Úvod > Co chcete dělat? > Zřícenina hradu Ostrý u Milešova
Památky

Zřícenina hradu Ostrý u Milešova

Asi 1 km jihovýchodně od Milešova v Českém středohoří strmí na vrcholu opečného kuželu Ostrý (552,6 m) zřícenina stejnojmenného hradu. Vybudován byl až na sklonku husitských válek na počátku 15. století, jako pustý se uvádí od 16. století.
Hrad Ostrý náleží spíše k těm mladším hradům na českém území, vybudován byl totiž až na sklonku husitských válek. Předpokládá se, že byl založen až někdy po roce 1432, kdy došlo k rozdělení společného majetku dvou bratrů (Gerunka a Václava) z rodu Kaplířů ze Sulevic. Hrad Ostrý vybudoval na sopečném kuželu pan Václav.

Jméno hradu Ostrý, německy nazývaného také Schrafenstein (Ostrý kámen), se objevuje v písemných pramenech poprvé roku 1436. Díky své poloze na vrcholu strmé hory byl hrad dobře chráněn před dělostřelbou, která se právě za husitských válek dočkala velkého rozmachu. V neklidné době 30. – 40. let 15. století poskytoval hrad Ostrý svému zakladateli dostatek bezpečí. A nejen to, rodové větvi svého zakladatele dal i nové jméno, Václav a jeho potomci se od té doby nazývali Osterskými ze Sulevic. V jejich vlastnictví setrval Ostrý až do přelomu 70. – 80. let 15. století. Když v roce 1535 Albrecht z Valdštejna (jmenovec slavného vojevůdce) prodával zdejší panství svému bratru Janovi, sídlícímu na tvrzi v Bílém Újezdě, byl hrad Ostrý uváděn jako součást majetku. Avšak při majetkové směně v roce 1565, kdy panství získal Jan Černín z Chudenic, byl hrad již značen jako "zámek pustey Vostrey". Stárnoucí stavba na strmém skalnatém kopci již nevyhovovala dobovým nárokům na pohodlné bydlení.

Někdy před rokem 1784 se jistému zedníkovi z nedaleké vsi zdálo, že na hradě nalezl peníze. S povolením od vrchnosti zbudoval prý na hradě dřevěný pivní šenk i s tanečním parketem a mimoto zde prováděl i různé výkopy. Poklad údajně nenalezl, jen staré podkovy a "jiné haraburdí". Ani jeho pivnici štěstí nepřálo, neboť byla stržena divokou vichřicí. Na hrad Ostrý nezapomněla ani lidová slovesnost. Ta praví, že se na zpustlém hradě usídlili bratři Paška a Pole, obávaní loupežníci zdejšího kraje. V okolních vsích o nich dodnes kolují živé příběhy i písně.
 

Jak ku hradu

Na hrad vede vrcholová odbbočka z modře značené turistické cesty. Ta sem přichází ze směru od Lovosic přes obec Březno. Z druhé strany stoupá k hradu modrá značka ze rozcestí pod vrchem Lhota. K tomuto rozcestí lze přijít po červeně značené trase vedoucí z Milešova do Kocourova.

Ubytování a restaurace v okolí

Chata Milešovka

Chata Milešovka

Velemín, Ústecký kraj
Penzion Klášter

Penzion Klášter

Třebenice, Ústecký kraj