Úvod > Co chcete dělat? > Oblastní muzeum v Děčíně – expozice lodní dopravy na Labi a gotického umění
Kultura

Oblastní muzeum v Děčíně – expozice lodní dopravy na Labi a gotického umění

Po několika letech, kdy byla expozice uzavřena z důvodu rekonstrukce, se návštěvníkům znovu nabízí možnost seznámit se s bohatou historií lodní dopravy v Čechách. Více než tři desítky lodních modelů prezentují vývoj lodního stavitelství. Kromě toho se zde nachází expozice gotického umění.

Lodní doprava na Labi

Jaké lodě pluly po Labi? Co vozily? Zkuste si zatočit kormidelním kolem. Podívejte se tváří v tvář s historickým skafandrem. Expozice vás provede historií plavby od počátků až do dnešních dnů. Od 40. let 19. století začal vzrůstat význam Děčína jako důležitého přístavu a překladiště. Kromě strategického, pohraničního místa na mapě k tomu přispěl i rozmach paroplavby. Nejstarším exponátem je monoxyl – loď vydlabaná z jednoho kmene, typ plavidla, používaný v pravěku a převzatý ještě starými Slovany. V jednotlivých místnostech jsou vystaveny modely lodí, které převážely hlavně sůl mezi Litoměřicemi a Magdeburkem. Rozvoj plavby byl tak pevně spjat se solným obchodem. Lodě pluly po proudu pouze samotíží a s pomocí plachty, proti proudu pak byly vlečeny po potahových stezkách lidmi nebo koňmi. V expozici uvidíte také ojedinělý model této lodi.

Mezi další zajímavosti jistě patří modely řetězových parníků, které se posouvaly po řetězu položeném na dno řeky od Hamburku až po Mělník v délce 720 km. Uvidíte ale i modely salonních parníků provozujících vyhlídkové plavby po celé délce Labe. Mezi desítkami modelů nechybějí ani technická plavidla či rekonstrukce přehrady.

Návštěvníci z řad dětí jistě ocení možnost zatočit si kormidelním kolem v kormidelně přenesené (a samozřejmě renovované) z poslední, dnes již neexistující motorové lodi typu Polák. Celou expozici doplňují nejen grafiky a fotografie s tematikou plavby, ale i původní kormidelní kola či součásti lodních strojů z nejrůznějších typů plavidel. Podle jejich velikosti si můžete představit, jakou musel mít kormidelník sílu a zručnost při manévrování s lodí. V závěrečné, sedmé místnosti expozice, uvidíte modely současných lodí. Ty, navigované dnes již nejmodernějšími radary, přepravují náklad ve dne i v noci.
 

Gotické umění na Děčínsku

Součástí expozice je 23 plastik, monstrance, dvě drobné plastiky a archeologické nálezy. Nejstarší exponáty pocházejí z druhé poloviny 13. století, nejmladší ze druhé čtvrtiny 16. století. K nejzajímavějším patří Panna Marie s Ježíškem z Kamenického Šenova, která se stala tváří expozice. Původ madony je zatím opředený tajemstvím, dosud se totiž neví, kde se v minulosti nacházela. Ví se jen to, že vznikla po husitských válkách. Ten, od koho ji muzeum získalo, uvedl, že se podle rodinné tradice našla v potoce.

Dále expozice ukáže 60 pražských a míšeňských grošů spolu s unikátní stříbrnou pozlacenou šatovou sponou a dvojici drobných plastik svaté Barbory a Kateřiny, které ze své rezidence do expozice zapůjčil litoměřický biskup Jan Baxant.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Kocanda v Děčíně

Hotel Kocanda v Děčíně

Děčín, Ústecký kraj
Kemp Děčín

Kemp Děčín

Děčín, Ústecký kraj
Restaurace Fabrika Děčín

Restaurace Fabrika Děčín

Děčín, Ústecký kraj