ÚvodAktuality7 věcí, které nevíte… o řádu maltézských rytířů a expozici na hradě ve Strakonicích
Památky

7 věcí, které nevíte… o řádu maltézských rytířů a expozici na hradě ve Strakonicích

  • 23. března 2023
Poslechněte si audio verzi článku
Kdo jsou johanité nebo špitálníci, maltézští rytíři aneb Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě? Proč má jedna z nejvýznamnějších a nejstarších církevních organizací tolik jmen? A víte, že Muzeum středního Pootaví na strakonickém hradě otevřelo expozici věnovanou právě řádu maltézských rytířů, která je ojedinělá nejenom v České republice, ale dokonce na celém světě?
Rozsáhlou, několik let trvající rekonstrukci gotického hradu ve Strakonicích hodnotí odborníci jako výrazný počin v historii muzejnictví. Muzeum středního Pootaví se kompletně otevřelo v březnu 2023. Nové expozice představují pět hlavních oblastí typických pro město Strakonice. Vedle expozice dudáctví s největší sbírkou dud ve střední Evropě je k vidění také část mapující loutkářské tradice, sbírka zbraní a motocyklů světoznámé značky ČZ anebo expozice věnovaná textilní výrobě a tradičním pokrývkám hlavy zvaným fez. Tentokrát se ovšem na Kudy z nudy zaměříme na unikátní expozici, věnovanou řádu maltézských rytířů. Víte, že ve Strakonicích řád působil téměř 700 let? A že expozic tohoto typu je na světě jen několik?
 

1. Expozice Řádu maltézských rytířů na strakonickém hradě

Expozice na strakonickém hradě se věnuje historii a současnosti Řádu maltézských rytířů, v České republice ani v Evropě druhá taková není. Muzeum středního Pootaví ji instalovalo v prostorách bývalé komendy maltézského řádu, expozice pak mapuje historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s dějinami města. Prohlédnout si můžete také zrestaurovanou kapitulní síň a ambit s vzácnými nástěnnými malbami, černou kuchyni nebo vyhlídkovou věž Rumpál.
 

2. Expozice o maltézských rytířích je zábavná a interaktivní

Vůbec nemusíte mít strach vzít s sebou na strakonický hrad děti. Expozici totiž doplňují spousty interaktivních hříček. Na dotykových obrazovkách si zahrajete puzzle či pexeso, ale můžete se také převléct za rytíře, potěžkat si repliku rukavic a meče, porovnat oděv rytířů od křižáckého brnění až po současné odění členů řádu, zkusit přečíst text napsaný gotickým písmem anebo se podívat na animovaný film Jak johanité do Strakonic přišli. Kromě toho vás čekají modely strakonického hradu a středověkých lodí, prohlídka interiérů válečné lodi karaka a sanitního vlaku, anebo dětský koutek v replice saracénského stanu.

Klenotem mezi exponáty je dělová hlaveň ulitá v Benátkách v 16. století, která pochází z řádové lodi potopené na Rhodu a kopie několika vzácných dokumentů – například kopie donační listiny z roku 1243, kde jsou poprvé zmíněny Strakonice a Bavor ze Strakonic, či faksimile listiny papeže Pascala II. potvrzující existenci řádu z roku 1113; její originál je uložen ve Vallettě na Maltě.
 

3. Vyznamenání pro Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích

Na přípravě největší expozice maltézského řádu v Evropě se podílelo České velkopřevorství maltézského řádu. Právě za tuto expozici získalo Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích od Suverénního řádu maltézských rytířů význačný záslužný řád Ordine Pro Merito Melitensi, a to v roce 2022 při oslavě svátku patrona řádu sv. Jana Křtitele. Vyznamenání se uděluje od roku 1920 za aktivity, které zvyšují čest a prestiž řádu; ředitelce muzea je předal velvyslanec Suverénního řádu Maltézských rytířů v České republice J. E. p. Wenceslas de Lobkowicz. V listopadu 2022 pak muzeum navštívil vzácný host, Jeho Excelence velkopřevor Fra' Pierre de Bizemont, nejvyšší představil maltézského řádu v České republice.
 

