Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Zámek Peruc
Památky

Zámek Peruc

Na zámku jsou zpřístupněny nejkrásnější a nejreprezentativnější sály a salonky včetně rokokového schodiště. Rokokový zámek Peruc ležící severozápadně od Prahy patří k nejhodnotnějším v Čechách.
Prohlídky zámku představí zájemcům nejkrásnější a nejreprezentativnější sály a salonky včetně rokokového schodiště se sochařskou výzdobou Ignáce Františka Platzera. Ten zde mistrně spojil domácí rokovou tradici s vídeňským klasicismem. Perucké schodiště patří mezi nejkrásnější schodiště v Evropě. Na prohlídce uvidíte zrestaurovaná původní kachlová kamna, dobový nábytek a velkolepou sbírku renesančních a barokních obrazů od vyhlášených starých mistrů. Také vás určitě zaujme zrestaurovaná štuková a fresková výzdoba.

Perucký zámek prochází postupnou rekonstrukcí, která by měla trvat do konce roku 2022. Perucký rokokový zámek má řadu schodišť, plochu sedm až osm tisíc metrů čtverečních, 60 velkých sálů a celkem 100 místností. Při prohlídce budete moci na vlastní oči budete zhodnotit, jak dosavadní oprava proběhla a také v rámci vstupného přispět na pokračující rekonstrukci, která k dokončení celého zámku a parku je nezbytná.
 

Z historie zámku

Ve 12. století zde stával raně středověký hrad, který patřil mocnému panskému rodu Hroznatovců. A to bratrům Měškovi z Peruce a Hroznatovi z Peruce, zvanému Kadeřavý. Ve sklepeních zámku lze vystopovat zbytky středověkých konstrukcí. Pod hlavním schodištěm je románský prostor, který sloužil jako hladomorna, později za rokoka jako cisterna na dešťovou vodu, která se důmyslně přiváděla dřevěným potrubím ze střechy. Od konce 13. století vládli na Peruci potomci Bořity z Radhoště, kteří se psali z Peruce. Na konci 14. a začátku 15. století patřila Peruc Pětipeským z Krásného Dvora a z Peruce. Roku 1543 je písemně doložená gotická tvrz, která byla ale vystavěna mnohem dříve na ruinách hradu. Pětipesští prodali Peruc Elišce z Krajku, manželce Jiřího z Lobkowicz. Za vlády Lobkowiczů kolem roku 1580 došlo k přestavbě gotické tvrze na renesanční zámek, který je písemně doložen roku 1597 při prodeji Janu Hruškovi z Března. Roku 1611 koupila zámek Alžběta Zapská ze Slivic. Vzhledem k tomu, že se nezúčastnila politického dění, se zcela vyhnula pobělohorským konfiskacím. Přesto se ji nepodařilo panství udržet. Dluhy, které měla, vyústily v exekuci na jejím peruckém majetku. Roku 1627 prodala Peruc své sousedce Alžbětě Volfomíně Ždárské, rozené Berkové z Dubé a na Telcích.

Roku 1673 koupil perucké panství hrabě Jan Jetřich z Ledeburu a pro nového majitele a celý jeho rod v dalším více jak století se Peruc stala kmenovým panstvím. Sešlý i když rozsáhlý renesanční zámek byl roku 1673 přestavěn na raně barokní. Autorem byl stavitel Antonio Porta. Tehdejší úprava přinesla sjednocení výškové úrovně jednotlivých křídel zámku a sjednocení jejich podlaží. Zásadní proměnou, která dala zámku dnešní rokokový vzhled prošla stavba za hraběte Kašpara Benedikta z Ledeburu a to v roce 1763 – 1765. Stavitelem byl Josef Jäger. Z rokokové přestavby pochází fasáda průčelního křídla včetně dvorní části. V interiérech patří do této přestavby hlavně reprezentativní schodiště s pozoruhodnou sochařskou výzdobou Ignáce Františka Platzera. Roku 1798 koupil panství kníže Josef Kinský a František Kinský prodal Peruc roku 1814 hraběti Františku Antonínovi Thun-Hohensteinovi. Na počátku 19.století došlo k poslední úpravě zámku dle plánu stavitele Zachariáše Fiegerta. Bylo dostavěno první patro zámku na konci bočních křídel. Po válce byl zámek Thunům znárodněn dle Benešových dekretů. V roce 1947 byla část zámku propůjčená vládou Emilu Fillovi, který zde tvořil až do roku 1952. V roce 1958 byla na zámku otevřena Fillova pamětní síň.

