!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Zámek Třebešice u Benešova
Památky

Zámek Třebešice u Benešova

Zámecký areál se rozkládá na celkové ploše 6 hektarů na severozápadním okraji obce Třebešice u Benešova. Je tvořen budovami zámku, klasicistní konírny, barokního špýcharu a hospodářskými budovami bývalého lihovaru a pivovaru. V západní a severní části se rozprostírá bývalý park a ovocný sad.
Dlouhou dobu byl třebešický zámek v havarijním stavu a dokonce i na seznamu bezprostředně ohrožených památek Národního památkového ústavu. Manželé Valdovi koupili opuštěný a zcela zanedbaný areál s poškozenými budovami v roce 2008 od té doby se věnují jeho postupné obnově. Nezaměřují se přitom pouze na objekt zámku, obnovou prošly také značně poškozené hospodářské budovy či zaniklé části a v areálu proběhly sadové úpravy. To vše by však nebylo možné bez velkého nasazení, obětavého a zodpovědného přístupu i vlastnoruční práce majitelů.

Zámek je veřejnosti otevřen v době konání akcí, probíhají zde výstavy, koncerty a jiné kulturní pořady, výlovy rybníku Žiďák, autorská čtení, oslavy obce a další akce. V zámku a zahradě je možné uspořádat svatbu.
 

Z historie zámku

Renesanční stavba zámku prošla ve 3. čtvrtině 17. století raně barokní přestavbou, další úpravy areálu proběhly v 70. letech 18. století. Větší stavební úpravy přineslo i 19. století, kdy došlo ke klasicistní přestavbě. V této době bylo třeběšické panství ve vlastnictví Emauzského kláštera a jeho podoba se, s výjimkou drobných úprav, zachovala dodnes. V době pozemkové reformy 1924 byl zámecký areál prodán poslednímu nájemci Františku Šestákovi. On a jeho rodina jej užívali do roku 1951, kdy z něj byli násilně vystěhováni. Poté zámek sloužil potřebám jednotného zemědělského družstva a částečně byl využíván k bytovým účelům.


Postupná rekonstrukce zámeckého areálu

Po roce 2008 bylo provedeno provizorní zajištění budov a vyčištění areálu a již v roce 2009 proběhla oprava střechy zámecké budovy. Od roku 2011 práce pokračovaly obnovou interiérů zámku, kde byly opraveny trámové malované stropy. Zároveň došlo na celkovou opravu budovy chlévů. Restaurována byla nově objevená kaple. V roce 2015 se podařilo zrekonstruovat hlavní bránu, zbořenou ve 20. století. V roce 2017 byla dokončena obnova zámeckých fasád. Během deseti let se podařilo opravit rozsáhlý komplex budov včetně sýpky a pivovaru.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 7. 8. 2020

Ubytování a restaurace v okolí

Ubytovna Bílkovice

Ubytovna Bílkovice

Bílkovice, Střední Čechy
Hospoda Na konci světa

Hospoda Na konci světa

Drahňovice, Střední Čechy