4. Maltézský řád

Maltézský řád je nejstarším dosud existujícím rytířským řádem na světě a patří jak mezi nejstarší katolické řády, tak mezi nejdéle působící instituce křesťanské civilizace. Vznikl v 11. století v Jeruzalémě, aby se staral o poutníky do Svaté země a pomáhal všem potřebným bez ohledu na rasu a vyznání. Už v té době řád začal používat bílý osmihrotý kříž, který odkazuje na osm biblických blahoslavenství, a je symbolem řádu dodnes.
Původně malé špitální bratrstvo se během několika desítek let rozrostlo v mocný rytířský řád, s jehož silou bylo třeba počítat. Jeho působení sice brzy přesáhlo hranice Palestiny, ale poslání zůstalo stejné. Řád nespadá pod žádný stát ani mezinárodní organizaci a jeho samostatné postavení mu zajišťuje unikátní diplomatickou pozici při zvládání mezinárodních konfliktů a rychlém poskytování pomoci v případě krize kdekoli na světě.
 

5. Maltézští rytíři v českých zemích

Řád přivedl do Čech kníže Vladislav II., který se s jeho činností seznámil při druhé křížové výpravě. Řád tak u nás působí nepřetržitě již od 12. století. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku maltézští rytíři vlastnili řadu pozemků, statků nebo celých vesnic i měst, nejvýznamnější sídla vznikla v Praze, v Horažďovicích, Manětíně a v Českém Dubu. Útočištěm a centrem řádu po vypuzení husity z Prahy se roku 1402 stal hrad Strakonice – právě proto v jeho autentických prostorách vznikla současná expozice.

V roce 1784 byla řádu svěřena duchovní správa chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně se světoznámým Pražským Jezulátkem.

Od roku 1834 je hlavní sídlo řádu v Římě. České velkopřevorství, obnovené roku 1990 v předvečer návštěvy papeže Jana Pavla II. v Praze, je jedním ze šesti na celém světě. Ostatní sídlí v Římě, Neapoli, Benátkách, Anglii a Rakousku, řád ovšem působí v několika desítkách zemí po celém světě.
 

6. Kostel Panny Marie pod řetězem a Velkopřevorský palác v Praze

Už ve 12. století řád získal území v Praze na Malé Straně, jižně od biskupského dvora na předmostí tehdejšího Juditina mostu. Centrem řádu se stal chrám Panny Marie pod řetězem. O jeho významu svědčí to, že roku 1378 bylo právě tady na den a noc vystaveno tělo zesnulého krále a císaře Karla IV. V době vlády jeho syna Václava IV. byl v kostele Panny Marie pod řetězem zatčen sv. Jan Nepomucký, a to na mírové schůzce, které se účastnil také král, arcibiskup Jan z Jenštejna a další.

Podobně jako jiné pražské kostely i malostranský chrám měl být podstatně větší, dnešní kostel je jen presbytářem plánované stavby. Nejstarší dochovanou památkou jsou gotické nástěnné malby za kaplí sv. Jana Nepomuckého, autorem monumentálního oltářního obrazu s výjevem z bojů o ostrov Malta je malíř Karel Škréta. Vedle bohaté heraldické výzdoby stojí za vidění i náhrobní kameny, pod nimiž jsou pochováni členové i představení řádu; nejstarší pochází z roku 1404. Nevšedním kulturním a duchovním zážitkem je účast na řádové mši za účasti řádových rytířů v černých hábitech s vyšitými maltézskými kříži a rytířskými dekoracemi.
Součástí areálu je rovněž barokní Velkopřevorský palác coby rezidence pražských velkopřevorů, a konvent přiléhající k severní straně kostela Panny Marie pod řetězem.
 

7. Jediný řád a desítky jmen

Věřte nebo ne, Maltézský řád má zaregistrováno šestnáct verzí svého jména. Právě v různých názvech se odráží jeho 900 let dlouhá historie. Zpočátku, kdy se řád soustředil hlavně na provoz nemocnic, se jim říkalo špitálníci. Podle patrona řádu sv. Jana Křtitele se dodnes používá také označení johanité. Po dobytí ostrova Rhodos v roce 1310 se stali rytíři z Rhodu, Maltézští rytíři pak odkazují k 16. století, kdy jim císař Karel V. daroval ostrov Malta ve Středozemním moři. Současný oficiální název zní Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě, ovšem používají se nejrůznější zkrácené verze, například Suverénní vojenský maltézský řád, Suverénní maltézský řád nebo Maltézský řád.
Strakonický hrad Památky

Strakonický hrad

Celá staletí stojí na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic.

Muzeum středního Pootaví Strakonice Kultura

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum sídlí v prostorách strakonického hradu a nabízí návštěvníkům unikátní expozice dud a dudáctví, historie textilní výroby, loutek, motocyklů a zbraní značky ČZ a jedinečnou expozici věnovanou řádu maltézských rytířů. Součástí prohlídky je také kapitulní síň s ambitem a vyhlídková věž Rumpál.

