Úvod > Co chcete dělat? > Zřícenina hradu Hausberg u Kraslic
Památky

Zřícenina hradu Hausberg u Kraslic

Dnes už jenom nepatrné pozůstatky hradu Hausberg (Greslein) najdete na vrchu Hradiště u západočeského města Kraslice. Hrad nad říčkou Svatavou je poprvé doložen k roku 1272 jako královské léno. Dnes po něm zbyly jen terénní stopy, příkopy a valy.
Ještě před hradem stávalo na vrcholku Hradiště strážní stanoviště Chodů, kteří zde střežili obchodní cestu mezi Českem a sousedním Saskem. Této výhodné polohy se využilo i v druhé polovině 13.století, kdy zde byl vystavěn hrad Neuhaus, později přejmenovaný na Hausberg.

Hrad je spojován mimo jiné i s markrabětem Vilémem, který z něho podnikal loupeživé výpady do okolí. Vypraví o tom i jedna z kraslických pověstí. Když hrad dobyla trestná výprava vyslaná na dopadení loupeživého pána, ten z jeho hradeb vyskočil na svém koni do údolí. O tom, jak to pak dopadlo se ale pověsti rozcházejí. Po hradu už prakticky nic nezbylo. Veškeré zdivo bylo postupně rozebráno a použito na jiné stavební účely. Nejvíce zde nyní upoutává asi 3 m hluboká sluj vytesaná do skalnatého masívu.
 

Z historie hradu:

Kraslický hrad (v nejstarších listinách bývá hrad pojmenován Neuhaus, Nový dům) stával na vrchu Hradiště (Hausbergu) ve výšce 715 m. Před jeho vybudováním v 2. polovině 13. století stálo na vrcholku dřevěné strážní opevnění Chodů vystavěné asi v letech 1230 nebo 1250 v blízkosti zemské hranice. Ti zde hlídali procházející obchodní cestu mezi Saskem a Českem. Hrad Neuhaus je poprvé zmiňovaný k roku 1272 (ovšem v padělané listině z 15. stol.). Královský hrad střežil cestu procházející údolím Svatavy. Ve 13. století se obyvatelé hradu postavili na stranu nepřítele krále Václava IV., míšeňského markraběte Viléma, a z pevnosti podnikali loupeživé výpady. Přítrž tomu udělalo chebské vojsko – roku 1412 hrad oblehlo a vyplenilo...

Sídlo bylo opraveno a kolem roku 1450 se dostalo do majetku Jindřicha II. z Plavna, který jako člen Zelenohorské jednoty vyhlásil válku králi Jiřímu z Poděbrad. Když však viděl, že hrad neudrží, raději jej sám vypálil. Hausberg se ale podařilo opět vystavět, to když se vrátil do rukou pánů z Plavna. V roce 1502 jej dobyli Šlikové. Od 16. století se majitelé panství usadili v panském domě ve městě a hrad chátral. Navíc jeho zdivo sloužilo místním jako stavební materiál. Poslední jeho větší zbytky zmizely v roce 1787.
 

Nálezy z doby bronzové:

Vrch byl osídlen patrně odedávna. Ne náhodou se Hausberg stal také archeologickou kulturní památkou. Roku 1885 zde byla nalezena (při zakládání cesty městského parku) v hloubce 2 m část bronzového náramku a dne 19. října 1903 při kopání na svahu také špička bronzového kopí.

Ubytování a restaurace v okolí

Pivovar Krušnohor Kraslice

Pivovar Krušnohor Kraslice

Kraslice, Karlovarský kraj
Hotel u Špejcharu

Hotel u Špejcharu

Nový Kostel, Karlovarský kraj
Hotel Ochsendorf – ubytování v Horní Blatné

Hotel Ochsendorf – ubytování v Horní Blatné

Horní Blatná, Karlovarský kraj