Úvod > Co chcete dělat? > Záhlinické rybníky – významné hnízdiště vodních a tažných ptáků
Příroda

Záhlinické rybníky – významné hnízdiště vodních a tažných ptáků

Přírodní park Záhlinické rybníky je jedinečným územím na středním toku Moravy. Zahrnuje komplex Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa v lokalitách Filena a Zámeček. Vyhlášen byl v roce 1995 na ploše 500 ha.
Záhlinické rybníky leží jihozápadně od města Hulín, jsou napájeny říčkou Rusavou a Mojenou a tvoří je hlavní rybníky Nový, Pláňavský a Doubravický. Terén je převážně rovinatý s průměrnou nadmořskou výškou 186 m. Rybníky jsou nejvýznamnější ornitologickou lokalitou na střední Moravě.

Všechny velké rybníky jsou protkány a rozčleněny na více vodních ploch rozsáhlou sítí hrází. Na jejích březích ve větru šumí velké plochy rákosí, hráze jsou osázeny alejemi stromů, ve vodě se šplouchají tisíce ryb a na vodních hladinách můžeme spatřit nebývalé množství vodních ptáků. Opakovaně zde bylo pozorováno okolo 270 druhů ptáků, z toho 135 hnízdících. Spojením rybníků, luk a lužního lesa vznikl celek s vysokou krajinářskou hodnotou, plnící významnou ekologickou funkci regionálního biocentra.

Stálými obyvateli Záhlinických rybníků je více než 100 druhů zástupců z ptačí říše. Při velkých migračních tazích ptactvo využívá rybníky jako hnízdiště ke krátkodobé zastávce a odpočinku. Ze stálých obyvatel rybníků můžeme spatřit kormorána velkého, volavku popelavou a bílou nebo lžičáka pestrého.

Rybníky, původně vybudované ve 14. století, posléze rozšířil v letech 1547-1573 Jan Skála z Doubravky, který se později stal olomouckým biskupem a nechal si upravit své jméno na lépe znějící Jan Dubravius. Po něm nese název bývalá samota Doubravice, která leží uprostřed rybníků. V daleko pozdější době zde byla vybudována drůbežárna, dnes slouží rybářskému svazu a je tu i malá daňčí obora.
 

Lužní les s chráněnou faunou i florou

V lužním lese s četnými tůněmi rostou zachovalé staré lesní porosty s převahou dubu a jasanu. Na zamokřených loukách převládají rákosiny a rozptýlená zeleň s tzv. hlavatými vrbami. Ze vzácných rostlin se zde nacházejí četné chráněné a ohrožené druhy, například česnek hranatý, pryšec bahenní, pryskyřník velký, starček poříční nebo žluťucha lesklá.

A velice bohatá je i místní fauna z čeledi bezobratlých, zejména vážek a motýlů. Narazit můžete na 11 druhů zvláště chráněných druhů obojživelníků a tři druhy chráněných plazů. Lužní les má význam i pro řadu chráněných druhů savců, hlavně netopýrů. V části lesa Zámeček je bažantnice, v lesích lze spatřit chovaného bažanta královského.

Ubytování a restaurace v okolí