V jižním křídle v 50. letech byla zřízena i mateřská školka. Od 60. let zámek chátral a pomalu se měnil v ruinu. Po revoluci stát převedl zámek na obec. Ta prodala zámek Angličanům a zámek dále chátral. V roce 2015 koupil zámek nový majitel, který se pustil do dobrodružné a velice náročné opravy celého zámku. Zámek je otevřen veřejnosti od 1. 7. 2020, ale úplné dokončení oprav ještě nějakou dobu potrvá.
 

Pamětní síň Emila Filly

Již roku 1958 byla otevřena Pamětní síň Emila Filly v prostoru jižního křídla zámku. Její správa i Fillův odkaz byly v roce 1966 svěřeny nově vzniklé Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Pohnutý osud zámku i opakovaná vloupání do Pamětní síně jako by reflektovaly těžký osud samotného Emila Filly, který zde strávil svá poslední léta. Jeho přání a podmínka, ponechat své poválečné dílo právě zde, naráželo dlouhou dobu na mnohé překážky. Zámek je příkladně opraven a do finále zbývá poslední, „Fillovo“ jižní křídlo. Bohužel, komplikace při rekonstrukci i osobní neshody bývalé ředitelky GBR a majitelky dovedly obě strany před soud.

Galerie Benedikta Rejta pracuje od září 2020 pod novým vedením, které nastoluje nový směr vedoucí ke spolupráci. Obě strany teď hledají cesty, jak co nejdříve zajistit důstojný návrat Pamětní síně Emila Filly do původních prostorů jeho zámeckého ateliéru.

M. P. Blažek: Toulky – Kamarádi – výstava fotografií

Výstava fotografií k půlkulatinám majitele galerie.
Peruc, Ústecký kraj

Podřipský motoráček

Turistická linka T5 Podřipský motoráček jezdí v trase z Roudnice nad Labem přes Straškov, Mšené Lázně, Budyni nad Ohří až do Libochovic a opačně a to v sobotu, neděli a státní svátky od 1. dubna 2023 do posledního říjnového víkendu.
Libochovice, Ústecký kraj

Betlémská hvězda – pohádka na nádvoří zámku Libochovice

Docela velké divadlo Litvínov.
Libochovice, Ústecký kraj

Výstava Aranžéři Litegra 2023

Výstava na zámku Libochovice.
Libochovice, Ústecký kraj

Čert a Mikuláš na Libochovickém zámku

Čert a Mikuláš na Libochovickém zámku.
Libochovice, Ústecký kraj

Performance – Eliška Brtnická – Obrysy

Performance Obrysy akrobatky Elišky Brtnické, se stane na čtyři hodiny součástí expozice Krása.
Louny, Ústecký kraj

Arteterapeutický workshop – Kamila Ženatá

Terapie uměním – arteterapie využívá výtvarný projev pro pozitivní vliv na lidskou duši i jako prostředek k poznání vlastní psychiky a mezilidských vztahů.
Louny, Ústecký kraj

Krása v síle – síla v kráse – Yana Reutova a spol.

Tanec v expozici, Krása v síle – síla v kráse, kterou v koprodukci s Tancem Praha připravila Yana Reutová se skupinou ukrajinských tanečnic je vytvořený na míru prostoru Galerie Benedikta Rejta a instalaci výstavy Krása.
Louny, Ústecký kraj

Naučná stezka Perucko

Okružní stezka vede městysem Peruc a jeho okolím. Na trase je 20 zastavení, která jsou zaměřena na historické a přírodovědecké zajímavosti Perucka. Trasa měří 13 kilometrů.
Peruc, Ústecký kraj

Peruc – barokní kostel sv. Petra a Pavla

Kostel s dynamicky zprohýbaným průčelím a do půdorysu vtaženou věží. Byl vystavěn v letech 1722-25 P. P. Columbanim. Hlavní prostor je jednolodní, zakončen pravoúhlým knežištěm. Na římse v kartuši znak Ledebourů. Edikulový štít se sochami splývá s věží.
Peruc, Ústecký kraj

Galerie u Plazíka Peruc

Soukromá umělecká galerie umění v Peruci na Lounsku, kde probíhají výstavy zejména amatérských fotografií.
Peruc, Ústecký kraj

