Úvod > Co chcete dělat? > Vrbovecké sklípky
Gurmánská turistika

Vrbovecké sklípky

Pro turisty působí atraktivně až exoticky vrbovecká sklepní ulička, lákající již zdaleka nízkými domky se sedlovými střechami, lemovanými pálenými cihlami. Nově provede turisty touto obcí vinařská naučná stezka Hroznové kozy.
Ať už kolem jen projíždíte po zeleně značené cyklotrase nebo jste přijeli cíleně třeba projít si Naučnou stezku Hroznové kozy, vždy se najde některý sklípek, kde můžete ochutnat vína z místních vinic a sklepů.

Vrbovec je největší vinařskou obcí znojemské vinařské podoblasti a pomyslnou devátou příčku zaujímá co do velikosti všech vinařských obcí v republice.

Areál 260 vinařských staveb se rozkládá západně od obce pod viniční tratí Nad sklepy. Cenný a obdivuhodně zachovaný soubor přízemních lisoven ve Vrbovci tvoří jednostranná ulička s terasovitě rozloženými řádky sklepů za silnicí. Přízemní, štítově orientované lisovny obdélníkového půdorysu jsou odděleny úzkými uličkami, barevné a výtvarné řešení průčelí staveb nese výrazné stopy doby jejich vzniku. Účelně a harmonicky působí kontrast hladké vápenné plochy stěn a plasticky vystupujících červených cihel, které lemují otvory oken a záklenek vchodu. Režné cihlové zdivo často zvýrazňuje i nároží a štít staveb. Ukázkou řemeslné dovednosti, vkusu a výtvarné nápaditosti jsou dveře lisoven dochované z doby před 2. světovou válkou.