Úvod > Aktuality > 7 věcí, které nevíte… o řádu maltézských rytířů a expozici na hradě ve Strakonicích
Památky

7 věcí, které nevíte… o řádu maltézských rytířů a expozici na hradě ve Strakonicích

  • Vydáno23. března 2023
Kdo jsou johanité nebo špitálníci, maltézští rytíři aneb Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě? Proč má jedna z nejvýznamnějších a nejstarších církevních organizací tolik jmen? A víte, že Muzeum středního Pootaví na strakonickém hradě otevřelo expozici věnovanou právě řádu maltézských rytířů, která je ojedinělá nejenom v České republice, ale dokonce na celém světě?
Rozsáhlou, několik let trvající rekonstrukci gotického hradu ve Strakonicích hodnotí odborníci jako výrazný počin v historii muzejnictví. Muzeum středního Pootaví se kompletně otevřelo v březnu 2023. Nové expozice představují pět hlavních oblastí typických pro město Strakonice. Vedle expozice dudáctví s největší sbírkou dud ve střední Evropě je k vidění také část mapující loutkářské tradice, sbírka zbraní a motocyklů světoznámé značky ČZ anebo expozice věnovaná textilní výrobě a tradičním pokrývkám hlavy zvaným fez. Tentokrát se ovšem na Kudy z nudy zaměříme na unikátní expozici, věnovanou řádu maltézských rytířů. Víte, že ve Strakonicích řád působil téměř 700 let? A že expozic tohoto typu je na světě jen několik?
 

1. Expozice Řádu maltézských rytířů na strakonickém hradě

Expozice na strakonickém hradě se věnuje historii a současnosti Řádu maltézských rytířů, v České republice ani v Evropě druhá taková není. Muzeum středního Pootaví ji instalovalo v prostorách bývalé komendy maltézského řádu, expozice pak mapuje historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s dějinami města. Prohlédnout si můžete také zrestaurovanou kapitulní síň a ambit s vzácnými nástěnnými malbami, černou kuchyni nebo vyhlídkovou věž Rumpál.
 

2. Expozice o maltézských rytířích je zábavná a interaktivní

Vůbec nemusíte mít strach vzít s sebou na strakonický hrad děti. Expozici totiž doplňují spousty interaktivních hříček. Na dotykových obrazovkách si zahrajete puzzle či pexeso, ale můžete se také převléct za rytíře, potěžkat si repliku rukavic a meče, porovnat oděv rytířů od křižáckého brnění až po současné odění členů řádu, zkusit přečíst text napsaný gotickým písmem anebo se podívat na animovaný film Jak johanité do Strakonic přišli. Kromě toho vás čekají modely strakonického hradu a středověkých lodí, prohlídka interiérů válečné lodi karaka a sanitního vlaku, anebo dětský koutek v replice saracénského stanu.

Klenotem mezi exponáty je dělová hlaveň ulitá v Benátkách v 16. století, která pochází z řádové lodi potopené na Rhodu a kopie několika vzácných dokumentů – například kopie donační listiny z roku 1243, kde jsou poprvé zmíněny Strakonice a Bavor ze Strakonic, či faksimile listiny papeže Pascala II. potvrzující existenci řádu z roku 1113; její originál je uložen ve Vallettě na Maltě.
 

3. Vyznamenání pro Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích

Na přípravě největší expozice maltézského řádu v Evropě se podílelo České velkopřevorství maltézského řádu. Právě za tuto expozici získalo Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích od Suverénního řádu maltézských rytířů význačný záslužný řád Ordine Pro Merito Melitensi, a to v roce 2022 při oslavě svátku patrona řádu sv. Jana Křtitele. Vyznamenání se uděluje od roku 1920 za aktivity, které zvyšují čest a prestiž řádu; ředitelce muzea je předal velvyslanec Suverénního řádu Maltézských rytířů v České republice J. E. p. Wenceslas de Lobkowicz. V listopadu 2022 pak muzeum navštívil vzácný host, Jeho Excelence velkopřevor Fra' Pierre de Bizemont, nejvyšší představil maltézského řádu v České republice.
 

