Úvod > Co chcete dělat? > Zámecký park Červený Dvůr
Příroda

Zámecký park Červený Dvůr

Červený Dvůr je Schwarzenberský barokní zámecký komplex nedaleko Českého Krumlova. Je obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami. Parkem také vede naučná stezka.
Zahrada je u zámku v Červeném Dvoře poprvé připomínána k roku 1598 – jednalo se o oboru zřízenou Petrem Vokem z Rožmberka pro chov bobrů, bažantů, koroptví a křepelek. 

Areál prošel od konce 16. do druhé poloviny 19. století několika zásadními proměnami. K nejvýraznějším změnám v podobě zahrady došlo za panování Schwarzenbergů v letech 1719 – 1947. Z nevelké panské zahrady a přiléhající bažantnice vznikla postupným rozrůstáním rozsáhlá barokní zahrada s hvězdicovitě uspořádanou cestní sítí a řadou zařízení pro chov bažantů a exotických zvířat.

V 80. letech 18. století byla pravidelná barokní zahrada proměněna v souladu s ideály soudobého osvícenství na krajinářskou angločínskou zahradu. Vývoj zahradních úprav byl ukončen v letech 1840 – 1856 radikální proměnou krajinářské angločínské zahrady na krajinářský park.

Mimořádně rozlehlý přírodně krajinářský park o rozloze 105 hektarů s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami byl od 18. století až do druhé světové války byl oblíbenou oázou klidu, kde se setkával rod Schwarzenbergů a užší okruh jejich přátel při volnočasových aktivitách a rekreačních sportech. Ve druhé polovině 18. století se například pánové a dámy věnovali tehdy oblíbené hře maille, takzvanému biliáru na trávníku.

Parkem také vede naučná stezka „Zámecký park Červený Dvůr“, která seznamuje  s historií a vývojem parku, patřícímu díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi evropsky významná díla. Na přibližně 3 km dlouhé trase vás čeká 14 zastavení.

V současné době se v zámku nachází psychiatrická léčebna specializující se na léčbu alkoholismu a drogových závislostí.

Park jako nezbytné zázemí léčebny je ale od konce roku 2003 celoročně přístupný veřejnosti. Po předchozí domluvě s vedením léčebny je možné navštívit i interiéry zámku.
 
Zámek Červený Dvůr

Zámek Červený Dvůr

Chvalšiny, Jihočeský kraj
Barokní radnice Chvalšiny

Barokní radnice Chvalšiny

Chvalšiny, Jihočeský kraj
Kostel sv. Máří Magdalény Chvalšiny

Kostel sv. Máří Magdalény Chvalšiny

Chvalšiny, Jihočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Latrán v Českém Krumlově

Hotel Latrán v Českém Krumlově

Český Krumlov, Jihočeský kraj
Hostinec Depo v Českém Krumlově

Hostinec Depo v Českém Krumlově

Český Krumlov, Jihočeský kraj
Restaurace a penzion U Ševců

Restaurace a penzion U Ševců

Holubov, Jihočeský kraj