuláš se narodil mezi lety 280 – 286 v jižním Turecku. Po rodičích zdědil značný majetek, ten však rozdal chudým. Roku 300 se stal biskupem v Myře. O sv. Mikuláši existuje celá řada legend a příběhů. Za svého života se pravidelně ujímal sirotků, vdov a lidí pronásledovaných. Povědomí o jeho štědrosti vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, kterým hrozilo, že se z nich stanou prostitutky. Když se o tom sv. Mikuláš dozvěděl, vhazoval otevřeným oknem po tři noci do ložnice dívek měšce peněz a tak je zachránil.
 
ČertiSvátek sv. Mikuláše se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Proto obchodníci uzavírali toho dne rádi složité obchody. Ve městech i na vsích bylo od 15. století zvykem, v předvečer svátku sv. Mikuláše 5. prosince, pořádat průvody, podobné těm masopustním. Mezi maškarami, které sv. Mikuláše doprovázely v průvodu a chodily od domu k domu, nechyběli dragouni, kominíci, ras, Turci, smrtka, andělé a čerti. Do dnešních dnů zbyly z průvodu už jen tři postavy Mikuláš, anděl a čert, kteří přicházejí do domácností a štědře obdarovávají děti.
 
svatý ambrožSedmého prosince, na svátek sv. Ambrože, se dodržoval zajímavý zvyk. Tam, kde byl kostel zasvěcený tomuto světci, čekala v podvečer na děti zvláštní zábava – jeden muž se přestrojil za Ambrože do dlouhé bílé košile a černé špičaté čepice se závojem přes obličej. V jedné ruce nesl uzlík se sladkostmi a v druhé koště polepené papírem. Za soumraku se děti sešly u kostela, kde na ně Ambrož již čekal. Děti na něj začaly hrdinsky pokřikovat, za což je Ambrož začal honit okolo kostela. Sem tam utrousil na zem několik cukrovinek. Kdo jej však zvedl, dostal ránu koštětem.
 

Lucie noci upije – a dětem rozpáře bříška

vánoce na dědiněPoslední významnou postavou adventního období byla sv. Lucie. Světice se narodila roku 284 v rodině zámožných křesťanů v sicilských Syrakusách. Po otcově smrti jí matka sjednala sňatek s bohatým pohanským mladíkem, ale dívka jej odmítla a svoje věno rozdala chudým. Její nápadník ji však udal jako křesťanku a Lucie byla odsouzena k prostituci ve veřejném domě. Stráže, které ji do nevěstince měly odvést se však nedokázali s Lucií pohnout z místa. Nakonec jí podřízli hrdlo mečem.
 
Kouřim LuckyTřináctého prosince, na den sv. Lucie býval v době platnosti staršího juliánského kalendáře zimní slunovrat – nejdůležitější okamžik v celém roce. Z této doby pochází také známé pořekadlo "Lucie – noci upije, ale dne nepřidá". V den jejího svátku platil přísný zákaz předení a draní peří. Obchůzkové Lucky, ženy v bílých pláštích a se svíčkami v rukou, kontrolovaly domácnosti, zda snad nějaká žena nepřede. Obličej mívaly zakrytý maskou ze dřeva a papíru, která se podobala čapímu zobáku. Tím také nepříjemně klapaly. Zabouchaly na dveře, vešly do světnice a pronášely: "jdu, jdu, noci upiju". V Čechách Lucie nosívala veliký nůž a strašila děti, že jim rozpáře břicho, pokud se o adventu nepostí.
 
Vánoce ve skanzenuSpolečně s Luckami občas chodil také Žber - veliká bytost, celá pokrytá koudelí. Před Žberem mívaly děti opravdu veliký strach. Žber vozíval na vozíku taženém dvěma koňmi několik měchů koudele. Kde měli nehodné, zpupné děti, tam zastavil, vešel do jizby a spratkovi prý rozřezal břicho, vnitřnosti vybral a místo nich vložil koudel. Za týden se vrátil a mrtvé dítě odvezl do svého obydlí...
#světovéČesko a svatá Lucie: svíčky, sušenky a šálek černé noci

#světovéČesko a svatá Lucie: svíčky, sušenky a šálek černé noci

Naše svatá Lucie je jen malou kapkou v moři svatých, zato ve Skandinávii ji uctívají a milují: 13. prosince na svatou Lucii začínají Vánoce, po městech a vesnicích chodí procesí dětí v kostýmech a nakonec si všichni pochutnají na Lussekatter, sladké dobrotě, která se peče speciálně k této příležitosti.