4. Maltézský řád

Maltézský řád je nejstarším dosud existujícím rytířským řádem na světě a patří jak mezi nejstarší katolické řády, tak mezi nejdéle působící instituce křesťanské civilizace. Vznikl v 11. století v Jeruzalémě, aby se staral o poutníky do Svaté země a pomáhal všem potřebným bez ohledu na rasu a vyznání. Už v té době řád začal používat bílý osmihrotý kříž, který odkazuje na osm biblických blahoslavenství, a je symbolem řádu dodnes.
Původně malé špitální bratrstvo se během několika desítek let rozrostlo v mocný rytířský řád, s jehož silou bylo třeba počítat. Jeho působení sice brzy přesáhlo hranice Palestiny, ale poslání zůstalo stejné. Řád nespadá pod žádný stát ani mezinárodní organizaci a jeho samostatné postavení mu zajišťuje unikátní diplomatickou pozici při zvládání mezinárodních konfliktů a rychlém poskytování pomoci v případě krize kdekoli na světě.
 

5. Maltézští rytíři v českých zemích

Řád přivedl do Čech kníže Vladislav II., který se s jeho činností seznámil při druhé křížové výpravě. Řád tak u nás působí nepřetržitě již od 12. století. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku maltézští rytíři vlastnili řadu pozemků, statků nebo celých vesnic i měst, nejvýznamnější sídla vznikla v Praze, v Horažďovicích, Manětíně a v Českém Dubu. Útočištěm a centrem řádu po vypuzení husity z Prahy se roku 1402 stal hrad Strakonice – právě proto v jeho autentických prostorách vznikla současná expozice.

V roce 1784 byla řádu svěřena duchovní správa chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně se světoznámým Pražským Jezulátkem.

Od roku 1834 je hlavní sídlo řádu v Římě. České velkopřevorství, obnovené roku 1990 v předvečer návštěvy papeže Jana Pavla II. v Praze, je jedním ze šesti na celém světě. Ostatní sídlí v Římě, Neapoli, Benátkách, Anglii a Rakousku, řád ovšem působí v několika desítkách zemí po celém světě.
 

6. Kostel Panny Marie pod řetězem a Velkopřevorský palác v Praze

Už ve 12. století řád získal území v Praze na Malé Straně, jižně od biskupského dvora na předmostí tehdejšího Juditina mostu. Centrem řádu se stal chrám Panny Marie pod řetězem. O jeho významu svědčí to, že roku 1378 bylo právě tady na den a noc vystaveno tělo zesnulého krále a císaře Karla IV. V době vlády jeho syna Václava IV. byl v kostele Panny Marie pod řetězem zatčen sv. Jan Nepomucký, a to na mírové schůzce, které se účastnil také král, arcibiskup Jan z Jenštejna a další.

Podobně jako jiné pražské kostely i malostranský chrám měl být podstatně větší, dnešní kostel je jen presbytářem plánované stavby. Nejstarší dochovanou památkou jsou gotické nástěnné malby za kaplí sv. Jana Nepomuckého, autorem monumentálního oltářního obrazu s výjevem z bojů o ostrov Malta je malíř Karel Škréta. Vedle bohaté heraldické výzdoby stojí za vidění i náhrobní kameny, pod nimiž jsou pochováni členové i představení řádu; nejstarší pochází z roku 1404. Nevšedním kulturním a duchovním zážitkem je účast na řádové mši za účasti řádových rytířů v černých hábitech s vyšitými maltézskými kříži a rytířskými dekoracemi.
Součástí areálu je rovněž barokní Velkopřevorský palác coby rezidence pražských velkopřevorů, a konvent přiléhající k severní straně kostela Panny Marie pod řetězem.
 

7. Jediný řád a desítky jmen

Věřte nebo ne, Maltézský řád má zaregistrováno šestnáct verzí svého jména. Právě v různých názvech se odráží jeho 900 let dlouhá historie. Zpočátku, kdy se řád soustředil hlavně na provoz nemocnic, se jim říkalo špitálníci. Podle patrona řádu sv. Jana Křtitele se dodnes používá také označení johanité. Po dobytí ostrova Rhodos v roce 1310 se stali rytíři z Rhodu, Maltézští rytíři pak odkazují k 16. století, kdy jim císař Karel V. daroval ostrov Malta ve Středozemním moři. Současný oficiální název zní Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě, ovšem používají se nejrůznější zkrácené verze, například Suverénní vojenský maltézský řád, Suverénní maltézský řád nebo Maltézský řád.
Fara maltézských rytířů Horní Libchava

Fara maltézských rytířů Horní Libchava

Nově zrekonstruovaná památkově chráněná barokní bývalá fara Řádu maltézských rytířů se nachází v obci Horní Libchava u České Lípy na rozhraní CHKO Labské Pískovce, Lužické hory, České středohoří, Máchova kraje a Kokořínska. Fara dnes nabízí dva stylové apartmány.

