Úvod > Co chcete dělat? > Zámek Chrast u Chrudimi – sídlo městského muzea
Kultura

Zámek Chrast u Chrudimi – sídlo městského muzea

Původně renesančně stavěný mezi lety 1579 a 1605 Albrechtem Slavatou z Chlumu a po něm Markétou Berkovou, rozenou Trčkovou, od roku 1664 letní rezidence královéhradeckých biskupů, přestavěný a doplněný dalšími barokními křídly v letech 1721 – 1731 a kolem roku 1742.
V budově zámku se dnes nachází Městské muzeum, založené roku 1893 Vincencem Paulusem. Stálé expozice jsou věnovány především vlastivědné historii regionu Chrastecka a jsou zaměřeny na geologii, paleontologii a vývoj člověka, pravěké osídlení a feudalismus, historický vývoj Chrasti, významné kulturní osobnosti, zaniklá řemesla a tkalcovské žakárové stavy. 

K zámku přiléhá zámecká zahrada, která byla roku 1903 byla upravena architektem Thomayerem z Prahy jako park. Dodnes se zde dochovaly původní růže, vzácné stromy jako liliovník tulipánokvětý, cypřišek nutkajský. Na zámeckou zahradu navazuje alej lip a kaštanů, tzv. Velká Lipka. Na jejím konci stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého, kterou dal postavit biskup Václav z Košínů roku 1728. Několikrát byla opravována, roku 1907 zbořena smrští, obnovena byla biskupem Karlem Kašparem v roce 1921. V jihovýchodním cípu náměstí vedle děkanství stojí v malém parčíku barokní socha sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora a s neznámým datem vzniku. Vprostorách bývalé kaple jsou pořádány vernisáže výstav, koncerty a přednášky.

Muzeum pořádá krátkodobé a sezónní výstavy z vlastních i zapůjčených sbírkových předmětů. V muzejní galerii probíhají výstavy obrazů, fotografií a grafiky, v prostorách bývalé kaple sv. Jana Nepomuckého jsou pořádány vernisáže výstav, koncerty a přednášky. Muzeum se také spolupodílí na kulturních aktivitách města.

Ubytování a restaurace v okolí

Epifany patisserie

Epifany patisserie

Zaječice, Pardubický kraj
Ubytování chata Vrbatovka

Ubytování chata Vrbatovka

Vrbatův Kostelec, Pardubický kraj
Sodomkův statek Czap

Sodomkův statek Czap

Skuteč, Pardubický kraj
Mlýn Skály ve Slatiňanech

Mlýn Skály ve Slatiňanech

Slatiňany, Pardubický kraj