Úvod > Co chcete dělat? > Vrch Vítkov v Praze – připomínka české historie
Příroda

Vrch Vítkov v Praze – připomínka české historie

Dominanta tyčící se nad Prahou, připomínka slavné české historie – to je pražský vrch, který ve své nejvyšší části dosahuje výšky 270,4 m.n.m. a rozděluje od sebe čtvrtě Karlín a Žižkov.
V době vlády Karla IV. se na svazích začaly vysazovat vinice. Některé patřily pražskému konšelovi Vítkovi z Hory, po kterém má vrch název.

14. 7. 1420 zde zvítězila husitská vojska vedená Janem Žižkou nad křižáky, a od této doby se říká přilehlé oblasti Žižkov.

Během staletí byly vinice zdevastovány a až v devadesátých letech 19. století byl požádán František Thomayer o přeměnu neupraveného vrchu na městský sad. První světová válka však tyto plány přerušila.

Velké úpravy doznal park při budování Národního památníku, jehož stavba byla započata v roce 1929. Na plošině okolo památníku je pouze nízká vegetace, kdežto svahy celého kopce jsou porostlé masivními porosty a činí z kopce monumentální zelený podstavec.

Celému vrchu vévodí bronzová jezdecká socha Jana Žižky, která patří do první desítky největších jezdeckých soch na světě.

Roste zde např. trnovník akát, javor mléč, pajasan žláznatý, jírovec maďal, lípa malolistá, dub cer, morušovník bílý, borovice vejmutovka zimolez, tavolníky.

Přístupová cesta od Ohrady je lemována javory stříbrnými, a v této části je hustá síť procházkových stezek po svazích Vítkova.