#světovéČesko a sladké výlety za tajemstvím vánočního cukroví

#světovéČesko a sladké výlety za tajemstvím vánočního cukroví

Na Vánoce peče a mlsá celé Česko. Kdo nepeče, ten si alespoň pár kousků cukroví koupí, aby ozdobilo vánoční stůl. Tradičně se chystá přesný počet druhů, což prý nosí štěstí. Kolik druhů to ale je? A jak si naše vanilkové rohlíčky, pracny nebo marokánky vedou ve světové konkurenci?

#světovéČesko, Česká mše vánoční aneb Rybovka a další písně Vánoc

#světovéČesko, Česká mše vánoční aneb Rybovka a další písně Vánoc

Ta hudba provází Vánoce už 220 let: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby poprvé zazněla roku 1796. Proč ji máme tak rádi a čím nás dojímá, i když ji slyšíme třeba posté? A jak si naše bytostně česká Rybovka stojí v porovnání s ostatními vánočními hity?

#světovéČesko a příběh vánočních betlémů: ten největší najdete v Kuksu

#světovéČesko a příběh vánočních betlémů: ten největší najdete v Kuksu

Betlémy patří k Vánocům stejně jako stromeček, třpytivé ozdoby, cukroví nebo dárky. Najdete je v domácnostech, kostelech i na návsích a náměstích u vánočních stromů, leckde se také staly tradicí živé betlémy. Příběh narození Ježíše Krista se odehrává jako liturgická vánoční hra, prodchnutá všeobjímající láskou, porozuměním a vírou.

#světovéČesko a Barborky, Lucky, Ambrož, krampusové a další tajemné postavy adventu

#světovéČesko a Barborky, Lucky, Ambrož, krampusové a další tajemné postavy adventu

Že na začátku prosince chodí Mikuláš se svou pekelně andělskou družinou, to ví i malé děti. Znáte ale další tajemné postavy adventu? Třeba bíle zahalené Lucky, Barborky, klovcové báby nebo Ambrože? A že čerti jsou vlastně mírumilovná stvoření, pokud je srovnáme s krampusy nebo děsivou potvorou jménem krvavá peruchta?

#světovéČesko a perličkové vánoční ozdoby: unikátní česká památka UNESCO

#světovéČesko a perličkové vánoční ozdoby: unikátní česká památka UNESCO

Určitě si z dětství vzpomínáte na křehké vánoční ozdoby sestavené z maličkých třpytivých perliček. Dědí se z generace na generaci jako pověstné rodinné stříbro, ukládají se s péčí, nostalgií a něhou, a ven z krabic smí jen na Vánoce. Ruční výroba křehkých vánočních ozdob byla zapsaná na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

#světovéČesko a vánoční tradice ozdobených stromečků a stromů

#světovéČesko a vánoční tradice ozdobených stromečků a stromů

Bez nazdobených vánočních stromečků i obřích zářících stromů na náměstích a návsích by české Vánoce prostě nebyly ono. Odkud se ale tahle tradice vzala, kde se objevil první stromeček a čím byl tehdy ozdobený? A kdy a kde stál první velký vánoční strom pod širým nebem?

#světovéČesko a advent vonící po pečených kaštanech

#světovéČesko a advent vonící po pečených kaštanech

Pečené kaštany byly oblíbenou pochoutkou podzimních a zimních dnů už za Rakouska-Uherska. Patřily ke staropražskému koloritu: zvlášť na Starém Městě prý v zimě stávaly kaštanářky na každém rohu a vůně pražených kaštanů byla pro kolemjdoucí tou nejlepší reklamou.

#světovéČesko a štědrovečerní večeře aneb od kapra až po gołąbki

#světovéČesko a štědrovečerní večeře aneb od kapra až po gołąbki

Stejně jako vánoční cukroví nebo výzdoba domácností se zvolna mění i tradiční štědrovečerní večeře. I když se ale někde na svátečně prostřených stolech objeví řízky, losos nebo vinná klobása, ve většině českých domácností pořád hraje prim rybí polévka, smažený kapr s bramborovým salátem a pár kousků vánočního cukroví nebo vánočka. Na čem si ale o Vánocích pochutnávají naši sousedé?