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum sídlí v prostorách strakonického hradu a nabízí návštěvníkům unikátní expozice dud a dudáctví, historie textilní výroby, loutek, motocyklů a zbraní značky ČZ a jedinečnou expozici věnovanou řádu maltézských rytířů. Součástí prohlídky je také kapitulní síň s ambitem a vyhlídková věž Rumpál.

Strakonický hrad

Strakonický hrad

Celá staletí stojí na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic.

Johanitská komenda v Českém Dubu

Johanitská komenda v Českém Dubu

Johanitská komenda sv. Zdislavy a Havla z Lemberka v Českém Dubu nabízí ke zhlédnutí nedávno objevené a postupně prozkoumávané a rekonstruované podzemí. Prostory johanitského kláštera s kaplí sv. Jana Křtitele tvoří samostatnou expozici Podještědského muzea.

Kostel Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně

Kostel Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně

Kostel na Malé Straně blízko Karlova mostu mezi ulicemi Saskou, Lázeňskou a Velkopřevorským náměstím, byl původně románskou bazilikou, kterou založil roku 1169 král Vladislav I. spolu s klášterem a špitálem řádu Maltézských rytířů (johanitů) jako první centrum tohoto rytířského řádu v Čechách.

Mlýnské kolo Velkopřevorského mlýna – největší vodní kolo v Evropě

Mlýnské kolo Velkopřevorského mlýna – největší vodní kolo v Evropě

Vodní kolo Velkopřevorského mlýna v Praze je největším dochovaným mlýnským kolem v Evropě. Kolo o průměru 8 metrů je již několikátou kopií původního mlýnského kola. To současné sestavil podle dobových dokumentů na začátku 90. let František Mikyska z Benešovska. K poslední výměně došlo roku 2018.

Kostel sv. Jana  Křtitele v Kroměříži

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

Barokní kostel sv. Jana Křtitele patří k nejkrásnějším památkám 18. století na Moravě. Kostel sv. Jana Křtitele byl postavený v místech maltézské komendy, kterou připomínají maltézské kříže na dvojvěží.

Podještědské muzeum v Českém Dubu

Podještědské muzeum v Českém Dubu

V Podještědském muzeu se seznámíte s historií Podještědí, a to i s lidmi, kteří jsou spjati s Podještědím i s Českým Dubem počínaje Karolinou Světlou, rodinou Mužákových, Bedřichem Smetanou i rodinou Blaschkých vlastnící kdysi vilu, ve které se nyní nachází muzeum.

Kanál Čertovka – pražské Benátky

Kanál Čertovka – pražské Benátky

Pražská Čertovka představuje místo, které odděluje Kampu od ostatní částí Malé Strany. Jedná se o uměle vytvořený vodní náhon, který ve 12. století vybudoval řád Maltézských rytířů, aby sloužil jako přívod vody do původních devíti malostranských mlýnů, které se kolem ostrova Kampy rozprostíraly.

Poutní stezka Via Sacra

Poutní stezka Via Sacra

Poutní stezka Via Sacra vede po jedinečných sakrálních stavebních památkách a uměleckých pokladech rozmístěných v Trojzemí – tedy na území České repunliky, Německa a Polska. Na české straně vede stezka do Mnichova Hradiště, Jablonného v Podještědí, Českého Dubu, Hejnic a Rumburku.

Velkopřevorský palác v Praze

Velkopřevorský palác v Praze

Velkopřevorský palác je jednou ze staveb patřících k areálu maltézských rytířů. Má románské základy; budova na jeho místě pravděpodobně vznikla již ve druhé polovině 12. století, v době kdy byl tento prostor darován Vladislavem I. johanitům – pozdějším maltézským rytířům.

Malostranské náměstí v Praze

Malostranské náměstí v Praze

Malebné náměstí je odedávna centrem Malé Strany. Místo pro něj bylo vybráno v blízkosti brodů, mimo dosah častých záplav, kterými byla pověstná neregulovaná řeka Vltava. Náměstí je součástí Královské cesty – procházely tudy korunovační průvody a za Rakouska-Uherska tu sídlily nejvyšší zemské úřady.

Muzeum v Radomyšli

Muzeum v Radomyšli

Jihočeské městečko Radomyšl vybudovalo nové muzeum. Najdete ho v původní středověké kurii, která je pozůstatkem středověké tvrze z druhé poloviny 13. a 14. století. Nově vystaví repliku hrobu jedné z upírek.

