Úvod > Co chcete dělat? > Zámecký park Červený Dvůr

Zámecký park Červený Dvůr

Příroda
Červený Dvůr je Schwarzenberský barokní zámecký komplex nedaleko Českého Krumlova. Je obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami. Parkem také vede naučná stezka.
Zahrada je u zámku v Červeném Dvoře poprvé připomínána k roku 1598 - jednalo se o oboru zřízenou Petrem Vokem z Rožmberka pro chov bobrů, bažantů, koroptví a křepelek. 

Areál prošel od konce 16. do druhé poloviny 19. století několika zásadními proměnami. K nejvýraznějším změnám v podobě zahrady došlo za panování Schwarzenbergů v letech 1719 – 1947. Z nevelké panské zahrady a přiléhající bažantnice vznikla postupným rozrůstáním rozsáhlá barokní zahrada s hvězdicovitě uspořádanou cestní sítí a řadou zařízení pro chov bažantů a exotických zvířat.

V 80. letech 18. století byla pravidelná barokní zahrada proměněna v souladu s ideály soudobého osvícenství na krajinářskou angločínskou zahradu. Vývoj zahradních úprav byl ukončen v letech 1840 – 1856 radikální proměnou krajinářské angločínské zahrady na krajinářský park.

Mimořádně rozlehlý přírodně krajinářský park o rozloze 105 hektarů s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami byl od 18. století až do druhé světové války byl oblíbenou oázou klidu, kde se setkával rod Schwarzenbergů a užší okruh jejich přátel při volnočasových aktivitách a rekreačních sportech. Ve druhé polovině 18. století se například pánové a dámy věnovali tehdy oblíbené hře maille, takzvanému biliáru na trávníku.

Parkem také vede naučná stezka „Zámecký park Červený Dvůr“, která seznamuje  s historií a vývojem parku, patřícímu díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi evropsky významná díla. Na přibližně 3 km dlouhé trase vás čeká 14 zastavení.

V současné době se v zámku nachází psychiatrická léčebna specializující se na léčbu alkoholismu a drogových závislostí.

Park jako nezbytné zázemí léčebny je ale od konce roku 2003 celoročně přístupný veřejnosti. Po předchozí domluvě s vedením léčebny je možné navštívit i interiéry zámku.
 
Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí

Hostinec Depo v Českém Krumlově

Hostinec Depo v Českém Krumlově

Český Krumlov, Jižní Čechy
Hotel Latrán v Českém Krumlově

Hotel Latrán v Českém Krumlově

Český Krumlov, Jižní Čechy
Apartmány u zámku Český Krumlov

Apartmány u zámku Český Krumlov

Český Krumlov, Jižní Čechy