Boženina studánka v obci Peruc

Krásně udržovaná studánka v obci Peruc proslula známou pověstí o knížeti Oldřichovi a pradleně Boženě.
Peruc, Ústecký kraj

Oldřichův dub v Peruci

Oldřichův dub je strom, jehož stáří je odhadováno na přibližně 1000 let. Vysoký je 31 metrů a po obvodu měří 760 centimetrů. Dub je také zapsán na seznamu nejvýznamnějších stromů UNESCO. Zmiňuje se o něm už Dalimilova kronika v souvislosti se setkáním knížete Oldřicha a pradleny Boženy.
Peruc, Ústecký kraj

Židovský hřbitov u Hřivčic

Zrekonstruovaný starý židovský hřbitov v malebném prostředí s výhledem na České Středohoří, který se rozkládá na 3163 m2 a patří mezi jeden z největších v severních Čechách.
Peruc, Ústecký kraj

Muzeum české vesnice v Peruci

Nejmladší muzeum na Lounsku bylo vybudováno v bývalé barokní sýpce z roku 1876, která stojí v areálu zámecké zahrady v Peruci. Prohlédnout si zde můžete zemědělské stroje, hasičskou stříkačku, nejrůznější nářadí a náčiní a mnohé z exponátů si lze také vyzkoušet.
Peruc, Ústecký kraj

Rozhledna Stradonka nedaleko Libochovic

Rozhledna Stradonka byla postavena na pozůstatku dodnes dobře patrného valu Keltského hradiště nad obcí Stradonice. Jde o šest metrů vysokou stavbu s vyhlídkovou plošinou ve výšce tří metrů.
Libochovice, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Usedlost Za Dubem v Peruci

Ubytujte se v nově zrekonstruované usedlosti v obci Peruc na Lounsku s kapacitou 11 lůžek. Užívejte si v úžasně položeném místě s bohatou historií a nádhernou přírodou. Usedlost Za Dubem je vhodná pro rodinnou rekreaci, skupiny rodin s dětmi, setkání přátel, kurzy, workshopy i svatby.
Peruc, Ústecký kraj

Hostinec U Šimonů v Levousech u Libochovic

Vesnická hospoda s příjemnou atmosférou rodinného podniku s tradiční českou kuchyní. Ve zdejším vesnickém lokále nebo na letním dvorku vás vždy s úsměvem obslouží.
Křesín, Ústecký kraj

Rodinný pivovar Zichovec

Rodinný pivovar Zichovec byl vybudován na zelené louce v Zichovci v květnu roku 2012 a od června téhož roku se zde vaří pivo.
Zichovec, Středočeský kraj

Sport a odpočinek na venkově – Hotel Pod Sluncem v Třebízi

Na návsi u rybníka najdete nový hotel vzniklý rekonstrukcí venkovské usedlosti, kde můžete dopřát odpočinku svému tělu i mysli. Přímo na návsi také doporučujeme navštívit skanzen lidové architektury. K dispozici vám bude relax centrum, restaurace, půjčovna kol. Pro gurmány máme připravenu ochutnávku místních likérů a pálenek.
Třebíz, Středočeský kraj

Vinařství Wilomenna

Naše vinná réva je vysazená unikátním způsobem, který jí umožňuje hlubší zakořenění. Díky tomu přijímá více minerálů. Chuť našeho vína se rodí v hlubinách země.
Chlumčany, Ústecký kraj

Hotel U Beránků

Rodinný hotel s domácí českou kuchyní a pouze s našimi produkty. Pečeme si vlastní chléb. V místě krytý bazén se saunou. Součástí hotelu je hotelová restaurace s venkovním posezením v atriu. Jsme výrobci čokolády přímo z kakaového bobu.
Libochovice, Ústecký kraj

Restaurace a kavárna Café Della Porta

Zámecká kavárna s restaurací v historickém duchu zámku Libochovice. Pochutnáte si tu na kvalitních domácích dezertech, hlavních jídlech i kvalitní kávě.
Libochovice, Ústecký kraj

Café Della Porta

Nechte se občas zámecky rozmazlovat. Zámecká kavárna s restaurací v historickém duchu zámku Libochovice pro vás každý den peče dezerty, moučníky a dorty které připravuje nejen na tradičních a poctivých základech, ale také zcela inovativních chutí.
Libochovice, Ústecký kraj