Fara maltézských rytířů Horní Libchava Zážitky

Fara maltézských rytířů Horní Libchava

Nově zrekonstruovaná památkově chráněná barokní bývalá fara Řádu maltézských rytířů se nachází v obci Horní Libchava u České Lípy na rozhraní CHKO Labské Pískovce, Lužické hory, České středohoří, Máchova kraje a Kokořínska. Fara dnes nabízí dva stylové apartmány.

Johanitská komenda v Českém Dubu Kultura

Johanitská komenda v Českém Dubu

Johanitská komenda sv. Zdislavy a Havla z Lemberka v Českém Dubu nabízí ke zhlédnutí nedávno objevené a postupně prozkoumávané a rekonstruované podzemí. Prostory johanitského kláštera s kaplí sv. Jana Křtitele tvoří samostatnou expozici Podještědského muzea.

Kostel Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně Památky

Kostel Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně

Kostel na Malé Straně blízko Karlova mostu mezi ulicemi Saskou, Lázeňskou a Velkopřevorským náměstím, byl původně románskou bazilikou, kterou založil roku 1169 král Vladislav I. spolu s klášterem a špitálem řádu Maltézských rytířů (johanitů) jako první centrum tohoto rytířského řádu v Čechách.

Mlýnské kolo Velkopřevorského mlýna – největší vodní kolo v Evropě Památky

Mlýnské kolo Velkopřevorského mlýna – největší vodní kolo v Evropě

Vodní kolo Velkopřevorského mlýna v Praze je největším dochovaným mlýnským kolem v Evropě. Kolo o průměru 8 metrů je již několikátou kopií původního mlýnského kola. To současné sestavil podle dobových dokumentů na začátku 90. let František Mikyska z Benešovska. K poslední výměně došlo roku 2018.

Kostel sv. Jana  Křtitele v Kroměříži Památky

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

Barokní kostel sv. Jana Křtitele patří k nejkrásnějším památkám 18. století na Moravě. Kostel sv. Jana Křtitele byl postavený v místech maltézské komendy, kterou připomínají maltézské kříže na dvojvěží.

Podještědské muzeum v Českém Dubu Kultura

Podještědské muzeum v Českém Dubu

V Podještědském muzeu se seznámíte s historií Podještědí, a to i s lidmi, kteří jsou spjati s Podještědím i s Českým Dubem počínaje Karolinou Světlou, rodinou Mužákových, Bedřichem Smetanou i rodinou Blaschkých vlastnící kdysi vilu, ve které se nyní nachází muzeum.

Kanál Čertovka – pražské Benátky Památky

Kanál Čertovka – pražské Benátky

Pražská Čertovka představuje místo, které odděluje Kampu od ostatní částí Malé Strany. Jedná se o uměle vytvořený vodní náhon, který ve 12. století vybudoval řád Maltézských rytířů, aby sloužil jako přívod vody do původních devíti malostranských mlýnů, které se kolem ostrova Kampy rozprostíraly.

Poutní stezka Via Sacra Památky

Poutní stezka Via Sacra

Poutní stezka Via Sacra vede po jedinečných sakrálních stavebních památkách a uměleckých pokladech rozmístěných v Trojzemí – tedy na území České repunliky, Německa a Polska. Na české straně vede stezka do Mnichova Hradiště, Jablonného v Podještědí, Českého Dubu, Hejnic a Rumburku.

Velkopřevorský palác v Praze Památky

Velkopřevorský palác v Praze

Velkopřevorský palác je jednou ze staveb patřících k areálu maltézských rytířů. Má románské základy; budova na jeho místě pravděpodobně vznikla již ve druhé polovině 12. století, v době kdy byl tento prostor darován Vladislavem I. johanitům – pozdějším maltézským rytířům.

Malostranské náměstí v Praze Památky

Malostranské náměstí v Praze

Malebné náměstí je odedávna centrem Malé Strany. Místo pro něj bylo vybráno v blízkosti brodů, mimo dosah častých záplav, kterými byla pověstná neregulovaná řeka Vltava. Náměstí je součástí Královské cesty – procházely tudy korunovační průvody a za Rakouska-Uherska tu sídlily nejvyšší zemské úřady.

Muzeum v Radomyšli Památky

Muzeum v Radomyšli

Jihočeské městečko Radomyšl vybudovalo nové muzeum. Najdete ho v původní středověké kurii, která je pozůstatkem středověké tvrze z druhé poloviny 13. a 14. století. Nově vystaví repliku hrobu jedné z upírek.

