Úvod > Co chcete dělat? > Zahrady na zelených parkánech v Kolíně
Příroda

Zahrady na zelených parkánech v Kolíně

Ojedinělý relaxační prostor v centru města. Odpočiňte si od ruchu na zelených parkánech, v rozáriu nebo u bylinkové zahrádky.
Hlavní městská hradba je v dnešním průběhu rekonstruovaného úseku parkánu raně gotického původu (2. pol. 13. stol.) a patří mezi nejlépe dochované části městského opevnění Kolína. Systém opevnění sestával z hlavní městské hradby vysoké od 6 m do 11 m. Hradba byla při soklu 2 m silná, směrem nahoru se zužovala až k šířce kolem 1, 2 m a ukončovala ji zídka s cimbuřím. Vstup do hradeb zajišťovaly 4 brány.  Od poloviny století osmnáctého se dochovaly zmínky o žádostech dovolujících zboření či snížení různých částí hradeb, z větší části zjevně z příčin jejich špatného stavu.

Dnes rekonstruovaný úsek parkánu byl ohraničen Čáslavskou či Horskou bránou stojící v dnešní Kutnohorské ulici a na druhém konci Kouřimskou branou. Parkán nepřetržitě vlastnila kolínské obec a byl pronajímán kolínskému děkanství (později arciděkanství) jako zahrada, vinice či pastva. Z tohoto důvodu nedošlo nikdy k jeho zastavění.

Zpřístupněný úsek obsahuje zbytky celkem tří hradebních věží. Na severním konci je to zbytek věže chránící původně Horskou bránu, další věž v ohybu hradby je součástí kostnice a poslední tvoří jižní stěnu tzv. staré školy. Tato brána sloužila zároveň k obraně Kouřimské brány. Po západní straně kostnice se v hradbě dochovala ještě branka, jejíž účel je zatím nepříliš jasný. Poslední odborná literatura uvažuje o jejím vzniku ještě před založením města a raně gotického kostela.

Ubytování a restaurace v okolí

Pension Falconi v Kolíně

Pension Falconi v Kolíně

Kolín, Středočeský kraj
Hotel Theresia Kolín

Hotel Theresia Kolín

Kolín, Středočeský kraj