!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Vrch Brník v Českém středohoří s kruhovým výhledem
Příroda

Vrch Brník v Českém středohoří s kruhovým výhledem

Brník je výrazný čedičový vrch, který se nachází cca 8 km severovýchodně od Loun. Tvoří součást trojice výrazných vrchů, Oblík-Srdov-Brník v Chráněné krajinné oblasti České středohoří o celkové rozloze 335 ha. Od vrchu Srdov je oddělen sedlem. Vrch je bezlesý, holý a nabízí daleké rozhledy.
Brník (471 m) je výrazný nefelinitový vrch Českého středohoří, který se nachází na území obce Charvatce u Loun, asi osm kilometrů severovýchodně od větších Loun. Společně s Srdovem a Oblíkem tvoří kopec trojici výrazných solitérních vrchů, jež stojí seřazeny v řadě vedle sebe v severovýchodně–jihozápadním směru. Vrchol Brníku je o 11 metrů nižší, než vrchol sousedního Srdova. Za dobrého počasí poskytuje nádherný kruhový výhled.

Vrchol tvoří žíla olivinického nefelinitu s prvky mrazového zvětrávání – pozorovat je zde možné mrazové sruby a stěny se sloupcovou odlučností horniny. Oblast všech tří kopců je cenným územím pro studium stepní flory a fauny. Vyskytují se zde suchomilná společenstva rostlin a na ně vázaných živočichů. Na malém území se zde setkáváme se stepními formacemi, které je možné vidět až např. v Rusku v úseku od jižního Uralu po Kaspické moře.

Ze zvláště chráněných rostlinných druhů jsou zde hojné: hlaváček jarní, divizna brunátná, bělozářka liliovitá, modřenec tenkokvětý, ovsíř stepní, několik druhů kavylů, kozinec bezlodyžný, chrpa chlumní, lilie zlatohlávek. Rostou zde i vzácné druhy jako orsej blatoucholistý nebo křivatec pomořanský. Vyskytuje se zde také vzácný dřín evropský, většinou v keřovité formě. Domov zde našli i zástupci fauny, jako je užovka hladká, strnad zahradní, linduška lesní, bělořit šedý či dudek chocholatý. Celkem bylo v EVL Oblík-Srdov-Brník zjištěno 81 druhů obratlovců. Z motýlů můžeme jmenovat běláska ovocného, lišaje pryšcového a přástevníka mařinkového, z brouků roháče obecného, chrobáka vrubounovitého či ozbrojeného, důležitý je Parazuphium chevrolati rebli – endemit Oblíku. Agentura ochrany přírody ČR zde provedla revitalizaci starých cest, které umožňují přehánět stáda ovcí a koz po celé oblasti, a obnovu starých extenzivních sadů.
 
Na vrchol Brníku vede několik tras. Tou patrně nejobvyklejší je trasa z obce Mnichov přes hřeben Srdova a sedlem mezi oběma vrchy. Pohodlné trasy vedou z Mnichova nebo z Charvatců polními cestami do sedla mezi oběma vrchy a vystoupáním přímo na Brník.
 
Zobrazit více
5.12.
Keramické vánoční tvoření

Keramické vánoční tvoření

Louny, Severozápadní Čechy
12.12.
Keramické vánoční tvoření

Keramické vánoční tvoření

Louny, Severozápadní Čechy
19.12.
Keramické vánoční tvoření

Keramické vánoční tvoření

Louny, Severozápadní Čechy
16.7.
Potlach na zámku Pátek

Potlach na zámku Pátek

Peruc, Severozápadní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Statek Oblík

Statek Oblík

Raná, Severozápadní Čechy
Restaurace U Jíchů v Lounech

Restaurace U Jíchů v Lounech

Louny, Severozápadní Čechy
Vinařství Johann W Třebívlice

Vinařství Johann W Třebívlice

Třebívlice, Severozápadní Čechy
Penzion Laura Louny

Penzion Laura Louny

Louny, Severozápadní Čechy