Úvod > Co chcete dělat? > Zámecká lékárna v Třeboni
Památky

Zámecká lékárna v Třeboni

Palác Zámecké lékárny v Třeboni, nabízí prostor pro zážitky, vzdělání, zábavu a relaxaci. Není jen turistickou atrakcí, ale se svým celoročním provozem a velkým spektrem činností vytváří příjemné místo pro setkávání v každé roční době.
Dům je Národní kulturní památkou a byl velmi krásně a citlivě zrekonstruován za přísného dohledu odborníků na památkovou péči. Je součástí zámeckého areálu, ale na první pohled se odlišuje šedou barvou renesanční fasády. Dům byl postaven v roce 1605 jako knihovna, obrazárna a kunstkomora Petra Voka. Archivář a knihovník Václav Březan bydlel v přízemí.
 
Po smrti Petra Voka nedošlo k naplnění jeho závěti a z domu se postupně staly byty, kanceláře, provizorní ubytování. V 19. století byla do domu přestěhována lékárna, která zde sloužila až do doby nedávné. Třeboňští obyvatelé tedy palác znají pod jménem „Lékárna“, proto jsme se rozhodli i tento vžitý název objektu zachovat – vznikla tedy „Zámecká lékárna“.
 
Díky své dispozici je prostor multifunkční, multikulturní a otevřený všem kreativním aktivitám. Na nádherném nádvoří je možné pořádat i openair akce, koncerty pod širým nebem nebo zážitkové gastronomické akce.
 

Prohlídkové okruhy a Petr Vok

Vše, co se v domě bude dít, bude opřeno o jeho historii a zejména o jméno a život Petra Voka. Jako renesanční šlechtic, bonviván a významný představitel starého českého rodu měl velké množství zájmů, koníčků, byl filantrop a mecenáš, rád cestoval, rád jedl a pil dobré víno a k tomu všemu ještě dokázal vládnout rožmberskému dominiu a vypořádat se s rozsáhlými dluhy. Jednoduše chceme vtáhnout diváky do děje, protože naše prohlídky budou symbióza klasického okruhu, moderních technologií, didaktických prvků a historických mobiliářů. Vše podloženo historickou pravdou a okořeněno dobovým bulvárem.
 
Petr Vok měl pestrý a bohatý život a možná mnohdy bývá vnímán pouze prostřednictvím filmů a bulvárních zpráv nebo ve stínu svého staršího bratra. My chceme jeho dobu a osobnost uceleně prezentovat zábavnou a zážitkovou formou a jazykem, který bude vstřícný současné generaci. Chceme, aby návštěvník pochopil genialitu jeho odkazu a význam pro současnost.

Druhý okruh bude o 19. století a novodobé historii domu, doplněn o interaktivní prvky a workshop. Plánuje se také bohatý a pestrý program pro děti – těm bude vyhrazena půda.

Ubytování a restaurace v okolí