Další aktuality

Tradice: veselé, zábavné i hodně divné mezinárodní dny

Každý den je důvod k oslavě. I když zrovna nemáte svátek nebo narozeniny, určitě si vyberete z neskutečně dlouhého seznamu mezinárodních či světových dnů. Své dny slaví potraviny, zelenina, příroda, zvířata, švihlá chůze, a dokonce i toaletní papír, orgasmus, suché zipy nebo Star Wars.
Životní styl

Den učitelů: Děkujeme vám aneb škola hrou pro malé i velké

Každoročně dne 28. března svůj svátek slaví čeští a slovenští učitelé a učitelky, a to na výročí narození Jana Amose Komenského. Děje se tak už od roku 1955. České a slovenské školy často pořádají v tento den různé akce věnované Komenského životu a jeho tvorbě včetně vyhlášení výsledků ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele nebo učitelky. Připomeňte si školní léta výletem na zajímavá místa. Zavítat na ně rozhodně doporučujeme s vašimi dětmi a pokud patříte k učitelskému sboru, vyražte hned s celou třídou!
Životní styl

Co je štěstí? Třeba jen obyčejné zastavení v krajině a pohled vzhůru

V dnešní době je vnitřní pocit štěstí víc než zapotřebí. Pokud nevíte, jak se na něj naladit, zkuste pár našich rad – usmívejte se, poslouchejte oblíbenou hudbu, myslete pozitivně a vydejte se někam na výlet. A svěřte se ostatním, co nového jste vyzkoušeli, objevili a navštívili. Protože k dobrému pocitu stačí pár obyčejných dní volna, nabízíme vám místa, kde jiní zažili příval štěstí na vlastní kůži. Třeba se to podaří i vám.
Životní styl

Kalendář 2023: Přehled bylinkových kurzů, výstav a slavností na jaro a léto

Voňavá levandule a rozmarýn, bazalka a dobromysl pro italskou kuchyni, pažitka, majoránka, libeček a petržel pro tu domácí a nakonec třeba medvědí česnek, meduňka a šalvěj pro zdraví – bez bylinek by to zkrátka byla nuda. Nadšení zahrádkáři dobře ví, že od záhonku je jen krůček k bylinkové zahrádce a dalším větším projektům. A kdo má rád bylinky, toho budou lákat bylinkové slavnosti. Kam a kdy se na ně můžete vypravit?
Životní styl

7 věcí, které nevíte o... jarní rovnodennosti

Světový den štěstí, Světový den vrabců, první den astronomického jara a také jarní rovnodennost: to všechno nastane v pondělí 20. března. Čas jarní rovnodennosti je dokonce spočítaný na minuty přesně: dojde k ní 20. března 2023 ve 22:24 hodin. Pozorovat se dá vlastně odkudkoliv, protože rovnodennost znamená jen to, že noc je stejně dlouhá jako den. Ale skutečně je to tak?
Životní styl

10 tipů, kde si zahrát nebo vyfotit venkovní šachy

Patříte k milovníkům hry v šachy? Pak vás určitě zaujmou tipy na místa, kde se setkáte s šachovými figurkami všech možných i nemožných velikostí... anebo kde si lze zahrát šachovou partii přímo pod širým nebem. Objevujte věže, střelce, královny a jezdce rozmístěné na Karlštejnsku, navštivte největšího bílého pěšce v ČR anebo si zahrajte obří i mini šachy v městských parcích.
Životní styl

Seznamte se: 19. března má svátek Josef

Blíží se 19. březen a je nejvyšší čas vymyslet dárek pro vaše přátele a blízké jménem Josef, Pepa, Pepík, Jožka, Jožin, Jozífek, Pepin nebo Pepíno. Mezi námi jich žije asi 150 tisíc a do roku 1951 bylo jméno Josef nejčastějším křestním jménem v Čechách i na Moravě. Se kterými Josefy se setkáte na Kudy z nudy?
Životní styl

Oslavte MDŽ vzpomínkou: 8 Češek, které zná celý svět

Každoročně je 8. březen věnován ženám a abychom i my oslavily Mezinárodní den žen, vybrali jsme 8 těch, které se z malé země uprostřed Evropy ve svých oborech vypracovaly až do světové špičky. Česká republika je na své rodačky patřičně hrdá a ráda se pochlubí, že dáma narozená v Praze byla vůbec první ženou, která zastávala úřad ministryně zahraničních věcí Spojených států. Nebo že architektka ze Zlína později ovlivňovala třeba podobu budov v Londýně. Přečtěte si o nich víc.
Životní styl