!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Vrch Brník v Českém středohoří s kruhovým výhledem
Příroda

Vrch Brník v Českém středohoří s kruhovým výhledem

Brník je výrazný čedičový vrch, který se nachází cca 8 km severovýchodně od Loun. Tvoří součást trojice výrazných vrchů, Oblík-Srdov-Brník v Chráněné krajinné oblasti České středohoří o celkové rozloze 335 ha. Od vrchu Srdov je oddělen sedlem. Vrch je bezlesý, holý a nabízí daleké rozhledy.
Brník (471 m) je výrazný nefelinitový vrch Českého středohoří, který se nachází na území obce Charvatce u Loun, asi osm kilometrů severovýchodně od větších Loun. Společně s Srdovem a Oblíkem tvoří kopec trojici výrazných solitérních vrchů, jež stojí seřazeny v řadě vedle sebe v severovýchodně–jihozápadním směru. Vrchol Brníku je o 11 metrů nižší, než vrchol sousedního Srdova. Za dobrého počasí poskytuje nádherný kruhový výhled.

Vrchol tvoří žíla olivinického nefelinitu s prvky mrazového zvětrávání - pozorovat je zde možné mrazové sruby a stěny se sloupcovou odlučností horniny. Oblast všech tří kopců je cenným územím pro studium stepní flory a fauny. Vyskytují se zde suchomilná společenstva rostlin a na ně vázaných živočichů. Na malém území se zde setkáváme se stepními formacemi, které je možné vidět až např. v Rusku v úseku od jižního Uralu po Kaspické moře.

Ze zvláště chráněných rostlinných druhů jsou zde hojné: hlaváček jarní, divizna brunátná, bělozářka liliovitá, modřenec tenkokvětý, ovsíř stepní, několik druhů kavylů, kozinec bezlodyžný, chrpa chlumní, lilie zlatohlávek. Rostou zde i vzácné druhy jako orsej blatoucholistý nebo křivatec pomořanský. Vyskytuje se zde také vzácný dřín evropský, většinou v keřovité formě. Domov zde našli i zástupci fauny, jako je užovka hladká, strnad zahradní, linduška lesní, bělořit šedý či dudek chocholatý. Celkem bylo v EVL Oblík-Srdov-Brník zjištěno 81 druhů obratlovců. Z motýlů můžeme jmenovat běláska ovocného, lišaje pryšcového a přástevníka mařinkového, z brouků roháče obecného, chrobáka vrubounovitého či ozbrojeného, důležitý je Parazuphium chevrolati rebli - endemit Oblíku. Agentura ochrany přírody ČR zde provedla revitalizaci starých cest, které umožňují přehánět stáda ovcí a koz po celé oblasti, a obnovu starých extenzivních sadů.
 
Na vrchol Brníku vede několik tras. Tou patrně nejobvyklejší je trasa z obce Mnichov přes hřeben Srdova a sedlem mezi oběma vrchy. Pohodlné trasy vedou z Mnichova nebo z Charvatců polními cestami do sedla mezi oběma vrchy a vystoupáním přímo na Brník.
 
Zobrazit více
Naposledy změněno: 29. 12. 2020
5.7.
29.8.
Eva Vokatá - Starými skly

Eva Vokatá - Starými skly

Peruc, Severozápadní Čechy
10.5.
4.7.
Blanka Beckertová

Blanka Beckertová

Peruc, Severozápadní Čechy
20.5.
27.6.
Moravské Slovácko - výstava

Moravské Slovácko - výstava

Bílina, Severozápadní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace U Jíchů v Lounech

Restaurace U Jíchů v Lounech

Louny, Severozápadní Čechy
Vinařství Johann W Třebívlice

Vinařství Johann W Třebívlice

Třebívlice, Severozápadní Čechy
Penzion Laura Louny

Penzion Laura Louny

Louny, Severozápadní Čechy
Restaurace a Hotel U Daliborky v Lounech

Restaurace a Hotel U Daliborky v Lounech

Louny, Severozápadní Čechy