Úvod > Co chcete dělat? > Vodní nádrž Kateřina – Krupská pláž
Letní sporty

Vodní nádrž Kateřina – Krupská pláž

Vodní nádrž Kateřina byla zřízena počátkem 20. století jako součást vodohospodářské ochrany dolu Chabařovice před přítokem povrchových vod od Krušných hor. Kolem dokola jsou nádherné výhledy do okolí.
Rybník Kateřina spadá do chráněného přírodního území Regionální biocentrum Kateřina-Modlanské rybníky 1343. Biocentrum byl vytvořeno k ochraně břehových porostů s charakterem lužního lesa. Významné jsou mokřady kolem přítoku Zalužanského a Maršovského potoka a také kolem menšího jezera Volavka. Území je domovem celé řady chráněných druhů obojživelníků a plazů. V posledních letech je zde pozorována zvyšující se druhová rozmanitost vodního ptactva, jejíž populace se postupně zvětšuje.
 
Vodní nádrž Kateřina byla zřízena počátkem 20. století jako součást vodohospodářské ochrany dolu Chabařovice před přítokem povrchových vod od Krušných hor. Dnes vodní nádrž Kateřina slouží především jako rekreační oblast a rybářský revír. Hlavní pláž, se nachází v jihozápadní části rybníka Kateřina a je převážně travnatá. Parkování je možné v těsné blízkosti pláže, na parkovišti u silnice spojující Krupku s Modlany.

Druhá, tzv. Krupská pláž, která je travnato-kamenitá, je schována v podrostu stromů a nachází se v severní části rybníka Kateřina. Přístup je sem možný pouze pěšky po břehu z hlavní pláže, nebo pěšky, či na kole po polní cestě z hlavní silnice I/13.