Další aktuality

Poznejte Jižní Čechy z výšky: 30 tipů na jihočeské rozhledny a vyhlídky

Patříte k lidem, kteří se na svět rádi podívají shora? Jestliže ano, budou se vám líbit naše dnešní tipy na jihočeské rozhledny a vyhlídky, které jsou přístupné celoročně a svět z nich lze obdivovat v jakékoli roční době. Stačí si jen vybrat a pak se vypravit do vrchu. Užijte si rozhledy po celém Jihočeském kraji!
Jihočeský kraj | Příroda

Zelené linky opět brázdí Šumavu: naplánujte si výlet na české i německé straně

Projekt letní ekologické dopravy v Národním parku Šumava, známý veřejnosti jako Zelené autobusy (nyní Zelené linky Šumavy), opět odstartoval. V roce 2023 autobusy vyjely již do 27. sezóny. Většina linek zahájila provoz koncem května a začátkem června, většina autobusů jede od 3. 6. do 1. 10. 2023 o víkendech, přes červenec a srpen pak i ve všední dny. Mezi nejoblíbenější linky patří: České Budějovice – Kvilda, Horská Kvilda – Bučina, České Budějovice – Vimperk, Sušice – Kvilda, České Budějovice – Horní Planá, Plzeň – Kvilda, Nová Pec – Jelení Vrchy, nebo Železná Ruda – Sušice. Zůstává i předloňská novinka: linka z Domažlic na Kvildu.
Jihočeský kraj | Letní sporty

Na skok přes hranice: 10 + 1 tip pro výlet na Novohradsko

Zelená náruč jižních Čech, krajina lesních pramenů a dobrých vod: to je Novohradsko, oblast na rozhraní Čech a Rakouska. Je tu co objevovat, ať už máte rádi hrady a tvrze, rozhledny, nekonečné velebné ticho lesů anebo místa, která běžným turistům zůstávají skryta a objevují je jen zvídaví milovníci neporušené přírody a skrytých památek.
Jihočeský kraj | Příroda

Léto na rybách: kde si nejlépe užít rybaření na Lipně

Během roku na Lipenské jezero za rybařením zavítají tisíce rekreačních i sportovních rybářů. Vody Lipna jsou bohaté na nejrůznější druhy ryb – kapry, sumce, štiky, candáty, líny a okouny. Díky tomu, že Lipno nebylo nikdy vypuštěno, je možné zde nachytat kapitální úlovky. Rybařit na Lipně je s výjimkami možné po celý rok, pouze lov dravých ryb je vymezen na období od 16. června do 31. prosince.
Jihočeský kraj | Letní sporty

Půlmaraton v Českých Budějovicích se běží už v sobotu

České Budějovice, jejichž historie sahá více než 750 let zpět, už jedenáctým rokem hostí největší jihočeský běžecký svátek. Mattoni 1/2Maraton České Budějovice láká běžce nejen rychlou tratí, ale také památkami lemujícími trasu, krásnou okolní scenérií a především nadšenými diváky kolem trati a živou atmosférou. Letošní ročník se poběží již v sobotu 3. června 2023.
Jihočeský kraj | Letní sporty

Nejnavštěvovanější turistické cíle Jihočeského kraje: Český Krumlov, Stezka korunami stromů na Lipně a zoo Hluboká

V první desítce nejnavštěvovanějších míst Jihočeského kraje najdete vše, co je pro jižní Čechy typické: hrady i zámky, muzea, přírodní památky, zoo a rozhledny. První tři příčky patří hradu a zámku Český Krumlov, Stezce korunami stromů v Lipně nad Vltavou a zoo Hluboká.
Jihočeský kraj | Zážitky

50 tipů, kam na výlet v okolí Českých Budějovic

České Budějovice jsou krásné město, o tom není pochyb. Máte je prochozené křížem krážem a přemýšlíte, kam odtud vyrazit na výlet? Podívejte se s portálem Kudy z nudy na zajímavá místa v okolí jihočeského krajského města. Najdete zde řadu pohádkových zámků, přírodních úkazů, naučných stezek, či zážitků, na které budete vzpomínat, až vám dovolená skončí.
Jihočeský kraj | Zážitky

Slavnosti piva v Českých Budějovicích lákají na zlatavý mok i skvělou hudbu

Již 25. ročník tradičních Slavností piva se koná na českobudějovickém Výstavišti od 26. do 27. května 2023. Desítky pivovarů i minipivovarů nabídnou svá klasická piva i pivní speciály, na čepu se bude v pátek i sobotu prezentovat více než 30 pivovarů, v rámci doprovodného programu vystoupí po stupně devět kapel.
Jihočeský kraj | Gurmánská turistika