Úvod > Co chcete dělat? > Zřícenina tvrze Dubeč
Památky

Zřícenina tvrze Dubeč

Zřícenina tvrze Dubeč se nachází ve stejnojemnné obci, nedaleko parku Panská zahrada. Byla založena ve 14. století Menhertem Velfovicem.
Tvrz Dubeč vznikla neurčito kdy, cca před rokem 1508. Oldřich ze Záp provedl na tvrzi renesanční úpravy, vzniklo tak patrně v širším okolí nejvýstavnější sídlo. Patrně proto se zde 11. – 14. 6. 1608 uskutečnila (neúspěšná) mírová jednání mezi poselstvem císaře Rudolfa II. a arciknížete Matyáše, jehož vojsko se v kraji usadilo.

O pár let později byl Zápským majetek pro podporu stavů konfiskován, přes několik majitelů se dostal až k Lichtenštějnům. Potom byla Dubeč připojena k Uhříněvsi, což se tvrzi stalo osudným. Přestala být sídlem a posléze i správním objektem. Začala chátrat a místní lidé ji využili na stavbu barokní sýpky stojící v bezprostřední blízkosti.

Mírně vyvýšené tvrziště na půdorysu čtverce o hraně cca 30 m si nejsnáze prohlédnete přes plot domu č. 25, nedaleko konečné busu 228.