Úvod > Co chcete dělat? > Velká synagoga v Plzni – třetí největší na světě
Velká synagoga v Plzni – třetí největší na světě
"> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Zážitky

Velká synagoga v Plzni – třetí největší na světě

Velká synagoga je největší synagogou v České republice, druhou největší v Evropě a třetí největší na světě. Velkolepá stavba postavená v maursko-románském slohu se zajímavými interiéry slouží dnes i jako koncertní a výstavní sál.
Velká synagoga v Plzni je (po Budapešti) druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Postavena byla v letech 1888–1892 v novorománském slohu s maurskými prvky. Synagogu najdete v centru města, v ulici Sady Pětatřicátníků. V roce 1992 byla prohlášena kulturní památkou České republiky. Ve velké i malé synagoze jsou velmi často pořádány koncerty a jiná kulturní představení.

Návštěva památky nabízí ale víc než jen prohlídku. Za pozornost stojí dvě stálé expozice na balkonech. První je věnována historii plzeňských Židů, druhá vysvětluje judaismus jako takový. Lidé se zde dozvědí například, jaké rituály podstupuje matka po porodu, děti v období dospívání, jak probíhá židovská svatba, i jak jsou ošetřováni zemřelí. Expozice představuje i židovský lunisolární kalendář a popisuje všechny židovské svátky.
 

Expozice Tady žili Židé na horních galeriích

Na horních galeriích je od jara 2022 k vidění nová stálá expozice věnovaná židovským památkám Plzeňského kraje s názvem Tady žili Židé. Autorem a kurátorem je fotograf Radovan Kodera. Jedná se o soubor fotografií zpracovaný na dvou dotykových obrazovkách přímo ovládaných návštěvníky a šesti obrazovek, na nichž poběží obrazové smyčky sestavené do šesti tematických okruhů. Fotografie mapují historii a proměnu židovských památek Plzeňském kraji. Do souboru jsou zařazeny i archivní fotografie přestavěných nebo dnes již neexistujících synagog a dalších objektů.
 

Synagoga a rabínský dům

V interiéru Velké synagogy došlo od podzimu 2018 do jara 2022 k obnově jedinečné výmalby na stropě i ve zbytku interiéru stejně jako svatostánku aron ha-kodeš. Přistoupilo se i k opravě unikátních varhan, jež sestavili bratři Braunerovi z Uničova v roce 1893. Dveře na chodbách dostaly originální vitráže s geometrickými tvary (v synagoze je totiž přípustné používat pouze rostlinné nebo geometrické vzory). Při první rekonstrukci památky se některé původní obrazce zachránily, byly uloženy a podle nich se udělaly další. Vyměněny byly rovněž lustry a lampičky, podle dochovaných kousků vznikly zdařilé repliky.

Po letech přišla řada také na přestavbu rabínského domu v Palackého ulici. V suterénu novorománské budovy s novorenesančními prvky vznikla rituální židovská lázeň mikve. Dům slouží také jako výukové středisko judaismu. Nechybí ani výstavní prostory a multifunkční sál.
 

Z historie Velké synagogy

Od poloviny 19. století se počet židovských obyvatel, kteří se zde po svém vypovězení po roce 1504 mohli opětovně usazovat, strmě vzrůstal. V roce 1854 žilo v Plzni 249 židů, v roce 1870 již 1207. Nevíme sice přesně, kdy se o stavbě třetí novodobé synagogy začalo uvažovat, ale již roku 1874 za tímto účelem zakoupila zdejší židovská obec pozemek. Velká synagoga je postavena v novorománském slohu s maurskými prvky podle plánů vídeňského architekta Maxe Fleischera, přepracovaných plzeňským stavitelem Emanuelem Klotzem, a její stavba probíhala v letech 1888 až 1893. Podle pamětního listu, nalezeného v báni severní věže, se náklady na stavbu vyšplhaly k 141 092,06 zlatých (dnešních cca 21 milionů korun). Jedná se o monumentální stavbu se dvěma 45 metrovými věžemi a trojlodní dispozicí. Interiér synagogy je zdoben výmalbou s rostlinnými motivy a součástí jsou též varhany z roku 1890. Ve dvoře synagogy se nachází patrový rabínský dům, postavený v novorománském slohu.

Z nově vybudované synagogy se ovšem plzeňští židé netěšili příliš dlouho. V lednu 1942 bylo třemi transporty nacisty deportováno do Terezína 2605 židů z Plzně. Od zničení Velkou synagogu nejspíše zachánila poloha mezi dvěma domy a také skutečnost, že sloužila jako prodejní sklad nábytku deportovaných židů a později se stala pracovní dílnou, kde se šily uniformy německým vojákům. Boje o osvobození města na konci války dodnes připomínají viditelné otvory po kulkách na deskách desatera na vrcholku průčelí synagogy. Po válce se synagoga navrátila židovské náboženské obci, která však byla po válečných útrapách značně zdecimována. Jen zázrakem přečkala synagoga i období komunistické zvůle a nebyla přestavena na městské lázně či tržnici. Postupně se její již tak žalostný stav zhoršoval a byla ponechána napospas svému osudu.

Snaha židovské obce o záchranu této památky vyvrcholila v letech 1994 – 1998, kdy došlo k částečné rekonstrukci. Slavnostního znovuotevření synagogy na židovský svátek Tu biŠvat (11.2.1998) se zúčastnili přední představitelé města a státu. V současné době slouží synagoga svému původnímu účelu, zároveň je využívána jako výstavní a koncertní sál a úsilí židovské obce o dokončení její opravy kontinuálně pokračuje.

Ubytování a restaurace v okolí

Walter

Walter

Plzeň, Plzeňský kraj
Pivstro v Plzni

Pivstro v Plzni

Plzeň, Plzeňský kraj
Delish

Delish

Plzeň, Plzeňský kraj
Mitty

Mitty

Plzeň, Plzeňský kraj