Další aktuality

Co dělat na Šumavě, když prší? Vyzkoušejte tipy pro rodinnou dovolenou

Zalézt do postele a spát nebo si číst. Hrát deskové hry, karty nebo nekonečné Člověče, nezlob se. Vzít si pláštěnku a se skřípěním zubů se po několika desítkách minut vrátit mokří a promrzlí. A pokud jste tohle všechno zkusili a nebaví vás už vůbec nic, vezměte si k ruce našeho průvodce mokrou Šumavou.
25. červenec 2024 15:00
Příroda, Jihočeský kraj

Ornitologové z jižních Čech zvou na letní pozorování ptáků

V době mezi 28. červencem a 6. srpnem 2024 je možné navštívit tábor ornitologů na rybníku Řežabinci u Ražic na Písecku, který pořádá Prácheňské muzeum již po osmačtyřicáté. Jihočeští ornitologové zvou všechny zájemce o svět ptačí říše, aby se za nimi přišli podívat. Ptáky zde odchytávají do jemných sítí, aby je pak následně vážili, měřili, všestranně zkoumali a samozřejmě nakonec pustili na svobodu. Navštívit tábor ornitologů je možné denně mezi 7. a 19. hodinou.
24. červenec 2024 6:00
Příroda, Jihočeský kraj

Zámek Hluboká připravil na léto speciální prohlídky

Neogotický klenot české zámecké architektury, zámek Hluboká, zve návštěvníky přes léto 2024 mimo klasické prohlídky interiérů na speciální prohlídky pro dospělé i děti. Vydat se sem můžete na hranou prohlídku Poslední bál kněžny Pauliny, která probíhá až do 29. srpna 2024 a pro děti je do 1. září 2024 přichystaná prohlídka s paní kněžnou Eleonorou. Mimo prohlídkové okruhy láká k prohlídce také rozsáhlý park a zámecká zahrada.
20. červenec 2024 6:00
Památky, Jihočeský kraj

Temelín zve do svého infocentra na virtuální prohlídky a soutěže

Nejprve zábavný znalostní kvíz a následně odměna čekají na návštěvníky, kteří o prázdninách přijedou do Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Prostřednictvím speciálních brýlí si také mohou prohlédnout nejstřeženější místa jihočeské jaderné elektrárny.
19. červenec 2024 6:00
Zážitky, Jihočeský kraj

Nejlepší koupání: tipy ke koupání a vodním radovánkám v jižních Čechách

Milovníci koupání, rybaření, letních aktivit, rybníků a řek najdou v jižních Čechách řadu míst k osvěžení. Příležitost k vodním radovánkám po celý rok nabízejí plavecké bazény a aquaparky na jihu Čech. Kam se můžete vydat?
18. červenec 2024 14:00
Letní sporty, Jihočeský kraj

Udělejte si výlet do Třeboně, nebudete litovat! Můžete potkat i Jakuba Krčína

Tento víkend vás v Třeboni nemine setkání s posledním rožmberským vladařem, panem Vilémem z Rožmberka a jeho geniálním rybníkářem Jakubem Krčínem. Slavnosti historické s bohatým programem a tradičními řemeslnými trhy proběhnou přímo na Masarykově náměstí a v areálu zámku i na hrázi rybníka Svět. Letošní Historické slavnosti Jakuba Krčína zahájí v pátek 19. července 2024 příjezd slavného stavitele rybníků. Hlavní program slavností je plánován na sobotu 20. července 2024, kdy se bude konat jarmark, průvod Jakuba Krčína a jeho doprovodu či ohňová show.
15. červenec 2024 20:15
Zážitky, Jihočeský kraj

Koně, ryby, heligonky: Holašovice zvou na Selské slavnosti

Malované štíty stavení holašovické návsi se stanou o víkendu 19. až 21. července 2024 již po 25. dobovou kulisou Selských slavností, na které se každoročně sjíždí množství lidových umělců a řemeslných tvůrců. Pro návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program, více než 200 stánkařů a také kyvadlová doprava z Českých Budějovic a zpět.
15. červenec 2024 15:00
Kultura, Jihočeský kraj

Odhalte kouzlo tajných chodeb: tipy pro fajnšmekry, hubeňoury a blázny

Tajné chodby jsou nezbytnou rekvizitou romantických strašidelných příběhů, na rozdíl od upírů, vlkodlaků nebo bludiček ale skutečně existují. Pojďte s námi prozkoumat podzemí měst, kostelů a klášterů, hradní zdi a prastaré vinné sklepy!
15. červenec 2024 14:30
Památky, Jihočeský kraj