Úvod > Co chcete dělat? > Věž Okrouhlice a městské opevnění v Klatovech
Památky

Věž Okrouhlice a městské opevnění v Klatovech

Věž Okrouhlice je pozůstatkem městského opevnění v Klatov, které se zachovalo dodnes. Nachází se ve Vrchlického sadech v centru města.
Okrouhlice, kruhová bašta ze 16. století byla součástí vnitřního městského opevnění. Klatovy byly založeny ve 2. polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. na místě starší vsi. Poté se přistoupilo i k výstavbě městského opevnění. Největšího „rozkvětu“ se městské opevnění dočkalo v 15. století. Do města tenkrát vedly tři brány a dvě branky. Před vnější hradební zdí probíhal široký příkop. Vnějších hradby s ochozy byly zesíleny 15 okrouhlými baštami a před hradbou probíhal hlavní příkop. Vnitřní hradby o výšce až 12 m zpevňovalo 12 kruhových a 12 čtvercových bašt.

Součástí opevnění se stala i 82 m vysoká Černá věž s 3 m širokým zdivem, která byla postavena mezi lety 1547 až 1557. Plnila funkci obrannou, ale i reprezentativní. Značné poškození hradeb i města pak přinesla třicetiletá válka.
 

Hradby města Klatovy

Nejlépe se opevnění zachovalo na východní a severozápadní straně vnitřního města. Části hradeb se dochovaly na jižní a s baštami na jihozápadní straně města. V 19. století se pás hradeb začal bourat, aby se město mohlo rozrůstat. Nejdřív byly zbořeny brány a zasypány příkopy, poté se bourala značná část hradeb. V roce 1843-45 byl založen městský park, ve kterém se dodnes dochovaly části opevnění a již zmiňovaná Okrouhlice s portálem, který ústil na ochoz vnitřní hradby. Za děkanským kostelem se dochovala čtverhranná bašta, která sloužila i jako kostnice. Při ničivé vichřici v roce 1870 byla smetena báň Černé věže a ta byla následně opravena do dnešní podoby. V roce 1972 byly hradby rekonstruovány a bašta Okrouhlice byla zastřešena.

Ubytování a restaurace v okolí

Country Saloon Klatovy – Beňovy

Country Saloon Klatovy – Beňovy

Klatovy, Plzeňský kraj
Statek česká lípa

Statek česká lípa

Klatovy, Plzeňský kraj
Penzion Brusinka

Penzion Brusinka

Mochtín, Plzeňský kraj