Úvod > Co chcete dělat? > Zámek Rakovice
Památky

Zámek Rakovice

Tvrz, o níž se neví, kdy vznikla, byla během třicetileté zničena. Po roce 1650 byla obnovena a zřejmě po roce 1714 přestavěna na barokní zámek. Jedná se o patrový dvoukřídlý objekt s dvoupatrovou věží v nároží stojící v areálu dvora v obci. Je spojen alejí s nedalekým čimelickým zámkem.
Původně se jednalo o tzv. manský statek, který majitel (král nebo biskup) propůjčoval svým služebníkům. Prvním doloženým držitelem rakovického statku byl ve 14. století Zachar z Rakovic. Od roku 1405 až do sklonku 15. století patřila tvrz rodu Jezovců. Starou tvrz Jezovců vystřídal v 16. století zámeček Dejmů ze Stříteže. Za třicetileté války byl v zámku zřízen francouzský vojenský špitál. S ním patrně souvisí vznik a původ rakovického památníku Vintíře v lese Chlumu u silnice Rakovice – Mirotice, který tu pravděpodobně označuje pohřebiště francouzských vojáků nebo důstojníků, kteří tu měli být popraveni pro vzpouru.

Po změně několika majitelů se dostal za Bissingenů trvale k čimelickému panství. To bylo za dob, kdy se Karel Bohumil stal krajským hejtmanem Prácheňského kraje. Nechal si v letech 1728-1730 vystavět nový reprezentační zámek v Čimelicích a rakovický zámek byl vyhrazen pro vrchnostenské kanceláře a byty panských úředníků. Provázanost obou zámků byla symbolicky naznačena nově vysazeným lipovým stromořadím, které vycházelo z osy vestibulu čimelického zámku a směřovalo přímo k Rakovicím. Mezi stromy bylo umístěno mnoho soch Jana Hammera z Plzně.

V 19. století sídlil na Rakovicích ředitel schwarzenberských statků Bohdanecký, k němuž jezdil na návštěvy i hudební skladatel Antonín Dvořák. Kromě vrchnostenského a hospodářského úřadu či ústřední účetní kanceláře čimelického panství zde bývalo dokonce i vězení.

Roce 1924 proběhla v Rakovicích pozemková reforma, nicméně rakovický dvůr zůstal jako jeden z mála schwarzenberských dvorů v panské režii. Roku 1950 zabraly usedlost i půdu Československé státní statky, zámek sloužil kromě jiného jako mateřská škola a později i k bytovým účelům a hospodářské budovy přestaly být využívány. V roce 1993 se rakovický dvůr vrátil do vlastnictví orlických Schwarzenbergů. Od roku 2007 má objekt v nájmu občanské sdružení Berkat, které zde provozuje Komunitní centrum Rakovice.
15.10.
Probulovské posvícení

Probulovské posvícení

Probulov, Jihočeský kraj
1.5.
30.10.
Výstava Inspirace Zvíkov

Výstava Inspirace Zvíkov

Zvíkovské Podhradí, Jihočeský kraj
1.5.
30.10.
Výstava Zvíkov v krásné literatuře

Výstava Zvíkov v krásné literatuře

Zvíkovské Podhradí, Jihočeský kraj
1.5.
30.10.
Výstava Přijměte srdečný pozdrav

Výstava Přijměte srdečný pozdrav

Zvíkovské Podhradí, Jihočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Statek Šambala

Statek Šambala

Králova Lhota, Jihočeský kraj
Pivovar Orlík

Pivovar Orlík

Kožlí, Jihočeský kraj
Rekreační středisko Husárna – RS Kovo

Rekreační středisko Husárna – RS Kovo

Kostelec nad Vltavou, Jihočeský kraj