Úvod > Co chcete dělat? > Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše v Humpolci
Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše v Humpolci
"> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše v Humpolci

Vystoupejte po 115 schodech do výšky 30 metrů a prohlédněte si Humpolec z ptačí perspektivy! Během cesty vzhůru se můžete zastavit ve třech mezipatrech, a zde si prohlédnete výstavy týkající se historie města i kostela.
Cesta do věže vede po 115 schodech do výšky 30 metrů. Během cesty vzhůru se můžete zastavit ve třech mezipatrech a prohlédnout si výstavy týkající se historie města i kostela, cesta vede i kolem dvou zvonů, závaží věžních hodin a hodinového stroje. Celková výška věže je 55,3 m.

Až nahoře je pro zdatné turisty za odměnu připravené razítko. Otisknout si jej může jen ten, kdo zdolá celý dobrodružný výstup až do posledního patra. Cesta na věž vede i kolem dvou zvonů a závaží věžních hodin. Vládním usnesením z 26. listopadu 1941 bylo nařízeno odvézt bronzové zvony do Německa. Nakonec byl pro farní osadu katolickou v Humpolci ponechán alespoň nejstarří zvon Jiří. Po válce byl v roce 1947 ulit První zvonařskou dílnou v Brně zvon Panna Maria, podle odborníků z nich však nelze sladit libozvučný akord.

Z historie kostela: první zmínka o farním kostelu sv. Mikuláše se vztahuje k roku 1233, jedná se tedy nejstarší stavební památku města. V průběhu staletí prošla několika stavebními proměnami a chrám je v odborné literatuře uváděn jako ukázka vývoje českého stavitelského umění. V letech 1721-1722 provedl významný architekt Jan Santini barokně gotickou přestavbu včetně úpravy půdorysu kostela do dnešní podoby. Teprve ke konci 19. stol., když zejména vnitřní stav byl již neudržitelný, se sešlo několik významných dárců, takže mohl být alespoň interiér postupně opravován, ovšem v tehdy již pseudogotickém slohu. Dosavadní barokní věž opravdu nebyla žádnou dominantou chrámu ani města. Přestavba byla svěřena arch. J. Blehovi z Prahy a dokončil ji v listopadu 1895 místní stavitel J. Martin.

Věž byla značně zvýšena a před podvěžím byl zřízen pseudogotický portál. Závěr věže tvoří helmice s okénky a čtyřmi arkýři (věžičkami). Chrám byl poté ještě restaurován v letech 1936 – 1937 místním stavitelem F. X. Lhotákem. Další opravy následovaly až v 80. letech, kdy péčí děkana R. Vosmíka byl chrám pokryt měděnou krytinou. V roce 1993 blesk zničil jednu věžičku a vyžádal si následnou nákladnou opravu celé věžní krytiny.

Ubytování a restaurace v okolí

Cafe 8smička

Cafe 8smička

Humpolec, Kraj Vysočina
Restaurace Mahler Penzion

Restaurace Mahler Penzion

Kaliště, Kraj Vysočina
Piknik na zámku Herálec

Piknik na zámku Herálec

Herálec, Kraj Vysočina