Úvod > Co chcete dělat? > Zřícenina kláštera Kartouzka v Dolanech u Olomouce
Památky

Zřícenina kláštera Kartouzka v Dolanech u Olomouce

Zříceninu kartuziánského kláštera, zvanou Kartouzka, najdete na severozápadním okraji obce Dolany při cestě na Vésku. Klášter zvaný také Údolí Josafat po obsazení vojskem Dobše z Tvorkova sloužil za husitských válek jako významná základna husitských vojsk.
Působení přísného mnišského řádu kartuziánů, který byl založen sv. Brunonem roku 1084 v La Chartreuse ve Francii, se v českých zemích stalo módním ve 14. století, kdy zde byly panovnickým rodem zakládány domy a sídla uvedených řeholníků. Zdejší kartuzie vznikla původně roku 1378 v Trzku u Litomyšle. O deset let později, roku 1388 se však mniši přestěhovali na dolanský ostroh, a to především s ohledem na odlehlé statky v Dolanech, Moravičanech, Toveři a Paloníně, které tvořily základ hospodářské existence této řeholnické komunity. Samotářští mniši žili zvláštním životem. Pobývali sami, a to rádi, v temných prostorách. Proto se později začalo vězeňským kobkám říkat "kartouzy".

Kartuzii se staly osudným její strategická poloha a protihusitské vystupování prvního převora Štěpána Šrama. Dne 2. 2. 1425 byla kartuzie přepadena husity, kteří zde však nic podsatného nenašli – předtím se totiž podařilo řeholníkům uprchnout a odvézt knihovnu, archiv a ostaky převora Šrama do bezpečí, za pevné hradby biskupské Olomouce.

Husity opevněná kartuzie se tak stala významným opěrným bodem proti tehdejší katolické Olomouci. Tento scénář se pak opakoval ještě jednou, a tak v roce 1437 olomoučtí měšťané kartouzu raději odkoupili za 6000 dukátů a nechali ji zbořit, aby z ní nebylo možné znovu udělat opěrný bod při nájezdech na blízké město.

Tak byla ukončena krátká historie zdejší kartuzie, jejíž objekty se staly předmětem rozsáhlého archeologického výzkumu Vlastivědného muzea v Olomouci v letech 1962 až 1975, po nichž zůstaly vykopávky odkryté. Do dnešní doby se zachovaly základy zdí ambitů, křížové chodby, klášterního kostela Panny Marie, sakristie, mnišských domků, domku převora i zbytky opevnění. Archeologický průzkum v sedmdesátých letech 20. století přinesl řadu zajímavých objevů, mimo jiné také obohatil poznání o bojové technice husitského období 15. století.