Úvod > Co chcete dělat? > Židovský hřbitov v Jemnici
Památky

Židovský hřbitov v Jemnici

Židovský hřbitov v Jemnici se nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století. Právě z tohoto důvodu patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě.
Hřbitov najdeme asi 200 m jihozápadně od židovské čtvrti v Jemnici, pod parkem Obůrkou. Hřbitov má nepravidelný, téměř trojúhelníkovitý tvar. Vstup býval v severovýchodní části ohradní zdi. Hřbitov je obehnán masivní kamenocihelnou zdí. Při východní zdi byla po roce 1824 postavena prostá obdélná márnice, zbořená v letech 1955-6.

Starší náhrobky vycházející ze základního kvadrátního typu mají rozličné tvary a členění, bývají opatřeny hebrejským písmem a střídmou výzdobou rostlinného a ornamentálního dekoru pod vlivem lidového umění, kterou doplňuje symbolika vztahující se ke jménu, povolání či vlastnostem zemřelého. Novodobé náhrobní kameny (od poloviny 19. století) jsou zpravidla z mramoru a žuly, jsou skromné výzdoby a s německým textem. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. století, poslední pohřeb se uskutečnil na počátku 2. světové války.

Jemnický židovský hřbitov byl těžce poškozen nacisty. Nové náhrobky byly pokáceny a rozkradeny, starší pomníky byly vytrhány ze země a byla jimi vydlážděna ulice Na malé brance. Hned po osvobození v roce 1945 byly tyto náhrobní kameny vráceny zpět na hřbitov, kde ležely opřeny zevnitř o severní zeď. V roce 1960 se objevují snahy o jejich znovuosazení, ale ty brzy pohasly. Obnovy se areál dočkal až v letech 1991-4 zásluhou tehdejšího jemnického starosty dr. Jiřího Třísky.
12.8.
13.8.
XII. Jemnická bitva

XII. Jemnická bitva

Jemnice, Kraj Vysočina
9.7.
Písečenská pouť

Písečenská pouť

Písečné, Jihočeský kraj
1.1.
Přivítání nového roku v Dačicích

Přivítání nového roku v Dačicích

Dačice, Jihočeský kraj
15.8.
20.8.
Dačická řežba

Dačická řežba

Dačice, Jihočeský kraj
Jemnický buk lásky

Jemnický buk lásky

Jemnice, Kraj Vysočina
Zámek Jemnice

Zámek Jemnice

Jemnice, Kraj Vysočina
Kostel sv. Stanislava v Jemnici

Kostel sv. Stanislava v Jemnici

Jemnice, Kraj Vysočina
Kostel sv. Víta v Jemnici

Kostel sv. Víta v Jemnici

Jemnice, Kraj Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí