Úvod > Co chcete dělat? > Vsetínská Bečva
Příroda

Vsetínská Bečva

Řeka Vsetínská Bečva, které se také říká Horní Bečva, protéká Zlínským krajem a je jednou ze dvou zdrojnic řeky Bečvy. Pramení na severozápadním svahu Javorníků a teče až do Valašského Meziříčí, kde se spojuje s Rožnovskou Bečvou (Dolní). Povodí měří 734 km³, délka sjížděného úseku je 54 km.
Přítok Bečvy měří na délku měří 58,8 kilometru a pramení v nadmořské výšce 760 metrů nad mořem pod Vysokou. Sbírá vody jak ze Vsetínských vrchů, taky z Javorníků. Pro turisty a rekreanty je u řeky mnoho možností, hlavně u přehrady Bystřička.
 

Informace pro vodáky

Vsetínská Bečva má v horním toku úzké koryto s velkým spádem, který zmírňuje množství kamenných stupňů. Je tu také řada opravdu nebezpečných jezů s vybetonovanými vanami. Optimální nástupní místo je v Novém Hrozenkově u jezu na Vranči. Jez je asi 3 m vysoký, s šikmým nájezdem a asi metrovým skokem. Na tomto místě při pravém kraji silnice je také malé parkoviště. Horní tok Vsetínské Bečvy má rychlý proud s dvojkovými peřejkami a množstvím stupňů z kamenných záhozů.

Před obcí Hovězí se řeka na chvíli zúží a objeví se v ní několik skalnatých žeber, která na následujících 200 m tvoří jedny z nejhezčích peřejí na Vsetínské Bečvě. Pod obcí Hovězí se už řeka zklidňuje, stupňů ubývá a proud se zpomaluje. Podél celého toku vede silnice, která se vzdaluje maximálně 300 m od řeky, a v každé obci se vždy najde nějaké dobré místo na nasedání či vysedání. Stejně tak vede podél celého toku železniční trať, z jejíchž zastávek není daleko k řece.


Oblíbené úseky Vsetínské Bečvy

  • Léskové – Velké Karlovice 7 km, WW II – III
  • Velké Karlovice – Nový Hrozenkov 8 km WW II-
  • Nový Hrozenkov – Ratiboř 25,5 km WW I
  • Ratiboř – soutok ve Vamezu 14,5 km (mnoho stupňů po cestě), ZW
  • Velké Karlovice – Valašské Meziříčí 48 km, WW III/II – ZW (cca 3-4 dny)

Nejlépe je řeka sjízdná na jaře a po deštích. Stav vody prozradí nejléoe vodočet Jarcová: pod 200 cm nízký stav vody, 220 cm střední stav, 250 cm vysoký stav vody.
 

Nebezpečné jezy

Nebezpečný jez je na ř. km 43,1 pod Novým Hrozenkovem – 2 m vysoký kolmý jez s dlouhým vývařištěm je nebezpečný za vyšší a střední vody. Velmi špatně se obnáší, prozkoumejte jej předem.

Další velmi nebezpečné místo se nachází na ř. km 28 v Hovězí, tzv. "Malý Hovězák". Jedná se o místo se smrtelnými nehodami. Je nutné jej přenést po pravé straně. Jde o malý nenápadný stupeň s kolmou spádovou deskou, kde se ale již za střední vody tvoří velký válec.

Těsně před Vsetínem na čeká velký vsetínský jez. Je asi 3,5 m vysoký a má dlouhý šikmý nájezd, zakončený asi metrovým skokem. Je sjízdný po celé délce, ale za vysokého stavu vody se tu tvoří nebezpečný válec!

Ve Vsetíně je mnoho stupňů a splávků, víceméně dobře sjízdných. Jediný nebezpečný stupeň se nachází u budovy městských lázní. Pod tímto stupněm je vhodné nasednout na úsek Vsetín – Valašské Meziříčí. Na tomto místě se také každou první jarní sobotu koná „Otevírání Bečvy“.

 
Řeka Bečva – řeka sjízdná po celý rok

Řeka Bečva – řeka sjízdná po celý rok

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Wellness centrum v Hotelu Abácie

Wellness centrum v Hotelu Abácie

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Schlattauerova kavárna ve Valašském Meziříčí

Schlattauerova kavárna ve Valašském Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Naučná stezka Jana Karafiáta ve Valašském Meziříčí

Naučná stezka Jana Karafiáta ve Valašském Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Abácie & Wellness ve Valašském Meziříčí

Hotel Abácie & Wellness ve Valašském Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Hotel Apollo Valašské Meziříčí

Hotel Apollo Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí

Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí, Zlínský kraj