Úvod > Co chcete dělat? > Valdštejnská lodžie u Jičína
Příroda

Valdštejnská lodžie u Jičína

Z Jičína vede dva kilometry dlouhá čtyřdílná lipová alej do Valdštejnské lodžie. Tento architektonický skvost z počátku 17. století je obklopen Libosadem, kde se konají příležitostné akce a dílny zaměřené na rodiny s dětmi.

Stromořadí lip, spojené se jménem Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna (1583 – 1634), leží v krajině Českého ráje mezi Jičínem a Valdicemi. V současné době se jedná o vyhlášení celého komplexu národní kulturní památkou. Jedná se o první ranně barokní či pozdně manýristickou krajinnou kompozici takového rozsahu v Čechách.

Albrecht z Valdštejna zde za pomoci svých architektů Andrea Spezzy (od roku 1625) a Nicolo Sebregondiho (od roku 1629) inicioval stavbu osově založené zahrady s oborou, pohledově i funkčně svázanou s budovami čestného dvora a lodžie – sally tereny či "přízemní síně". Zde se šlechtická společnost měla bavit, naslouchat hudbě a také – vizuálně komunikovat s okolím. Druhou osou, kolmou na osu první je právě lipové stromořadí, spojující vévodské město Jičín, lodžii a Libosad s kartuziánským klášterem ve Valdicích. Ten byl určen za místo panovníkova posledního odpočinku. Druhá osa měla mít také funkci mocensky ideovou. Poté, co byl Valdštejn roku 1634 v Chebu zavražděn, práce postupně ustaly. Vlastní Valdštejnský koncept komponované krajiny, tedy Libosad a Obora s lodžií a lípami, je bravurním rozvinutím staršího území Valdického háje a rybniční soustavy Šibeníku, doložených počátkem 15. století.

Od roku 2006 vás provede parkem Valdštejnské lodžie naučná stezka. Na prvním parteru parku, nazývaném Libosad, se na 13 panelech seznámíte se vzácnými druhy dřevin, které zde rostou. Na třetím parteru parku, kde se rozprostírá květnatá louka s rozptýlenou zelení, jsou další 4 panely. Díky nim se dozvíte další informace z historie, botaniky a zoologie Libosadu a přilehlé Valdštejnské obory.

Dnes je přístupná část budovy a zahrada, kterou prochází naučná stezka.

Zobrazit více
Naposledy změněno: 12. 8. 2021

Ubytování a restaurace v okolí